Úřady, instituce – Napajedla okres Zlín

Úřad je státní nebo veřejnoprávní institucí zřízený orgán, který vykonává úřední činnosti prostřednictvím příslušných úředních osob. Přehled úřadů v lokalitě Napajedla.

1–10 firem z 403 nalezených Filtry

1Římskokatolická farnost Napajedla

207 m Masarykovo náměstí…, Napajedla
Dnes už má zavřeno

Římskokatolická farnost Napajedla, se sídlem Masarykovo náměstí 213, 763 61, Napajedla, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj. Právní forma Evidované církevní právnické osoby. Založení v roce 1994. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z dat Registru Ares, CreditCheck.

2Policie Zlín - Obvodní oddělení Napajedla31 poboček

207 m Masarykovo nám. 87, Napajedla Bezdlužná

Ochrana veřejného pořádku. Příjem oznámení od veřejnosti. Šetření přestupků a trestných činů v místě působnosti.

3Junák - český skaut, středisko Jerry Hodného Napajedla, z. s.1 pobočka

216 m Na Kapli 1060, Napajedla Bezdlužná

Junák - český skaut, středisko Jerry Hodného Napajedla, z. s., se sídlem Na Kapli 1060, 763 61, Napajedla, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 38486, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 1992. Více informací naleznete na…

4Sbor Církve adventistů sedmého dne Napajedla

229 m Komenského 315, Napajedla Bezdlužná

Sbor Církve adventistů sedmého dne Napajedla, se sídlem Komenského 315, 763 61, Napajedla, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj. Právní forma Evidované církevní právnické osoby. Založení v roce 1996. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z dat Registru Ares,…

5Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uherském Hradišti (pobočka…2 pobočky

229 m Komenského 315, Napajedla Bezdlužná

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uherském Hradišti, se sídlem Komenského 315, 763 61, Napajedla, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj. Právní forma Evidované církevní právnické osoby. Založení v roce 1994. Pracuje u nás 1 - 5 zaměstnanců. Předmětem podnikání je: Výroba, obchod a…

6Městský úřad Napajedla5 poboček

Městský úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje město.

7SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Napajedla

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Napajedla, se sídlem Masarykovo náměstí 89, 763 61, Napajedla, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 37424, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 1999. Předmětem podnikání je: Hostinská…

8Escala, z. s.

260 m Na Kapli 387, Napajedla Bezdlužná

Escala, z. s., se sídlem Na Kapli 387, 763 61, Napajedla, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 8893, Krajský soud v Brně. Právní forma Spolek. Založení v roce 2001. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z dat Registru Ares,…

9DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MATÝSEK

271 m Komenského 268, Napajedla
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MATÝSEK, se sídlem Komenského 268, 763 61, Napajedla, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. Pr 1492, Krajský soud v Brně. Právní forma Příspěvková organizace. Založení v roce 2005. Pracuje u nás 10 - 19 zaměstnanců. Více informací…

10Sdružení rodičů při II. ZŠ v Napajedlích

333 m Komenského 298, Napajedla Bezdlužná

Provozujeme organizaci sdružení rodičů školy při II. ZŠ v Napajedlích.


Úřady, instituce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Zlín


Úřady, instituce v lokalitě Napajedla – detailní popis

Obecní úřad

Obecní úřad je jeden z orgánů obce. Jelikož jsou v České republice města a městyse obcemi, ve městech se obecní úřad označuje jako městský úřad, ve statutárních městech magistrát a v městysech úřad městyse. Obecní úřad plní úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále plní úkoly přenesené působnosti obce. V čele obecního úřadu stojí starosta. Kromě něj tvoří úřad místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce, kteří jsou do obecního úřadu zařazení. Obecní úřad je povinen zřídit obecní desku a umístit ji na veřejně přístupné místo.

Krajský úřad 

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Mezi další orgány kraje patří: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a zvláštní orgány kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje. Dále napomáhá činnosti výborů a komisí. K jeho dalším činnostem patří výkon zákonem stanovené státní správy – přenesená působnost. Krajský úřad se člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Kromě něj tvoří úřad zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí.

Odbory krajského úřadu

 • Odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
 • Odbor kanceláře hejtmana kraje
 • Odbor majetkový
 • Odbor organizační, právní a krajský živnostenský úřad
 • Odbor finanční
 • Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor zdravotnictví
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Úřad práce

Úřad práce je správní úřad, který spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Pracovní úřad se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých krajských pobočkách a kontaktních pracovištích po celé České republice. Hlavní činností úřadu práce je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných pracovních míst. Úřad práce vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky dané MPSV.

Úřad práce působí v těchto oblastech

 • Zaměstnanost 
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Státní sociální podpora
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 • Příspěvek na péči 
 • Pomoc v hmotné nouzi 
 • Inspekce sociálně-právní ochrany dětí 
 • Dávky pěstounské péče 

Úřad práce České republiky 

Finanční úřad

Finanční úřad je státní instituce, která je určena především pro správu daní.

Činnosti finančních úřadů

 • Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti
 • Ukládají pokuty
 • Vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
 • Spravují dotace
 • Rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech
 • Poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Finanční správa

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Státní správa zeměměřictví a katastru

Orgány veřejné moci

 • Státní orgány – např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady 
 • Orgány samosprávy – územní (např. obecní policie) nebo profesní (např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor)