Znalci a znalecké posudky – Morava

681–690 firem z 914 nalezených Filtry

681Zdeněk Rozehnal

Znalectví v oboru ekonomiky a ochrany přírody - odhady cen odpadů, ochrana přírody, životní prostředí a odpadové hospodářství.

682Ing. Otakar Holuša, Ph.D.

Znalectví v oboru ekonomiky, ochrany přírody a lesního hospodářství - odhady cen pozemků, porostů, dřevin a škod na nich způsobených. Dále také zaměření na myslivost a těžbu dřeva.

683Ing. Jaroslav Havlík

Znalectví v oboru ekonomiky - odhady těžby, hornických zařízení a předmětů, hodnocení úrovně technického rozvoje.

684Ing. Ludmila Urbášková

Znalectví v oboru ekonomiky - odhady cen lesních pozemků a porostů.

685Milan Golka

Znalectví v oblasti těžby - geologie a výpočet zásob černého uhlí.

686prof. Ing. Miroslav Mohyla, DrSc.

Znalectví v oboru projektování a strojírenství - materiály, technologie, fyzikální metalurgie a povrchové úpravy kovů.

687Věra Ulrichová

Znalectví v oboru ekonomiky - účetnictví pro obchod a služby.

688Karel Janeček

Znalectví v oboru ekonomiky - odhady cen nemovitostí.

689Ing. Jana Pavelková

Baška 171, Baška Bezdlužná

Znalectví v oblasti kriminalistiky - zaměření na fyzikální chemii.

690Jiří Kučera - znalec v oblasti ekonomiky

Znalectví v oblasti ekonomiky - odhady cen hudebních klávesových nástrojů.


Firmy v dalších lokalitách


Znalci a znalecké posudky v lokalitě Morava – detailní popis