Úřady, instituce – Návojná okres Zlín

Úřad je státní nebo veřejnoprávní institucí zřízený orgán, který vykonává úřední činnosti prostřednictvím příslušných úředních osob. Přehled úřadů v lokalitě Návojná.

1–10 firem z 350 nalezených Filtry

1Římskokatolická farnost Nedašov

1.1 km Nedašov 72, Nedašov Bezdlužná

Římskokatolická farnost Nedašov, se sídlem Nedašov 72, 763 32, Nedašov, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj. Právní forma Evidované církevní právnické osoby. Založení v roce 1994. Předmětem podnikání je: Hostinská činnost Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona…

2Obecní úřad Nedašova Lhota

2.4 km Nedašova Lhota 10, Nedašov Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

3NADĚJE (pobočka Nedašov)42 poboček

2.8 km Nedašov 161, Nedašov Bezdlužná

Sociální a ubytovací služby seniorům, osobám se zdravotním postižením i lidem v nouzi. Terapeutická pomoc, pomoci při zvládání péče o vlastní osobu a při osobní hygieně, zajištění výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Zařízení je pro 52 osob.

4Obecní úřad Nedašov

2.8 km Nedašov 370, Nedašov Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

5Úřad práce Brumov-Bylnice - Hmotná nouze444 poboček

2.9 km Hildy Synkové 942, Brumov-Bylnice
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Snaha pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivují tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb, za předpokladu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá.

6Řeholní dům Kongregace kněží Mariánů v Brumově - Bylnici

3.0 km 1. května 1018, Brumov-Bylnice Bezdlužná

Řeholní dům Kongregace kněží Mariánů v Brumově - Bylnici, se sídlem 1. května 1018, 763 31, Brumov-Bylnice, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj. Právní forma Evidované církevní právnické osoby. Založení v roce 1994. Zdroj: výpis z dat Registru Ares, CreditCheck.

7Římskokatolická farnost Brumov

4.4
★★★★★
★★★★★
(53)
3.0 km 1. května 1018, Brumov-Bylnice Bezdlužná

Římskokatolická farnost Brumov, se sídlem 1. května 1018, 763 31, Brumov-Bylnice, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj. Právní forma Evidované církevní právnické osoby. Založení v roce 1994. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z dat Registru Ares, CreditCheck.

8Vikariát Kongregace kněží Mariánů

3.0 km 1. května 1018, Brumov-Bylnice Bezdlužná

Vikariát Kongregace kněží Mariánů, se sídlem 1. května 1018, 763 31, Brumov-Bylnice, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj. Právní forma Evidované církevní právnické osoby. Založení v roce 1999. Zdroj: výpis z dat Registru Ares, CreditCheck.

9Junák - český skaut, středisko Brumov-Bylnice - klubovna

4.0
★★★★★
★★★★★
(1)
3.0 km 1. května 1023, Brumov-Bylnice Bezdlužná

Junák - český skaut, středisko Brumov-Bylnice - klubovna, se sídlem 1. května 1023, 763 31, Brumov-Bylnice, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 38330, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 1989. Více informací naleznete na…

10Sbor dobrovolných hasičů Nedašova Lhota

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.


Úřady, instituce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Zlín


Úřady, instituce v lokalitě Návojná – detailní popis

Obecní úřad

Obecní úřad je jeden z orgánů obce. Jelikož jsou v České republice města a městyse obcemi, ve městech se obecní úřad označuje jako městský úřad, ve statutárních městech magistrát a v městysech úřad městyse. Obecní úřad plní úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále plní úkoly přenesené působnosti obce. V čele obecního úřadu stojí starosta. Kromě něj tvoří úřad místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce, kteří jsou do obecního úřadu zařazení. Obecní úřad je povinen zřídit obecní desku a umístit ji na veřejně přístupné místo.

Krajský úřad 

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Mezi další orgány kraje patří: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a zvláštní orgány kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje. Dále napomáhá činnosti výborů a komisí. K jeho dalším činnostem patří výkon zákonem stanovené státní správy – přenesená působnost. Krajský úřad se člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Kromě něj tvoří úřad zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí.

Odbory krajského úřadu

 • Odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
 • Odbor kanceláře hejtmana kraje
 • Odbor majetkový
 • Odbor organizační, právní a krajský živnostenský úřad
 • Odbor finanční
 • Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor zdravotnictví
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Úřad práce

Úřad práce je správní úřad, který spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Pracovní úřad se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých krajských pobočkách a kontaktních pracovištích po celé České republice. Hlavní činností úřadu práce je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných pracovních míst. Úřad práce vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky dané MPSV.

Úřad práce působí v těchto oblastech

 • Zaměstnanost 
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Státní sociální podpora
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 • Příspěvek na péči 
 • Pomoc v hmotné nouzi 
 • Inspekce sociálně-právní ochrany dětí 
 • Dávky pěstounské péče 

Úřad práce České republiky 

Finanční úřad

Finanční úřad je státní instituce, která je určena především pro správu daní.

Činnosti finančních úřadů

 • Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti
 • Ukládají pokuty
 • Vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
 • Spravují dotace
 • Rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech
 • Poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Finanční správa

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Státní správa zeměměřictví a katastru

Orgány veřejné moci

 • Státní orgány – např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady 
 • Orgány samosprávy – územní (např. obecní policie) nebo profesní (např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor)