Chemie – Újezd okres Zlín

Chemický průmysl se zabývá výrobou chemických produktů potřebných pro další průmyslové obory – potravinářský, elektrochemický, automobilový, sklářský, strojírenství, průmysl plastů a stavebních materiálů. Přehled chemických laboratoří v lokalitě Újezd.

1–10 firem z 35 nalezených Filtry

1MORAPRIM, s.r.o.1 pobočka

5.0
★★★★★
★★★★★
(2)
5.8 km Leoše Janáčka 131, Luhačovice
Otevřeno do 14:00
Bezdlužná

Naším oborem je výroba a prodej polystyrenu, polyamidů a čisticích přípravků. Nabídka regranulace plastů. Výrobní program je založen na bázi vlastních originálních receptur a výrobních postupů.

2IMALAB s.r.o.1 pobočka

10.8 km U Lomu 638, Zlín
Otevřeno do 15:00
Bezdlužná

Jsme soukromou ambulantní laboratoří poskytující laboratorní služby. A to v oblasti biochemie, imunochemie, hematologie, cytogenetiky a průtokové cytometrie především ambulantním specialistům. Dále laboratoř průtokové cytometrie. Mimo jiné nabízíme komplexní panel vyšetření z oblasti hematologie,…

3Ascoprot Biotech, s.r.o.

Naším oborem je zakázková exprese a purifikace rekombinantních proteinů pro aplikovaný výzkum. Příprava expresních systémů a testování inhibitorů. Prodej DNA markerů.

4TECHFLOOR s. r. o. (pobočka Zlín)3 pobočky

4.5
★★★★★
★★★★★
(2)
11.3 km nám. T. G. Masaryka…, Zlín

Naším oborem jsou dodávky průmyslových podlah. V nabídce jsou betonové podlahy, epoxidové podlahy, bezprašné nátěry, speciální akrylátové materiály řady Acrile a Monile. Výroba a prodej stavební chemie pro realizace průmyslových podlah. Provádění cementových potěrů.

5POLYCONCRETE s.r.o.

11.3 km Na Slanici 444, Zlín
Otevřeno do 15:30
Bezdlužná

Provádíme sanace betonu a železobetonu, průmyslové podlahy, izolace proti vodě a chemickým produktům, lepidla a spárovací hmoty, omítky a nátěry, řešení fasád. Provozujeme e-shop s potřebami a materiály na stavbu.

6ZLINER ENERGY a.s.

ZLINER ENERGY a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 283, 763 02, Zlín-Louky, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. B 6642, Krajský soud v Brně. Právní forma Akciová společnost. Založení v roce 2012. Pracuje u nás 1 - 5 zaměstnanců. Předmětem podnikání je:…

7B-Projekting, spol. s r.o.

3.7
★★★★★
★★★★★
(1)
11.5 km Třída Tomáše Bati…, Zlín Bezdlužná

Zpracování dokumentace projektů a realizace včetně zajišťování všech potřebných služeb pro vybraná průmyslová odvětví. Jedná se hlavně o chemický průmysl, gumárenský průmysl, zpracování plastu, výrobu kompozitních materiálů,textilní průmysl, strojírenství a navazující obory.

8MPL TRADING, spol. s r.o.6 poboček

4.4
★★★★★
★★★★★
(199)
11.6 km Cecilka 228, Zlín - Příluky Bezdlužná

Prodej stavebního materiálu.

9FORCHEM, s.r.o.

11.6 km Třída Tomáše Bati…, Zlín Bezdlužná

Naším oborem je výroba a velkoobchodní prodej základních anorganických chemických látek.

10RULES s.r.o.

11.6 km Cecilka 38, Příluky
Otevřeno do 15:00
Bezdlužná

Prodej technických plynů. Dále i svařovací techniky.


Chemie – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Zlín


Chemie v lokalitě Újezd – detailní popis

Chemické produkty

  • Závody anorganické chemie – kyselina sírová, kyselina dusičná, amoniak, dusík, hydroxid sodný
  • Petrochemický průmysl – ethylen, benzen, propylen, styren
  • Agrochemický průmysl – průmyslová hnojiva, insekticidy, herbicidy 
  • Plastikářský průmysl – polyethylen, polyester, polyuretan, polyisopren, neopren
  • Specializované chemické závodyvýbušniny a jejich složky (nitroglycerin, nitrocelulózu, dusičnan amonný), potravinářská aditiva (kyselina citronová, vanilin) nebo kosmetické složky (parabeny, kyselina stearová)

Chemické laboratoře

Biochemická laboratoř 

Biochemie je věda na pomezí biologie a chemie, která se zabývá chemickými pochody v živých organismech. Biochemické laboratoře provádějí základní a specializovaná vyšetření biologických materiálů humánního a animálního původu. Vyšetření se stanovují ze séra, plazmy, moče nebo stolice.

Fotochemická laboratoř 

Fotochemie zkoumá interakce mezi atomy nebo malými molekulami a světlem. Fotochemické laboratoře se zabývají fotoaktivovatelnými sloučeninami, mechanismy fotochemických reakcí nebo environmentální fotochemií.

Petrochemická laboratoř

Petrochemie se zabývá přeměnou ropy a zemního plynu na využitelné produkty a materiály. Petrochemické laboratoře se zabývají zvýšením efektivity stávajících petrochemických procesů, výzkumem a vývojem nových technologií.

Analytická laboratoř

Analytická chemie zkoumá chemické složení vzorků látek a směsí. Dělí se na 2 podobory – analytickou chemii kvalitativní a kvantitativní. Analytické laboratoře poskytují odběry vzorků a chemické rozbory vzorků v oblastech životního prostředí (rozbor vody, půdy, emisí ovzduší), potravin (stanovení nutričního složení potravin, stanovení kontaminantů, stanovení alergenů), farmacie (rozbory léčiv) nebo tribologie (rozbory olejů, motorové nafty, nemrznoucích směsí).

Vybavení pro chemické laboratoře

  • Anorganické látky – kyseliny, hydroxidy, anorganické soli, prvky
  • Organické látky – rozpouštědla, organické kyseliny
  • Odměrné roztoky – kyselina sírová, chlorid draselný, chelaton
  • Laboratorní vybavení – laboratorní nádoby (zkumavky, kádinky, odměrné válce), laboratorní pomůcky (míchadla, špachtle, kapátka)

Stavební chemie

Stavební chemie představuje stavební doplněk k běžně používaným stavebním materiálům. Jedná se o látky sypkého nebo tekutého charakteru. Do stavební chemie patří: lepidla, penetrace, kontaktní můstky, samonivelační stěrky, opravné malty, hydroizolace, spárovací hmoty, tmely pružné, impregnace, hydrofobizace, sanace vlhkosti, montážní pěny, chemické kotvy, barvy, nátěry, betonové potěry, písky, kamenivo nebo přísady.

Bazénová chemie

Bazénová chemie slouží k ošetřování vody v bazénu. Na trhu existují přípravky s obsahem chlóru nebo bezchlórové přípravky na bázi aktivního kyslíku, které jsou vhodné pro osoby alergické nebo citlivé na chlor. Výhodou chlorové chemie je nízká cena, snadné dávkování, vysoký dezinfekční a oxidační účinek. Bezchlorová chemie je dražší, potřebuje častější dávkování a má nižší dezinfekční účinek. Na konkrétní problémy s vodou jsou určeny speciální přípravky pro regulaci pH vody, odstraňování řas nebo odstraňování zákalu.

Chemie pro vířivky

Chemie pro vířivky slouží k ošetřování vody ve vířivce. Vhodné je používat přípravky s obsahem bromu nebo produkty na bázi aktivního kyslíku. Podle konkrétního problému s vodou lze použít přípravky na úpravu pH vody, odpěňovače, kyslíkové aktivátory nebo přípravky pro úpravu tvrdosti vody.

CHEMAGAZÍN je odborný časopis, který vychází každé 2 měsíce a je určen pro chemicko-technologickou a laboratorní praxi. 

Nejzajímavější fakta z chemie