Úřady, instituce – Tlumačov okres Zlín

Úřad je státní nebo veřejnoprávní institucí zřízený orgán, který vykonává úřední činnosti prostřednictvím příslušných úředních osob. Přehled úřadů v lokalitě Tlumačov.

1–10 firem z 403 nalezených Filtry

1Římskokatolická farnost Tlumačov1 pobočka

84 m Masarykova 62, Tlumačov Bezdlužná

Římskokatolická farnost Tlumačov, se sídlem Masarykova 62, 763 62, Tlumačov, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj. Právní forma Evidované církevní právnické osoby. Založení v roce 1994. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z dat Registru Ares, CreditCheck.

2Obecní úřad Tlumačov (okres Zlín)

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
109 m Nádražní 440, Tlumačov
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

3Obecní úřad Bělov

2.3 km Bělov 77, Kvasice
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

4TJ Jiskra Otrokovice1 pobočka

5.0
★★★★★
★★★★★
(2)
3.5 km Sport. areál TJ…, Otrokovice

Tělovýchovná jednota s 19 sportovními oddíly se zaměřením na atletiku, kuželky, orientační běh, turistiku, sportovní gymnastiku a cyklistiku, stolní tenis. Vedeme družstva kopané, házené, volejbalu, veslování, lyžování, stolního tenisu, šach, jógy a jiná.

5NADĚJE (pobočka Otrokovice)42 poboček

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
3.7 km Wolkerova 1274, Otrokovice
Otevřeno do 24:00
Bezdlužná

Pomoc potřebným lidem. Hygienické zázemí osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Denní a týdenní stacionář, sociálně terapeutické dílny, sportovní a kulturní aktivity i účasti na soutěžích a festivalech.

6NADĚJE, otrokovická, o.p.s.

3.7 km Wolkerova 1274, Otrokovice Bezdlužná

NADĚJE, otrokovická, o.p.s., se sídlem Wolkerova 1274, 765 02, Otrokovice, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. O 566, Krajský soud v Brně. Právní forma Obecně prospěšná společnost. Založení v roce 2012. Pracuje u nás 25 - 49 zaměstnanců. Předmětem…

7SENIOR Otrokovice,příspěvková organizace (pobočka Otrokovice)1 pobočka

4.3 km tř. Spojenců 1840, Otrokovice Bezdlužná

Poskytujeme sociální služby v bezbariérovém čtyřpodlažním cihlovém domě. Dále nabízíme ubytování, odlehčovací služby a denní stacionář. Poskytujeme i pomoc při osobní hygieně a zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Mimo jiné zajišťujeme kulturní využití, zájmové, aktivizační a terapeutické…

8Sportovní klub vozíčkářů Otrokovice

4.5 km Tylova 1161, Otrokovice Bezdlužná

Sportovní klub vozíčkářů Otrokovice, se sídlem Tylova 1161, 765 02, Otrokovice, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 5620, Krajský soud v Brně. Právní forma Spolek. Založení v roce 1996. Zdroj: výpis z dat Registru Ares, CreditCheck.

9CP-service, a.s. - Otrokovice8 poboček

4.7 km tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

CP-service, a.s., se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02, Otrokovice, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. B 515, Krajský soud v Plzni. Právní forma Akciová společnost. Založení v roce 1996. Pracuje u nás 50 - 99 zaměstnanců. Předmětem podnikání je:…

10POTRAVINOVÁ BANKA VE ZLÍNSKÉM KRAJI, z. s.

POTRAVINOVÁ BANKA VE ZLÍNSKÉM KRAJI, z. s., se sídlem tř. Tomáše Bati 1255, 765 02, Otrokovice, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 14249, Krajský soud v Ostravě. Právní forma Spolek. Založení v roce 2015. Pracuje u nás 1 - 5 zaměstnanců. Více informací…


Úřady, instituce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Zlín


Úřady, instituce v lokalitě Tlumačov – detailní popis

Obecní úřad

Obecní úřad je jeden z orgánů obce. Jelikož jsou v České republice města a městyse obcemi, ve městech se obecní úřad označuje jako městský úřad, ve statutárních městech magistrát a v městysech úřad městyse. Obecní úřad plní úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále plní úkoly přenesené působnosti obce. V čele obecního úřadu stojí starosta. Kromě něj tvoří úřad místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce, kteří jsou do obecního úřadu zařazení. Obecní úřad je povinen zřídit obecní desku a umístit ji na veřejně přístupné místo.

Krajský úřad 

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Mezi další orgány kraje patří: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a zvláštní orgány kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje. Dále napomáhá činnosti výborů a komisí. K jeho dalším činnostem patří výkon zákonem stanovené státní správy – přenesená působnost. Krajský úřad se člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Kromě něj tvoří úřad zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí.

Odbory krajského úřadu

 • Odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
 • Odbor kanceláře hejtmana kraje
 • Odbor majetkový
 • Odbor organizační, právní a krajský živnostenský úřad
 • Odbor finanční
 • Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor zdravotnictví
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Úřad práce

Úřad práce je správní úřad, který spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Pracovní úřad se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých krajských pobočkách a kontaktních pracovištích po celé České republice. Hlavní činností úřadu práce je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných pracovních míst. Úřad práce vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky dané MPSV.

Úřad práce působí v těchto oblastech

 • Zaměstnanost 
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Státní sociální podpora
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 • Příspěvek na péči 
 • Pomoc v hmotné nouzi 
 • Inspekce sociálně-právní ochrany dětí 
 • Dávky pěstounské péče 

Úřad práce České republiky 

Finanční úřad

Finanční úřad je státní instituce, která je určena především pro správu daní.

Činnosti finančních úřadů

 • Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti
 • Ukládají pokuty
 • Vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
 • Spravují dotace
 • Rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech
 • Poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Finanční správa

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Státní správa zeměměřictví a katastru

Orgány veřejné moci

 • Státní orgány – např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady 
 • Orgány samosprávy – územní (např. obecní policie) nebo profesní (např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor)