Výzkumné, zkušební ústavy - Jihomoravský kraj

21 - 40 firem z 119 nalezených

POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o.

Brno, Tkalcovská 36/2 kontakt +420 517 814 111

Syntéza polymerů, vývoj katalyzátorů. Výroba malotonážních barevných koncentrátů, koncentrátů aditiv a kompozitních materiálů.

web www.polymer.cz

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Brno, Hudcova 296/70 kontakt +420 533 331 111, (1 pobočka)

Výzkumný ústav veterinárního lékařství - oddělení: Virologie, Bakteriologie, Imunologie, Bezpečnost potravin a krmiv, Genetika a reprodukce, Chemie a toxikologie, Farmakologie a imunoterapie, Experimentální stáje.

web www.vri.cz

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

Brno, Veveří 967/97 kontakt +420 532 290 278

Výzkum v oblasti psychologie osobnosti, zdraví a kognitivní psychologie.

web www.psu.cas.cz

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

Brno, Drobného 301/28 kontakt +420 545 422 711, (2 pobočky)

Zabýváme se výzkumem procesů v zemské kůře indukovaných zejména antropogenní činností včetně jejich účinků na životní prostředí.

web www.geonika.cz

Botanický ústav AV ČR, v.v.i. (centrála Brno)

Brno, Lidická 25/27 kontakt +420 541 126 234, (4 pobočky)

Zabýváme se vědeckým výzkumem vegetace na úrovni organizmů, populací, společenstev a ekosystémů. Správa Průhonického parku.

web www.ibot.cas.cz

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Brno, Mostecká 971/7 kontakt +420 545 214 110, (2 pobočky)

Zabýváme se výzkumnou činností v oboru pivovarství a sladařství.

web www.beerresearch.cz

Matematický ústav AV ČR, v.v.i.

Brno, Žižkova 513/22 kontakt +420 532 290 375, (1 pobočka)

Zabýváme se výzkumem v oblastech matematiky a jejich aplikací a zajišťování infrastruktury výzkumu.

web www.math.cas.cz

PK CHEM, a.s.

Hodonín, Palackého 2312/54 , (1 pobočka)

Zabýváme se širokým servisem v oblasti detergentů a kosmetiky (prací a čisticí prostředky všeho druhu, desinfekční přípravky, aviváže, přípravky k mytí nádobí, tekuté písky, mýdla, šampony, sprchové gely a mnoho dalších). Hlavní náplní činnosti jsou veškeré služby týkající se privátních značek, a to jak pro maloobchodní trh, tak pro průmyslové a profesionální použití.

web www.pkchem.cz

Mendelova univerzita v Brně

Brno, Zemědělská 1/1665 kontakt +420 545 131 111, (13 poboček)

Mendelova univerzita v Brně je nejstarší samostatnou vysokou školou svého odborného zaměření v České republice. Jejímu počátku předcházely od roku 1864 snahy o vznik vysokého zemědělského učení na Moravě, které však ztroskotaly na překážkách politického, hospodářského a národnostního rázu. Teprve vznik samostatné Československé republiky v říjnu 1918 umožnil jeho založení.

web www.mendelu.cz

ČKD Blansko

Blansko, Gellhornova 2228/1 kontakt +420 516 401 111

Tradice v oblasti strojírenské výroby již od r. 1698, v oblasti hydroenergetiky od r. 1904. Projektování, výroba, dodání, montáž a uvedení do provozu hydromechanických zařízení (turbíny, uzávěry apod.) pro velké, střední i malé vodní elektrárny. Nové instalace na klíč, opravy, rekonstrukce a modernizace. Nezávislá kooperace volných výrobních kapacit. Pro účely výzkumu a vývoje vlastní Výzkumný ústav vodních strojů. Vlastní svářečská škola. Člen skupiny firem TYAZHMASH.

web www.ckdblansko.cz

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i.

Brno, Lidická 971/25 kontakt +420 541 126 277, (1 pobočka)

Zabýváme se rozvojem vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

web www.vumop.cz

ELEKTROENERGETIKA, spol. s r.o.

Hodonín, U Elektrárny 3030/1 kontakt +420 511 102 371

Jsme historicky první zkušebnou vysokého napětí provozovanou formou soukromého podnikání na našem území po roce 1989. Patříme k zakládajícím členům Asociace zkušeben vysokého napětí. Sídlo naší firmy je v areálu Elektrárny Hodonín, v těsné blízkosti hlavní brány. Provádíme údržbu, externí i dílenské opravy, měření, zkoušky a revize elektrozařízení bez omezení napětí v prostorech třídy A + B.

web www.zkusebna.cz

Kleffmann Group, s.r.o.

Brno, třída Kpt. Jaroše 1927/8 kontakt +420 545 424 729

Nabízíme služby v oblasti výzkumu zemědělského trhu.

web www.kleffmann.cz, www.kleffmann.com

Dobrovolný Jiří - AKREDITOVANÁ SILNIČNÍ LABORATOŘ

Brno - Husovice, bratří Mrštíků 315/15 kontakt +420 548 526 459, (1 pobočka)

Zabýváme se zkoušky a diagnostikou stavebních materiálů, betonů, silnic, letišť, měření únosnosti, dále geotechnikou, odbornými posudky a poradenstvím.

zobrazit detail

FOCUS-Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o.

Brno, Vrchlického sad 4 kontakt +420 532 191 476

Hledáme souvislosti, odhalujeme vztahy, testujeme hypotézy a modelujeme chování spotřebitele, už 20 let klientům přinášíme relevantní a v praxi využitelné informace pro výzkum trhu a výzkum veřejného mínění.

web www.focus-agency.cz

AUGUR Consulting s.r.o.

Brno-Pisárky, Vinařská 471/5a kontakt +420 543 242 595

Společnost AUGUR Consulting, kterou v roce 1996 založil sociolog Marián Svoboda, je profesionální českou agenturou, která svým klientům nabízí již dvacet let komplexní služby v oblasti realizací výzkumů a průzkumů sociologického typu, výzkumů veřejného mínění, průzkumů a výzkumů trhu, marketingových analýz, analýz v sociální oblasti a zdravotnictví. AUGUR Consulting dodává a vyvíjí podle ad hoc požadavků klientů speciální softwarové aplikace pro sociální oblast a zdravotnictví.

web www.augur-consulting.cz

AZL Otrokovice s.r.o.

Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1724 kontakt +420 577 663 404

Laboratorní zkoušení fyzikálních, chemických a hygienických vlastností. A to kožedělných a textilních materiálů i výrobků. Dále zajišťujeme kontrolu kvality, protokoly o zkouškách, znalecké posudky, poradenství a vývoj. Provádíme zkoušky dětské obuvi a oblečení.

web www.azl.cz

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

Kroměříž, Havlíčkova 2787 kontakt +420 573 317 111

V Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o. je prováděno sledování kvality potravinářských obilovin (pšenice, ječmen, žito). Komplexní posouzení kvality potravinářských obilovin podle platné legislativy.

web www.vukrom.cz

EPS, s.r.o.

Kunovice, V Pastouškách 205 kontakt +420 572 503 019, (4 pobočky)

Specializujeme se na výzkum a vývoj inovativních technologií, především biotechnologií, dále na realizaci průzkumů znečištění horninového prostředí, stavebních konstrukcí vod a na jejich sanaci, zejména pomocí bioremediačních technologií. Poskytuje služby v oblasti enviromentálních biotechnologií, zejména v ochraně životního prostředí, výzkumu a vývoji, v odpadovém hospodářství a v obnovitelných energiích.

web www.epssro.cz

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků

Zlín - Louky, K Cihelně 304 kontakt +420 577 103 317, (13 poboček)

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků ve Zlíně je součástí Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Zkušebnictví, certifikace, poradenská činnost, expertízy, okna, dveře, podlahoviny, desky ze dřeva, povrchové a nátěrové systémy, tmely, dřevo všeobecně, nábytek, tvorba a připomínkování norem.

web www.zstv.cz