Úřady, instituce – Jestřabí okres Zlín

Úřad je státní nebo veřejnoprávní institucí zřízený orgán, který vykonává úřední činnosti prostřednictvím příslušných úředních osob. Přehled úřadů v lokalitě Jestřabí.

1–10 firem z 403 nalezených Filtry

1Junák - český skaut, středisko Vatra Štítná nad Vláří, z. s.

Junák - český skaut, středisko Vatra Štítná nad Vláří, z. s., se sídlem Štítná nad Vláří 81, 763 33, Štítná nad Vláří-Popov, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 38331, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 1989. Více…

2Římskokatolická farnost Štítná nad Vláří

1.6 km Štítná nad Vláří 123, Štítná nad Vláří…
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Římskokatolická farnost Štítná nad Vláří, se sídlem Štítná nad Vláří 123, 763 33, Štítná nad Vláří-Popov, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj. Právní forma Evidované církevní právnické osoby. Založení v roce 1994. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z dat Registru…

3Sbor dobrovolných hasičů Popov

Sbor dobrovolných hasičů Popov, se sídlem Popov 20, 763 33, Štítná nad Vláří-Popov, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 33644, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 1995. Předmětem podnikání je: Výroba, obchod a služby…

4SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Štítná nad Vláří

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Štítná nad Vláří, se sídlem Popov 76, 763 33, Štítná nad Vláří-Popov, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 33645, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 1995. Více informací naleznete na…

5Obec Štítná nad Vláří-Popov1 pobočka

2.4 km Štítná nad Vláří…, Štítná nad Vláří…
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

6Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín

4.0 km Mýto 461, Brumov-Bylnice,… Bezdlužná

Čištění a údržbu ulic, zeleně a zimní údržbu komunikací, pohřební služby a centrální výtopnu na biomasu. Dále se staráme o svoz odpadu a ruzných stavebních sutí.

7DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Brumov-Bylnice

4.2 km Mýto 184, Bylnice-Brumov… Bezdlužná

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Brumov-Bylnice, se sídlem Mýto 184, 763 31, Bylnice-Brumov-Bylnice, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. Pr 1486, Krajský soud v Brně. Právní forma Příspěvková organizace. Založení v roce 2005. Pracuje u nás 6 - 9 zaměstnanců. Předmětem…

8Myslivecký spolek Javorník

Myslivecký spolek Javorník, se sídlem Štítná nad Vláří 213, 763 33, Štítná nad Vláří-Popov, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 2179, Krajský soud v Brně. Právní forma Spolek. Založení v roce 1992. Předmětem podnikání je: Výroba, obchod a služby…

9Obecní úřad Šanov (okres Zlín)2 pobočky

4.5 km Šanov 77, Slavičín
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

10Junák - český skaut, středisko Brumov-Bylnice - klubovna

5.5 km 1. května 1023, Brumov-Bylnice Bezdlužná

Junák - český skaut, středisko Brumov-Bylnice - klubovna, se sídlem 1. května 1023, 763 31, Brumov-Bylnice, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 38330, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 1989. Více informací naleznete na…


Úřady, instituce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Zlín


Úřady, instituce v lokalitě Jestřabí – detailní popis

Obecní úřad

Obecní úřad je jeden z orgánů obce. Jelikož jsou v České republice města a městyse obcemi, ve městech se obecní úřad označuje jako městský úřad, ve statutárních městech magistrát a v městysech úřad městyse. Obecní úřad plní úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále plní úkoly přenesené působnosti obce. V čele obecního úřadu stojí starosta. Kromě něj tvoří úřad místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce, kteří jsou do obecního úřadu zařazení. Obecní úřad je povinen zřídit obecní desku a umístit ji na veřejně přístupné místo.

Krajský úřad 

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Mezi další orgány kraje patří: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a zvláštní orgány kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje. Dále napomáhá činnosti výborů a komisí. K jeho dalším činnostem patří výkon zákonem stanovené státní správy – přenesená působnost. Krajský úřad se člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Kromě něj tvoří úřad zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí.

Odbory krajského úřadu

 • Odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
 • Odbor kanceláře hejtmana kraje
 • Odbor majetkový
 • Odbor organizační, právní a krajský živnostenský úřad
 • Odbor finanční
 • Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor zdravotnictví
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Úřad práce

Úřad práce je správní úřad, který spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Pracovní úřad se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých krajských pobočkách a kontaktních pracovištích po celé České republice. Hlavní činností úřadu práce je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných pracovních míst. Úřad práce vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky dané MPSV.

Úřad práce působí v těchto oblastech

 • Zaměstnanost 
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Státní sociální podpora
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 • Příspěvek na péči 
 • Pomoc v hmotné nouzi 
 • Inspekce sociálně-právní ochrany dětí 
 • Dávky pěstounské péče 

Úřad práce České republiky 

Finanční úřad

Finanční úřad je státní instituce, která je určena především pro správu daní.

Činnosti finančních úřadů

 • Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti
 • Ukládají pokuty
 • Vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
 • Spravují dotace
 • Rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech
 • Poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Finanční správa

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Státní správa zeměměřictví a katastru

Orgány veřejné moci

 • Státní orgány – např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady 
 • Orgány samosprávy – územní (např. obecní policie) nebo profesní (např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor)