Úřady, instituce – Slopné okres Zlín

Úřad je státní nebo veřejnoprávní institucí zřízený orgán, který vykonává úřední činnosti prostřednictvím příslušných úředních osob. Přehled úřadů v lokalitě Slopné.

1–10 firem z 403 nalezených Filtry

1Obecní úřad Haluzice

4.3 km Haluzice 19, Vlachovice Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

2KČT, ODBOR Vizovice

5.4 km Lázeňská 808, Vizovice Bezdlužná

KČT, ODBOR Vizovice, se sídlem Lázeňská 808, 763 12, Vizovice, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 29477, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 2010. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z dat…

3MS KOMONEC POZLOVICE o.s.

5.7 km Podhradí 63, Podhradí Bezdlužná

MS KOMONEC POZLOVICE o.s., se sídlem Podhradí 63, 763 26, Podhradí, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 2157, Krajský soud v Brně. Právní forma Spolek. Založení v roce 1992. Předmětem podnikání je: Hostinská činnost Výroba, obchod a služby neuvedené v…

4EUROSPED ZLÍN-ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ

6.0 km Lípa 276, Želechovice nad…
Otevřeno od 10:15
Bezdlužná

EUROSPED ZLÍN-ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ, se sídlem Lípa 276, 763 11, Želechovice nad Dřevnicí, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 35286, Krajský soud v Brně. Právní forma Společnost s ručením omezeným. Založení v roce 1999. Pracuje u nás 1 - 5…

5Vizovické vrchy, z. s.

6.1 km Lázeňská 1104, Vizovice Bezdlužná

Vizovické vrchy, z. s., se sídlem Lázeňská 1104, 763 12, Vizovice, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 11602, Krajský soud v Brně. Právní forma Spolek. Založení v roce 2006. Zdroj: výpis z dat Registru Ares, CreditCheck.

6Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. (pobočka Zádveřice-Raková)2 pobočky

Provádíme opravy i realizace místních a účelových komunikací, chodníků, parkovišť a odstavných ploch. Pokládáme asfaltobetony finišerem VOGELE SUPER 1300-2, VOGELE SUPER 800 a DEMAG DF 45C. Frézujeme živičné povrchy frézou WIRTGEN DC50 atd. Opravy komunikací asfaltovými technologiemi TURBO.

7Junák - český skaut, středisko Františka Matulíka Pozlovice, z. s.

6.4 km Pod Větrníkem 98, Pozlovice Bezdlužná

Junák - český skaut, středisko Františka Matulíka Pozlovice, z. s., se sídlem Pod Větrníkem 98, 763 26, Pozlovice, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 38329, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 1989. Více informací…

8Římskokatolická farnost Pozlovice

6.4 km Hlavní 39, Pozlovice Bezdlužná

Římskokatolická farnost Pozlovice, se sídlem Hlavní 39, 763 26, Pozlovice, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj. Právní forma Evidované církevní právnické osoby. Založení v roce 1994. Zdroj: výpis z dat Registru Ares, CreditCheck.

9Spolek Janův hrad Vizovice

6.4 km 3. května 1279, Vizovice Bezdlužná

Spolek Janův hrad Vizovice, se sídlem 3. května 1279, 763 12, Vizovice, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 17719, Krajský soud v Brně. Právní forma Spolek. Založení v roce 2013. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z dat…

10Sbor dobrovolných hasičů Pozlovice

6.4 km Hlavní 333, Pozlovice Bezdlužná

Sbor dobrovolných hasičů Pozlovice, se sídlem Hlavní 333, 763 26, Pozlovice, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 33636, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 1995. Předmětem podnikání je: Prodej kvasného lihu, konzumního…


Úřady, instituce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Zlín


Úřady, instituce v lokalitě Slopné – detailní popis

Obecní úřad

Obecní úřad je jeden z orgánů obce. Jelikož jsou v České republice města a městyse obcemi, ve městech se obecní úřad označuje jako městský úřad, ve statutárních městech magistrát a v městysech úřad městyse. Obecní úřad plní úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále plní úkoly přenesené působnosti obce. V čele obecního úřadu stojí starosta. Kromě něj tvoří úřad místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce, kteří jsou do obecního úřadu zařazení. Obecní úřad je povinen zřídit obecní desku a umístit ji na veřejně přístupné místo.

Krajský úřad 

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Mezi další orgány kraje patří: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a zvláštní orgány kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje. Dále napomáhá činnosti výborů a komisí. K jeho dalším činnostem patří výkon zákonem stanovené státní správy – přenesená působnost. Krajský úřad se člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Kromě něj tvoří úřad zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí.

Odbory krajského úřadu

 • Odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
 • Odbor kanceláře hejtmana kraje
 • Odbor majetkový
 • Odbor organizační, právní a krajský živnostenský úřad
 • Odbor finanční
 • Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor zdravotnictví
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Úřad práce

Úřad práce je správní úřad, který spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Pracovní úřad se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých krajských pobočkách a kontaktních pracovištích po celé České republice. Hlavní činností úřadu práce je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných pracovních míst. Úřad práce vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky dané MPSV.

Úřad práce působí v těchto oblastech

 • Zaměstnanost 
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Státní sociální podpora
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 • Příspěvek na péči 
 • Pomoc v hmotné nouzi 
 • Inspekce sociálně-právní ochrany dětí 
 • Dávky pěstounské péče 

Úřad práce České republiky 

Finanční úřad

Finanční úřad je státní instituce, která je určena především pro správu daní.

Činnosti finančních úřadů

 • Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti
 • Ukládají pokuty
 • Vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
 • Spravují dotace
 • Rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech
 • Poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Finanční správa

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Státní správa zeměměřictví a katastru

Orgány veřejné moci

 • Státní orgány – např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady 
 • Orgány samosprávy – územní (např. obecní policie) nebo profesní (např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor)