Úřady, instituce – Bratřejov okres Zlín

Úřad je státní nebo veřejnoprávní institucí zřízený orgán, který vykonává úřední činnosti prostřednictvím příslušných úředních osob. Přehled úřadů v lokalitě Bratřejov.

1–10 firem z 350 nalezených Filtry

1Římskokatolická farnost Bratřejov

470 m Bratřejov 117, Bratřejov Bezdlužná

Římskokatolická farnost Bratřejov, se sídlem Bratřejov 117, 763 12, Bratřejov, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj. Právní forma Evidované církevní právnické osoby. Založení v roce 1994. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z dat Registru Ares, CreditCheck.

2Obecní úřad Ublo

840 m Ublo 74, Vizovice Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

3Obecní úřad Lutonina

3.2 km Lutonina 114, Vizovice
Otevřeno do 18:00
Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

4Klub bechtěreviků o.s. (pobočka Vizovice)12 poboček

3.9 km Sadová 1033, Vizovice Bezdlužná

Sdružení pacientů trpících Bechtěrevovou chorobou. Informace v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotní péče a lázeňství. Organizování a účast na turnajích ve stolním tenise, volejbalu a bowlingu.

5Město Vizovice - městský úřad

4.3 km Masarykovo nám. 1007, Vizovice Bezdlužná

Město Vizovice se nachází v nadmořské výšce 296 metrů. První písemná zpráva pochází z roku 1261. Na území žije 4698 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu. Ve městě se nachází zámek Vizovice. Pravidelně se zde pořádá festival Masters Of Rock. Stojí zde mateřská, základní, střední i praktická…

6VIZOVJÁNEK-SOUBOR VALAŠSKÝCH PÍSNÍ A TANCŮ o.s.

4.3 km Růžová 1000, Vizovice Bezdlužná

VIZOVJÁNEK-SOUBOR VALAŠSKÝCH PÍSNÍ A TANCŮ o.s., se sídlem Růžová 1000, 763 12, Vizovice, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 7703, Krajský soud v Brně. Právní forma Spolek. Založení v roce 1999. Více informací naleznete na našich webových stránkách. …

7Úřad práce Vizovice - Hmotná nouze444 poboček

4.3 km Nábřežní 993, Vizovice
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Snaha pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivují tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb, za předpokladu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá.

8SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vizovice

4.3 km Nábřežní 993, Vizovice Bezdlužná

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vizovice, se sídlem Nábřežní 993, 763 12, Vizovice, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 33614, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 1995. Předmětem podnikání je: Hostinská činnost Výroba,…

9Junák - český skaut, středisko Vizovice

4.4 km Masarykovo nám., Vizovice Bezdlužná

Junák - český skaut, středisko Vizovice, se sídlem Masarykovo nám., 763 12, Vizovice, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 38485, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 1992. Více informací naleznete na našich webových…

10Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s.

4.4 km Masarykovo nám. 1007, Vizovice
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s., se sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12, Vizovice, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. O 650, Krajský soud v Brně. Právní forma Obecně prospěšná společnost. Založení v roce 2013. Pracuje u nás 6 - 9…


Úřady, instituce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Zlín


Úřady, instituce v lokalitě Bratřejov – detailní popis

Obecní úřad

Obecní úřad je jeden z orgánů obce. Jelikož jsou v České republice města a městyse obcemi, ve městech se obecní úřad označuje jako městský úřad, ve statutárních městech magistrát a v městysech úřad městyse. Obecní úřad plní úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále plní úkoly přenesené působnosti obce. V čele obecního úřadu stojí starosta. Kromě něj tvoří úřad místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce, kteří jsou do obecního úřadu zařazení. Obecní úřad je povinen zřídit obecní desku a umístit ji na veřejně přístupné místo.

Krajský úřad 

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Mezi další orgány kraje patří: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a zvláštní orgány kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje. Dále napomáhá činnosti výborů a komisí. K jeho dalším činnostem patří výkon zákonem stanovené státní správy – přenesená působnost. Krajský úřad se člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Kromě něj tvoří úřad zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí.

Odbory krajského úřadu

 • Odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
 • Odbor kanceláře hejtmana kraje
 • Odbor majetkový
 • Odbor organizační, právní a krajský živnostenský úřad
 • Odbor finanční
 • Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor zdravotnictví
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Úřad práce

Úřad práce je správní úřad, který spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Pracovní úřad se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých krajských pobočkách a kontaktních pracovištích po celé České republice. Hlavní činností úřadu práce je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných pracovních míst. Úřad práce vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky dané MPSV.

Úřad práce působí v těchto oblastech

 • Zaměstnanost 
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Státní sociální podpora
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 • Příspěvek na péči 
 • Pomoc v hmotné nouzi 
 • Inspekce sociálně-právní ochrany dětí 
 • Dávky pěstounské péče 

Úřad práce České republiky 

Finanční úřad

Finanční úřad je státní instituce, která je určena především pro správu daní.

Činnosti finančních úřadů

 • Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti
 • Ukládají pokuty
 • Vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
 • Spravují dotace
 • Rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech
 • Poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Finanční správa

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Státní správa zeměměřictví a katastru

Orgány veřejné moci

 • Státní orgány – např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady 
 • Orgány samosprávy – územní (např. obecní policie) nebo profesní (např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor)