Výzkumné, zkušební ústavy – Znojmo

Výzkumné ústavy se mnohdy označuji i jako výzkumná střediska nebo výzkumná centra. Jedná se o instituce, které se specializují na základní výzkum nebo aplikovaný výzkum. Přehled výzkumných a zkušebních ústavů v lokalitě Znojmo.

1–3 firem z 3 nalezených Filtry

1ČAS Znojmo s.r.o.

2.4
★★★★★
★★★★★
(8)
Dobšická 2295/2, Znojmo Bezdlužná

Výzkum a vývoj v oblasti dopravy.

2Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (pobočka Znojmo, Oblekovice 16)38 poboček

Oblekovice 16, Znojmo Bezdlužná

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin a živočišné produkce.

3Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (centrála Znojmo)1 pobočka

4.3
★★★★★
★★★★★
(3)
Coufalova 1246/19, Znojmo Bezdlužná

Řešíme výzkumné úkoly pro lesní hospodářství. Zajišťujeme expertní činnosti pro státní správu a vlastníky různých kategorií.


Výzkumné, zkušební ústavy – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Znojmo


Výzkumné, zkušební ústavy v lokalitě Znojmo – detailní popis

Organizací pro výzkum a šíření znalostí se rozumí subjekt, bez ohledu na jeho právní postavení (zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj či veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Veřejná výzkumná instituce je právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu. 

Přehled výzkumných a zkušebních ústavů v České republice

 • Centrum dopravního výzkumu
 • Elektrotechnický zkušební ústav
 • Fyzikálně technický zkušební ústav
 • Strojírenský zkušební ústav
 • Technický a zkušební ústav stavební Praha
 • Textilní zkušební ústav
 • Ústav jaderného výzkumu Řež
 • Výzkumný a vývojový ústav dřevařský
 • Výzkumný ústav bezpečnosti práce
 • Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
 • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha
 • Výzkumný ústav potravinářský
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
 • Výzkumný ústav veterinárního lékařství
 • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
 • Výzkumný ústav zemědělské techniky
 • Výzkumný ústav živočišné výroby