Výzkumné, zkušební ústavy - Olomouc

1 - 17 firem z 17 nalezených

QUALIFORM, a.s. (pobočka Olomouc)

Olomouc, Pavelkova 598/11 , (3 pobočky)

Certifikace systémů, služby zkušební laboratoře, provoz znaleckého ústavu, zkušebny stavebních hmot, poradenství a stavební expertízy.

web www.qualiform.cz

EPA a.s. - Elektrotechnické průmyslové aplikace (Olomouc)

Praha 9 - Běchovice, Podnikatelská 550 kontakt +420 222 726 604, (7 poboček)

EPA a.s. má dvě výrobní divize – divizi HDO a divizi vibrační a třídicí techniky. Společnost také ve vlastní zkušebně provádí nejrůznější měření a zkoušky elektrických strojů a pohonů. Projektujeme, vyvíjíme a vyrábíme vysílače hromadného dálkového ovládání (HDO), vibrační a třídící techniku, jako jsou třídící linky, magnetické separátory, separátory neželezných kovů, vibrační třídičky, vibrační třídící stoly, řízené rezonanční vibrační dopravníky.

web www.epa.cz

Státní veterinární ústav Olomouc

Olomouc, Jakoubka ze Stříbra 462/1 kontakt +420 585 225 641, (2 pobočky)

Provádíme vyšetření potravin, krmiv, vody, biologických materiálů, léčiv a kosmetických přípravků. Také provádíme laboratorní diagnostiku chorob zvířat včetně BSE a vztekliny. Monitoring cizorodých látek. Odborná poradenská činnost a svoz vzorků.

web www.svuolomouc.cz

Archeologické centrum Olomouc

Olomouc, U Hradiska 42/6 kontakt +420 585 311 620

Informujeme o archeologických nálezech, prodáváme knihy a brožury. Provádíme archeologické výzkumy.

web www.ac-olomouc.cz

Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Olomouci

Olomouc, Horní náměstí 410/25 kontakt +420 585 204 111, (130 poboček)

Vyhlašujeme, sestavujeme a provádíme programy komplexní péče o kulturní památky.

web www.npu.cz/cs

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. - organizační složka (pobočka Olomouc)

Olomouc, Holická 586/31y kontakt +420 585 712 468, (6 poboček)

Provozujeme akreditovanou zkušebnu stavebních hmot. Zaměřujeme se na provádění průkazních a kontrolních zkoušek betonů, kameniva , zemin, podkladních vrstev a směsí.

web www.qualiform.sk

NanoTrade s.r.o.

Olomouc, Mozartova 178/12 kontakt +420 585 221 089, (3 pobočky)

Zabýváme se výzkumem, vývojem a prodejem nanotechnologií. Nabízíme antibakteriální textilní produkty se stříbrem nanosilver a produkty na ošetření materiálů. Dále nabízíme konzultace a poradenství v oblasti nanotechnologií.

web www.nanotrade.cz

NanoTrade s.r.o. (pobočka Olomouc)

Olomouc, Polská 398/48a kontakt +420 585 221 089, (3 pobočky)

Zabýváme se výzkumem, vývojem a prodejem nanotechnologií. Nabízíme antibakteriální textilní produkty se stříbrem nanosilver a produkty na ošetření materiálů. Dále nabízíme konzultace a poradenství v oblasti nanotechnologií.

web www.nanotrade.cz

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. - výzkum (pobočka Olomouc)

Olomouc, Šlechtitelů 586/11 kontakt +420 585 241 064, (5 poboček)

Zabýváme se výzkumem a vývojem v oblasti rostlinné genetiky, fyziologie a biotechnologie.

web www.ueb.cas.cz

Bioinstitut, o. p. s.

Olomouc, Ondřejova 489 kontakt +420 581 115 181

Zabýváme se výzkumem, přenosem poznatků z vědy a výzkumem do praxe, výchovou, vzděláváním a publikačním činnostem v oblasti ekologického zemědělství. Úzce spolupracujeme s řadou odborných a výzkumných pracovišť v ČR. Člen FiBL International - Mezinárodní sdružení výzkumných institucí v oblasti EZ.

web www.bioinstitut.cz

Svaz květinářů a floristů České republiky

Olomouc, Wolkerova 37 kontakt +420 585 726 290

Sdružujeme pěstitele květin, floristy, obchodníky s květinami, odborné zahradnické školy, výzkumný ústav a botanickou zahradu.

web www.svazkvetinaruafloristu.cz

ČLS JEP - Česká společnost robotické chirurgie

Olomouc, I.P.Pavlova 6 kontakt +420 585 442 894, (123 poboček)

Dobrovolná organizace, která sdružuje pracovníky všech medicínských oborů, které se zabývají léčením úrazových stavů i komplikací s nimi spojených.

web www.csrch.cz

BioPatterns s.r.o.

Olomouc, Holice, Šlechtitelů 813/21 kontakt +420 723 416 970

Zabýváme se výzkumem a vývojem protinádorových léčiv.

web www.biopatterns.cz

Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených

Olomouc, 17. listopadu 1154/43 kontakt +420 777 809 040

Snažíme se zlepšovat podmínky života občanů se zdravotním postižením. Poskytujeme poradenství.

web www.vcizp.cz

Národní památkový ústav, Olomouc - Pracoviště archeologie

Olomouc, Michalská 252/3 kontakt +420 585 224 156, (130 poboček)

Vyhlašujeme, sestavujeme a provádíme programy komplexní péče o kulturní památky.

web www.npu.cz/uop-ol

Controltest, s.r.o. (pobočka Lutín)

Lutín, Jana Sigmunda 79 kontakt +420 585 496 525, (1 pobočka)

Provádíme zkoušky v oblasti základních nedestruktivních metod zkoušení (nedestruktivní defektoskopie) a v oblasti základního ověřování mechanických vlastností materiálu. Zabýváme se také kontrolami těsnosti, měřením tlouštěk, mechanickými zkouškami i měřením tlouštěk povlaků.

web www.controltest.cz

Miroslav Vodička

Uničov, Renoty 26 kontakt +420 724 024 957

Poskytujeme komplexní služby v oblasti nedestruktivního testování kovových materiálů. Provádíme zkoušky magnetickou práškovou, ultrazvukovou a prozařovací metodou.

web www.ndt-spolecnost.eu