Sanace, likvidace ekologických zátěží – Morava

Máte na svém pozemku starou ekologickou zátěž? Chcete se zbavit nebezpečných látek, které ohrožují vaše zdraví a životní prostředí? Oslovte firmu, která se specializuje na sanace ekologických zátěží. Firmy zabývající se sanacemi v lokalitě Morava.

1–10 firem z 52 nalezených Filtry

Poptat více firem Vyberte firmy Zrušit

Firma se dlouhodobě zabývá prodejem: průmyslových maziv - převodové oleje, řezné oleje, hydraulické a ložiskové oleje, motorových olejů různých značek, olejů pro automatické převodovky, olejů pro užitková a nákladní vozidla, zemědělskou techniku, olejů pro osobní automobily a motocykly, plastických…

Poslat poptávku olejebazant.cz 777 733 577

Poskytujeme vám komplexní technické práce s podzemními vodami. Provádíme sanace znečištěných podzemních vod, čerpání podzemních vod, odvodnění stavebních jam, čištění jam, prohlídky vrtů TV kamerou a mnoho dalších prací.

Poslat poptávku lidarik.cz 543 210 615

Poskytování služeb v ekologických oborech, hydrogeologii, inženýrské geologii a geotechnice. Zabýváme se enviromentální problematikou. Provádíme kompletní sanace a likvidace skládek. Nabízíme služby hydrochemické laboratoře a laboratoře mechaniky zemin. Poskytujeme konzultační a poradenské…

Poslat poptávku geotest.cz 548 125 111

Poskytování služeb v ekologických oborech, hydrogeologii, inženýrské geologii a geotechnice. Zabýváme se enviromentální problematikou. Provádíme kompletní sanace a likvidace skládek. Nabízíme služby hydrochemické laboratoře a laboratoře mechaniky zemin. Poskytujeme konzultační a poradenské služby.

Poslat poptávku geotest.cz 596 622 772

Pomáháme vám s likvidací odpadů, především nebezpečných. Snažíme se, aby tato likvidace minimálně zatěžovala vaše podnikání. Co je možné regenerujeme (vracíme zpět do výroby zákazníka), nebo ekologicky likvidujeme.

Poslat poptávku adc-sluzby.cz 547 228 242

Čistíme zeminu, sutě a průmyslové kaly s obsahem ropných látek a PAU na na dekontaminačních plochách metodou biodegradace.

Poslat poptávku esetrosice.cz 602 506 799

Sanace a likvidace azbestu je naší hlavní specializací. Dále nabízíme sanační práce, demolice, zemní práce, odebírání vzorků odpadů, likvidace odpadů včetně nebezpečných, úklidové služby, základy i základové desky, činnost koordinátora BOZP.

Poslat poptávku ekolsan.cz 775 705 447

Likvidace azbestu. Nabízíme nakládání s nebezpečnými odpady, odstraňování azbestových střešních krytin, demontáž azbestocementových stoupacích rozvodů a poradenství. Dále nabízíme čištění a nátěry průmyslových hal. Provádíme výškové práce.

Poslat poptávku waressan.cz 606 592 009

Zabýváme se sledováním kvality a množství skládkového plynu. Poskytujeme ekologické a projektové služby.

Poslat poptávku ekoinpros.eu 777 260 412

Poskytujeme služby v oblasti výzkumu, vývoje, výroby, inovace a poradenství v oboru stavebních hmot. Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., (VÚSH) je česká výzkumná organizace se sídlem v Brně zabývající se více než 75 let aplikovaným výzkumem v oblasti stavebních hmot a navazující problematikou.…

Poslat poptávku vush.cz 513 036 090

Sanace, likvidace ekologických zátěží v lokalitě Morava – detailní popis

Sanace ekologických zátěží je proces odstraňování materiálů a látek ohrožujících dlouhodobě složky životního prostředí. Sanace se provádí na kontaminovaných místech, jako jsou například skládky odpadů, průmyslové a zemědělské areály, sklady nebezpečných látek, bývalé vojenské základny nebo území postižená těžbou nerostných surovin. 

Cílem sanace je odstranit zdroj znečištění, dekontaminovat zeminu a vodu a rekultivovat území tak, aby bylo bezpečné pro lidské zdraví a ekosystémy.

Příčiny vzniku ekologických zátěží

  • Únik nebezpečných látek v továrnách
  • Opuštění továren a technologií bez jejich zabezpečení
  • Nesprávná manipulace s nebezpečnými látkami
  • Nesprávná likvidace nebezpečných odpadů
  • Nesprávné skladování odpadů
  • Následky havárií ve starých provozovnách

Staré ekologické zátěže

Stará ekologická zátěž je závažná kontaminace horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti. 

Druhy sanace podle místa realizace

Sanace ekologických zátěží vyžaduje individuální přístup a jedinečné řešení pro každou lokalitu. Sanace se mohou provádět v podmínkách ex-situ (mimo místo) nebo in-situ (na místě). 

  • Ex-situ sanace – spočívá v odběru kontaminovaného materiálu a jeho přepravě do specializovaného zařízení, kde je upraven nebo zlikvidován.
  • In-situ sanace – využívá různé metody pro odstranění nebo snížení koncentrace kontaminantů přímo v zemině nebo vodě. 

Sanace ekologických zátěží je důležitá pro ochranu životního prostředí a lidského zdraví. Přispívá k obnově kvality půdy a vody, k prevenci dalšího šíření kontaminace a k využití opuštěných nebo degradovaných území pro nové účely. Sanace také snižuje rizika spojená s ekologickými haváriemi nebo s únikem perzistentních organických polutantů (POPs) do potravního řetězce. 

×

Online poptávka

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Poptávka je určena výhradně k zasílání poptávek, nebo dotazů souvisejících s činností dané firmy/firem. Zprávy mohou být korekturovány našimi operátory, následně jsou zaslány klientovi.