Výzkumné, zkušební ústavy – Frýdek - Místek

Výzkumné ústavy se mnohdy označuji i jako výzkumná střediska nebo výzkumná centra. Jedná se o instituce, které se specializují na základní výzkum nebo aplikovaný výzkum. Přehled výzkumných a zkušebních ústavů v lokalitě Frýdek - Místek.

1–7 firem z 7 nalezených Filtry

1SOBIC - Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions

SOBIC - Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions, se sídlem nám. Svobody 527, 739 61, Třinec-Lyžbice, v okrese Frýdek - Místek a v kraji Moravskoslezský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. U 273, Krajský soud v Ostravě. Právní forma Ústav. Založení v roce 2018…

2Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (pobočka Mosty u Jablunkova)4 pobočky

Zkoušky, posuzování, výzkum a vývoj v oblasti drážních vozidel a zařízení, jejich součástí i materiálů.

3Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (pobočka Frýdek-Místek, Místek)10 poboček

Poskytujeme zdravotní a laboratorní služby. Testování materiálů pro kontakt s potravinami, vodou a zdravotní nezávadnost hraček. Zabýváme se také měřením elektromagnetického záření, hluku, neprůzvučnosti a osvětlení.

4INTEST NDT, spol. s r.o (pobočka Frýdek-Místek, Místek)1 pobočka

Zabýváme se prováděním nedestruktivních zkoušek materiálů a svárů, kontroly a měření.

5Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (pobočka Frýdek-Místek, Místek)38 poboček

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz. Zaměřujeme se na kontroly ekologického zemědělství a vydáváme výjimky pro použití konvenčního osiva a sadby.

6Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (pobočka Frýdek-Místek)10 poboček

Nabízíme analýzy vod, zemin, odpadů a ovzduší. Zajišťujeme měření hluku, osvětlení, vibrací, mikroklimatu, kvality medicinálního plynu, měření radonu ve stavbách, kontrolu účinnosti sterilizátorů, stanovení počtu azbestových vláken, testování materiálů pro kontakt s vodou a služby fyziologie práce.

7SIMUL trust a.s.

Provádíme výzkum a vývoj v oblasti energetického využívání odpadu. Vyvíjíme systém SIMUL PTR který, přepracovává a energeticky zhodnocuje čistírenské kaly, biomasu, odpadní materiály, masokostní moučku, trus zvířat, elektro odpad, komunální odpad a kontaminované zeminy.


Výzkumné, zkušební ústavy – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Frýdek - Místek


Výzkumné, zkušební ústavy v lokalitě Frýdek - Místek – detailní popis

Organizací pro výzkum a šíření znalostí se rozumí subjekt, bez ohledu na jeho právní postavení (zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj či veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Veřejná výzkumná instituce je právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu. 

Přehled výzkumných a zkušebních ústavů v České republice

 • Centrum dopravního výzkumu
 • Elektrotechnický zkušební ústav
 • Fyzikálně technický zkušební ústav
 • Strojírenský zkušební ústav
 • Technický a zkušební ústav stavební Praha
 • Textilní zkušební ústav
 • Ústav jaderného výzkumu Řež
 • Výzkumný a vývojový ústav dřevařský
 • Výzkumný ústav bezpečnosti práce
 • Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
 • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha
 • Výzkumný ústav potravinářský
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
 • Výzkumný ústav veterinárního lékařství
 • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
 • Výzkumný ústav zemědělské techniky
 • Výzkumný ústav živočišné výroby