Výzkumné, zkušební ústavy - Frýdek - Místek

1 - 6 firem z 6 nalezených

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (pobočka Mosty u Jablunkova)

Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 111 kontakt +420 558 339 337, (4 pobočky)

Zkoušky, posuzování, výzkum a vývoj v oblasti drážních vozidel a zařízení, jejich součástí i materiálů.

web www.cdvuz.cz

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (pobočka Frýdek-Místek, Místek)

Frýdek-Místek, Místek, Palackého 122 kontakt +420 558 418 327, (10 poboček)

Poskytujeme zdravotní a laboratorní služby. Testování materiálů pro kontakt s potravinami, vodou a zdravotní nezávadnost hraček. Zabýváme se také měřením elektromagnetického záření, hluku, neprůzvučnosti a osvětlení.

web www.zuova.cz

INTEST NDT, spol. s r.o (pobočka Frýdek-Místek, Místek)

Frýdek-Místek, Místek, 17. listopadu 1566 kontakt +420 558 439 945, (1 pobočka)

Zabýváme se prováděním nedestruktivních zkoušek materiálů a svárů, kontroly a měření.

web www.intestndt.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (pobočka Frýdek-Místek, Místek)

Frýdek-Místek, Místek, 4. května 217 kontakt +420 724 120 055, (38 poboček)

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz. Zaměřujeme se na kontroly ekologického zemědělství a vydáváme výjimky pro použití konvenčního osiva a sadby.

web www.eagri.cz/public/web/ukzuz/portal

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (pobočka Frýdek-Místek)

Frýdek-Místek, Palackého 122 kontakt +420 558 418 327, (10 poboček)

Nabízíme analýzy vod, zemin, odpadů a ovzduší. Zajišťujeme měření hluku, osvětlení, vibrací, mikroklimatu, kvality medicinálního plynu, měření radonu ve stavbách, kontrolu účinnosti sterilizátorů, stanovení počtu azbestových vláken, testování materiálů pro kontakt s vodou a služby fyziologie práce.

web www.zuova.cz

SIMUL trust a.s.

Frýdek-Místek, Příborská 602 kontakt +420 596 130 015

Provádíme výzkum a vývoj v oblasti energetického využívání odpadu. Vyvíjíme systém SIMUL PTR který, přepracovává a energeticky zhodnocuje čistírenské kaly, biomasu, odpadní materiály, masokostní moučku, trus zvířat, elektro odpad, komunální odpad a kontaminované zeminy.

web www.simul.cz