BIOGAS, spol. s r. o.

Zabýváme se sledováním kvality a množství skládkového plynu. Poskytujeme ekologické a projektové služby.

46343997 ARES
DIČ CZ46343997
Vznik 1992
Telefony 777 260 412
Mobily 608 225 539
Ing. Jiří Valášek (jednatel)
Vítězslav Dosedla (technik)
  • sledování kvality, kvalita, množství skládkového plynu, ekologické služby, ekologie, likvidace odpadu, dokumentace řízených skládek odpadů, recyklace druhotných surovin, čistírny odpadních vod, nakládání s odpady, ochrana životního prostředí, odpady, projekce, skládky, řízené skládky, sanace skládky, rekultivace skládky, bioplyn, čistírny odpadních vod, odplynění skládky, čerpací test, povrchový průzkum, sběrné dvory, sběrná střediska odpadu, kompostárny,