GEOtest, a.s.

Poskytování služeb v ekologických oborech, hydrogeologii, inženýrské geologii a geotechnice. Zabýváme se enviromentální problematikou. Provádíme kompletní sanace a likvidace skládek. Nabízíme služby hydrochemické laboratoře a laboratoře mechaniky zemin. Poskytujeme konzultační a poradenské služby.

46344942 ARES
DIČ CZ46344942
Vznik 1992
E-maily info@geotest.cz
Telefony 548 125 111
Mobily 548 125 308
Ing. Miloš Polenka (člen představenstva)
Ing. Martin Teyschl (předseda představenstva)
RNDr. Lubomír Procházka (člen představenstva)
RNDr. Lubomír Klímek (člen představenstva)
Ing. Jan Hillermann, Ph.D., MBA (obchodní ředitel)
  • geotest, sanace, hydrogeologie, inženýrská geologie, geotechnika, eia, analýza rizik, geofyzika, hydrochemická laboratoř, laboratoř mechaniky zemin, hospodaření s odpady, likvidace skládek, sanace podzemních vod, likvidace starých ekologických zátěží, ekologické audity, analytika vod, geotechnický monitoring, geofyzikální měření, hydroekologické mapy, geologický průzkum, sanace starých elokolgických zátěží, ochrana životního prostředí