Výzkumné, zkušební ústavy - Ostrava - město

1 - 20 firem z 23 nalezených

Fyzikálně technický zkušební ústav, státní podnik

Ostrava, Pikartská 1337/7 kontakt +420 596 232 715

Fyzikálně technický zkušební ústav se zaměřuje na zkoušení elektrických, neelektrických zařízení a ochranných systémů do prostředí s nebezpečím výbuchu, speciální měření elektrických veličin, teploty dynamických tlaků, autorizace a notifikace na certifikaci zařízení a ochranných systémů do prostředí s nebezpečím výbuchu. Certifikace v mezinárodním systému IECEx.

web www.ftzu.cz

Pavlínek s.r.o. - zkušebna

Ostrava-Vítkovice, Zengrova 497/42 kontakt +420 595 693 911, (2 pobočky)

Provádíme mechanické tahové 1500kN a cyklické tahové zkoušky do 250kN, magnetická defektoskopie řetězů a svárů NDT či odtrhové zkoušky magnetů a zvedacích svěrek. Zajišťujeme opravy, revize a kompletní dokumentaci závěsných prostředků, SW pro EVIDENCI–KONTROLU-REVIZE.

web www.zkusebna.pavlinek.cz

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Ostrava, Vítkovice, Pohraniční 693/31 kontakt +420 595 954 366

Zabezpečujeme technické a technologické inovace. Dále poskytujeme služby v oblasti metalurgie a materiálového inženýrství.

web www.mmvyzkum.cz

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.

Ostrava, Pustkovec, Technologická 372/2 kontakt +420 597 305 999

Vytváříme systematické podmínky pro realizaci a rozvoj inovačního podnikání, transferu technologií mezi technologickým výzkumem a průmyslovou praxí.

web www.vtpo.cz

Ben Labor s.r.o.

Ostrava-Slezská Ostrava, Chittussiho 1001/9 kontakt +420 595 002 042

Poskytujeme služby zdravotnické laboratoře v rozsahu oboru patologie tj. biotické, imunohistochemické a cytologické vyšetření včetně cervikovaginální cytologie.

web www.bencik-patologie.cz

A - CZ NDT s.r.o.

Ostrava-Výškovice, Husarova 81/25 kontakt +420 731 717 675

Zabýváme se zkoušením a měřením různých materiálů v oblasti strojírenství, slévárenství, svařování a ve výrobě. Vedeme dle potřeb a požadavků příslušnou dokumentaci. Vypracováváme pracovní postupy a návodky, vystavujeme protokoly a zprávy. Dokumentujeme průběh zkoušení a dokumentaci archivujeme.

web www.a-czndt.cz

INTEST NDT, spol. s r.o

Ostrava-Zábřeh, Plzeňská 2622/12 kontakt +420 596 740 473, (1 pobočka)

Zabýváme se prováděním nedestruktivních zkoušek materiálů a svárů, kontroly a měření.

web www.intestndt.cz

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 kontakt +420 597 324 285, (2 pobočky)

Výzkumné energetické centrum (VEC) vzniklo 2. března 1999 za podpory vedení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a účelové dotaci MŠMT ČR na projekt „Využití energetických zdrojů“ v rámci programu „Posílení výzkumu na vysokých školách“. Pracoviště tak navázalo na dlouholeté zkušenosti pracovníků z Katedry energetiky VŠB-TU Ostrava.

web vec.vsb.cz

Controltest, s.r.o.

Ostrava, Boleslavova 901/7 kontakt +420 596 627 006, (1 pobočka)

Provádíme zkoušky v oblasti základních nedestruktivních metod zkoušení (nedestruktivní defektoskopie) a v oblasti základního ověřování mechanických vlastností materiálu. Zabýváme se také kontrolami těsnosti, měřením tlouštěk, mechanickými zkouškami i měřením tlouštěk povlaků.

web www.controltest.cz

BETOTECH, s.r.o. (pobočka Ostrava, Vítkovice)

Ostrava, Vítkovice, Místecká 1121/60 kontakt +420 596 781 801, (8 poboček)

Zaměřujeme se na testování kvality stavebních materiálů. Provozujeme laboratoř pro zkoušení kameniva, cementu, betonů, čerstvých a ztvrdlých potěrů. Dále navrhujeme složení pro stavby vozovek, cementobetonových krytů a stabilizovaných podkladů. Specializujeme se na provádění průkazních zkoušek.

web www.betotech.cz

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce (pobočka Ostrava, Přívoz)

Ostrava, Přívoz, Macharova 954/5 kontakt +420 595 134 800, (3 pobočky)

Nabízíme odborné služby pro tvorbu a uplatňování státní vodohospodářské politiky zaměřené na hydrauliku, hydrologii a hydrogeologii.

web www.vuv.cz

Ing. Jan Počta, CSc.

Ostrava, Třebovice, Jindřicha Mošny 5233/1 kontakt +420 596 082 769

Nabídka poradenství v oblasti podnikání a řízení. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd.

zobrazit detail

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (pobočka Ostrava, Moravská Ostrava)

Ostrava, Moravská Ostrava, Partyzánské náměstí 2633/7 kontakt +420 596 200 111, (10 poboček)

Poskytujeme zdravotní a laboratorní služby. Testování materiálů pro kontakt s potravinami, vodou a zdravotní nezávadnost hraček. Zabýváme se také měřením elektromagnetického záření, hluku, neprůzvučnosti a osvětlení.

web www.zuova.cz

VVUÚ, a.s.

Ostrava, Radvanice, Pikartská 1337/7 kontakt +420 596 252 111

Zabýváme se řešením problematiky bezpečnosti a technologií používaných v hlubinných dolech. Dále provádíme výzkum vlivů škodlivých látek na životní prostředí.

web www.vvuu.cz

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. (pobočka Ostrava)

Ostrava, Studentská 1768 , (2 pobočky)

Zabýváme se výzkumem procesů v zemské kůře indukovaných zejména antropogenní činností včetně jejich účinků na životní prostředí.

web www.ugn.cas.cz

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (pobočka Ostrava)

Ostrava, U Studia 278/14 kontakt +420 595 707 200, (8 poboček)

Sppolečnsot zaměřená na posuzování shody stavebních výrobků, certifikace managementu jakosti, environmentálního managementu a systému managementu BOZP, ověřování emisí skleníkových plynů, certifikace výrobků. Autorizované metrologické středisko.

web www.tzus.cz

Puncovní úřad (pobočka Ostrava, Moravská Ostrava)

Ostrava, Moravská Ostrava, Ostrava, Moravská Ostrava kontakt +420 225 982 141, (8 poboček)

Provádíme výkon státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Zajišťujeme puncovní kontroly zboží zhotoveného z drahých kovů či inspekce u výrobců a obchodníků s výrobky z drahých kovů.

web www.puncovniurad.cz

JKV TEST s.r.o.

Ostrava, Kunčičky, Holvekova 164/25 kontakt +420 596 237 133

Provádíme nedestruktivní zkoušky betonů, statické i dynamické zkoušky hutnění a prohlížení kanalizací kamerami. Nabízíme sanace potrubí a šachet, osazení poklopů. Zajistíme tlakové čištění přípojek a kanalizací.

web www.jkvtest.cz

ForSTEEL, s.r.o.

Ostrava, Pustkovec, Technologická 372/2 kontakt +420 597 305 808

Aplikovaný výzkum v oblasti metalurgie a materiálového inženýrství. Zabýváme se využíváním odpadního tepla ve válcovnách a kovárnách.

web www.forsteel.cz

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. (pobočka Ostrava, Poruba)

Ostrava, Poruba, 17. listopadu 2172/15 kontakt +420 597 323 267, (5 poboček)

Zabýváme se výzkumem v oblastech technické fyziky se zaměřením na mechaniku tuhé a tekuté fáze a jejich interakce. Centrum inteligentních systémů a struktur.

web www.ciss.vsb.cz
« předchozí 1 2 další »