Úřady, instituce – Spytihněv okres Zlín

Úřad je státní nebo veřejnoprávní institucí zřízený orgán, který vykonává úřední činnosti prostřednictvím příslušných úředních osob. Přehled úřadů v lokalitě Spytihněv.

1–10 firem z 403 nalezených Filtry

1Obecní úřad Spytihněv2 pobočky

21 m Spytihněv 359, Spytihněv Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

2Občanské sdružení UnArt Spytihněv1 pobočka

3.0
★★★★★
★★★★★
(2)
457 m Spytihněv 29, Spytihněv Bezdlužná

Provoz komunitní počítačové sítě.

3Římskokatolická farnost Spytihněv

1.5 km Spytihněv 1, Spytihněv Bezdlužná

Římskokatolická farnost Spytihněv, se sídlem Spytihněv 1, 763 64, Spytihněv, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj. Právní forma Evidované církevní právnické osoby. Založení v roce 1994. Zdroj: výpis z dat Registru Ares, CreditCheck.

4Obecní úřad Komárov (okres Zlín)

2.3 km Komárov 124, Napajedla
Otevřeno od 7:30
Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

5Technické poradenství Napajedla 1050

Technické poradenství Napajedla 1050, se sídlem 1. máje 1050, 763 61, Napajedla, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj. Právní forma Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Založení v roce 2015. Zdroj: výpis z dat Registru Ares, CreditCheck.

6ATMOSFÉRA

2.8 km Lány 961, Napajedla Bezdlužná

Organizujeme činnost sdružení o zdravém způsobu života a návratu k přírodě.

7KČT, ODBOR Napajedla

2.8 km Lány 844, Napajedla Bezdlužná

KČT, ODBOR Napajedla, se sídlem Lány 844, 763 61, Napajedla, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 29322, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 1997. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z dat…

8Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Napajedla

2.9 km Napajedla, Napajedla Bezdlužná

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Napajedla, se sídlem Napajedla, 763 61, Napajedla, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 48469, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 2003. Zdroj: výpis z dat…

9Policie Zlín - Obvodní oddělení Zlín31 poboček

3.1 km třída T. Bati 44, Zlín Bezdlužná

Ochrana veřejného pořádku. Příjem oznámení od veřejnosti. Šetření přestupků a trestných činů v místě působnosti.

10Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Halenkovice

3.3 km Halenkovice 12, Halenkovice Bezdlužná

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Halenkovice, se sídlem Halenkovice 12, 763 63, Halenkovice, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 48452, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 2003. Zdroj:…


Úřady, instituce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Zlín


Úřady, instituce v lokalitě Spytihněv – detailní popis

Obecní úřad

Obecní úřad je jeden z orgánů obce. Jelikož jsou v České republice města a městyse obcemi, ve městech se obecní úřad označuje jako městský úřad, ve statutárních městech magistrát a v městysech úřad městyse. Obecní úřad plní úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále plní úkoly přenesené působnosti obce. V čele obecního úřadu stojí starosta. Kromě něj tvoří úřad místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce, kteří jsou do obecního úřadu zařazení. Obecní úřad je povinen zřídit obecní desku a umístit ji na veřejně přístupné místo.

Krajský úřad 

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Mezi další orgány kraje patří: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a zvláštní orgány kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje. Dále napomáhá činnosti výborů a komisí. K jeho dalším činnostem patří výkon zákonem stanovené státní správy – přenesená působnost. Krajský úřad se člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Kromě něj tvoří úřad zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí.

Odbory krajského úřadu

 • Odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
 • Odbor kanceláře hejtmana kraje
 • Odbor majetkový
 • Odbor organizační, právní a krajský živnostenský úřad
 • Odbor finanční
 • Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor zdravotnictví
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Úřad práce

Úřad práce je správní úřad, který spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Pracovní úřad se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých krajských pobočkách a kontaktních pracovištích po celé České republice. Hlavní činností úřadu práce je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných pracovních míst. Úřad práce vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky dané MPSV.

Úřad práce působí v těchto oblastech

 • Zaměstnanost 
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Státní sociální podpora
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 • Příspěvek na péči 
 • Pomoc v hmotné nouzi 
 • Inspekce sociálně-právní ochrany dětí 
 • Dávky pěstounské péče 

Úřad práce České republiky 

Finanční úřad

Finanční úřad je státní instituce, která je určena především pro správu daní.

Činnosti finančních úřadů

 • Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti
 • Ukládají pokuty
 • Vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
 • Spravují dotace
 • Rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech
 • Poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Finanční správa

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Státní správa zeměměřictví a katastru

Orgány veřejné moci

 • Státní orgány – např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady 
 • Orgány samosprávy – územní (např. obecní policie) nebo profesní (např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor)