Úřady, instituce – Slavičín okres Zlín

Úřad je státní nebo veřejnoprávní institucí zřízený orgán, který vykonává úřední činnosti prostřednictvím příslušných úředních osob. Přehled úřadů v lokalitě Slavičín.

1–10 firem z 350 nalezených Filtry

1Nadace Jana Pivečky

5.0
★★★★★
★★★★★
(5)
130 m Horní náměstí 111, Slavičín Bezdlužná

Nadace Jana Pivečky, se sídlem Horní náměstí 111, 763 21, Slavičín, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. N 97, Krajský soud v Brně. Právní forma Nadace. Založení v roce 1999. Pracuje u nás 1 - 5 zaměstnanců. Více informací naleznete na našich webových…

2R-Ego

210 m náměstí Mezi Šenky…, Slavičín
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

R-Ego, se sídlem náměstí Mezi Šenky 19, 763 21, Slavičín, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 8247, Krajský soud v Brně. Právní forma Spolek. Založení v roce 2000. Pracuje u nás 1 - 5 zaměstnanců. Více informací naleznete na našich webových stránkách. …

3MATEŘSKÉ CENTRUM SLAVIČÍN

250 m Komenského 883, Slavičín Bezdlužná

MATEŘSKÉ CENTRUM SLAVIČÍN, se sídlem Komenského 883, 763 21, Slavičín, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 14210, Krajský soud v Brně. Právní forma Spolek. Založení v roce 2009. Pracuje u nás 1 - 5 zaměstnanců. Předmětem podnikání je: Hostinská činnost…

4UnArt, z.s.

340 m Školní 29, Slavičín Bezdlužná

UnArt, z.s., se sídlem Školní 29, 763 21, Slavičín, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 9460, Krajský soud v Brně. Právní forma Spolek. Založení v roce 2002. Předmětem podnikání je: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,…

5Římskokatolická farnost Slavičín

4.8
★★★★★
★★★★★
(11)
340 m Komenského 4, Slavičín
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Římskokatolická farnost Slavičín, se sídlem Komenského 4, 763 21, Slavičín, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj. Právní forma Evidované církevní právnické osoby. Založení v roce 1994. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z dat Registru Ares, CreditCheck.

6Úřad práce Slavičín - Zprostředkování zaměstnání, sociální služby444 poboček

360 m Osvobození 25, Slavičín
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Kontaktní pracoviště sleduje databázi a podává informace o volných pracovních místech a aktualizuje je, zároveň aktivně vyhledává informace o volných pracovních místech, vede evidenci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání, rozhoduje o nezařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a o vyřazení…

7Městský úřad Slavičín1 pobočka

360 m Osvobození 25, Slavičín
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Městský úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje město.

8Junák - český skaut, středisko A. B. Svojsíka Slavičín1 pobočka

430 m Komenského 115, Slavičín Bezdlužná

Junák - český skaut, středisko A. B. Svojsíka Slavičín, se sídlem Komenského 115, 763 21, Slavičín, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 38814, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 1997. Více informací naleznete na našich…

9Charita sv. Vojtěcha Slavičín1 pobočka

5.0
★★★★★
★★★★★
(3)
430 m Komenského 115, Slavičín
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi. Dále poskytovaní pečovatelské služby, osobní asistence i denního centra Maják. Nabídka i bez časového omezení v přirozeném sociálním prostředí osob či při činnostech, které osoba potřebuje.

10Služby města Slavičína, s.r.o.

4.1
★★★★★
★★★★★
(11)
690 m Pod Kaštany 50, Slavičín
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Základním předmětem činnosti obchodní společnosti je účelně a hospodárně uspokojovat potřeby města Slavičína v oblasti veřejně prospěšných služeb, s cílem postupného zlepšování životních podmínek občanů Slavičína.


Úřady, instituce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Zlín


Úřady, instituce v lokalitě Slavičín – detailní popis

Obecní úřad

Obecní úřad je jeden z orgánů obce. Jelikož jsou v České republice města a městyse obcemi, ve městech se obecní úřad označuje jako městský úřad, ve statutárních městech magistrát a v městysech úřad městyse. Obecní úřad plní úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále plní úkoly přenesené působnosti obce. V čele obecního úřadu stojí starosta. Kromě něj tvoří úřad místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce, kteří jsou do obecního úřadu zařazení. Obecní úřad je povinen zřídit obecní desku a umístit ji na veřejně přístupné místo.

Krajský úřad 

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Mezi další orgány kraje patří: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a zvláštní orgány kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje. Dále napomáhá činnosti výborů a komisí. K jeho dalším činnostem patří výkon zákonem stanovené státní správy – přenesená působnost. Krajský úřad se člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Kromě něj tvoří úřad zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí.

Odbory krajského úřadu

 • Odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
 • Odbor kanceláře hejtmana kraje
 • Odbor majetkový
 • Odbor organizační, právní a krajský živnostenský úřad
 • Odbor finanční
 • Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor zdravotnictví
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Úřad práce

Úřad práce je správní úřad, který spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Pracovní úřad se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých krajských pobočkách a kontaktních pracovištích po celé České republice. Hlavní činností úřadu práce je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných pracovních míst. Úřad práce vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky dané MPSV.

Úřad práce působí v těchto oblastech

 • Zaměstnanost 
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Státní sociální podpora
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 • Příspěvek na péči 
 • Pomoc v hmotné nouzi 
 • Inspekce sociálně-právní ochrany dětí 
 • Dávky pěstounské péče 

Úřad práce České republiky 

Finanční úřad

Finanční úřad je státní instituce, která je určena především pro správu daní.

Činnosti finančních úřadů

 • Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti
 • Ukládají pokuty
 • Vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
 • Spravují dotace
 • Rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech
 • Poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Finanční správa

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Státní správa zeměměřictví a katastru

Orgány veřejné moci

 • Státní orgány – např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady 
 • Orgány samosprávy – územní (např. obecní policie) nebo profesní (např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor)