Úřady, instituce – Lipová-lázně okres Jeseník

Úřad je státní nebo veřejnoprávní institucí zřízený orgán, který vykonává úřední činnosti prostřednictvím příslušných úředních osob. Přehled úřadů v lokalitě Lipová-lázně.

1–10 firem z 126 nalezených Filtry

1Římskokatolická farnost Dolní Domašov

Naše farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

2ADOS TRANS s.r.o.

Nabízíme zemní i jeřábnické práce, údržbu cest a komunikací.

3Obecní úřad Lipová Lázně3 pobočky

689 m Lipová-lázně 396, Lipová-lázně
Otevřeno od 8:00
Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

4Sdružení měst a obcí Jesenicka

Naše sdružení podporuje rozvoj regionu v oblastech zdravotnictví, odpadů, kultury, sportu, cestovního ruchu, dopravy a dotační politiky.

5KČT Lipová - lázně

Vedeme turistický klub. Zajišťujeme turistické pochody i zájezdy.

6MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

689 m Lipová-lázně 396, Lipová-lázně
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., se sídlem Lipová-lázně 396, 790 61, Lipová-lázně, v okrese Jeseník a v kraji Olomoucký kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. O 1134, Krajský soud v Ostravě. Právní forma Obecně prospěšná společnost. Založení v roce 2012. Pracuje u nás 6 - 9…

7Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (pobočka Jeseník)7 poboček

Zabýváme se správou, údržbou a evidencí silniční sítě v rámci územní působnosti. Poskytujeme technické služby. Zaměřujeme se na projektovou činnost ve výstavbě a investiční činnost na spravovaném majetku.

8SPOLEČNOST VINCENZE PRIESSNITZE, z.s.

4.7
★★★★★
★★★★★
(2595)
3.4 km Priessnitzova 299, Jeseník Bezdlužná

Propagace vodoléčby včetně pořádání pravidelných seminářů a prezentací či publikační činnosti. Záchrana kulturních památek na Jesenicku a podpora zřizování nových objektů či společenských a kulturních aktivit.

9Oblastní spolek Českého červeného kříže Jeseník1 pobočka

4.1 km Tyršova 291/26a, Jeseník Bezdlužná

Oblastní spolek Českého červeného kříže poskytuje humanitární, zdravotnické, záchranné či sociální služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže aj.

10CENTRUM VIDA (pobočka Jeseník)7 poboček

4.2 km Lipovská 1177/24, Jeseník
Otevřeno od 13:00
Bezdlužná

Vedeme poradenské centrum pro oblast duševního zdraví a nemoci. Nabízíme kontakt klientům, kteří odejdou z péče, přeruší léčbu a obtížně komunikují s profesionály. Poskytujeme sociální poradenství, poradenství na základě vlastní zkušenosti s nemocí, dluhové poradenství ambulantně i v terénu.


Úřady, instituce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Jeseník


Úřady, instituce v lokalitě Lipová-lázně – detailní popis

Obecní úřad

Obecní úřad je jeden z orgánů obce. Jelikož jsou v České republice města a městyse obcemi, ve městech se obecní úřad označuje jako městský úřad, ve statutárních městech magistrát a v městysech úřad městyse. Obecní úřad plní úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále plní úkoly přenesené působnosti obce. V čele obecního úřadu stojí starosta. Kromě něj tvoří úřad místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce, kteří jsou do obecního úřadu zařazení. Obecní úřad je povinen zřídit obecní desku a umístit ji na veřejně přístupné místo.

Krajský úřad 

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Mezi další orgány kraje patří: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a zvláštní orgány kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje. Dále napomáhá činnosti výborů a komisí. K jeho dalším činnostem patří výkon zákonem stanovené státní správy – přenesená působnost. Krajský úřad se člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Kromě něj tvoří úřad zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí.

Odbory krajského úřadu

 • Odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
 • Odbor kanceláře hejtmana kraje
 • Odbor majetkový
 • Odbor organizační, právní a krajský živnostenský úřad
 • Odbor finanční
 • Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor zdravotnictví
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Úřad práce

Úřad práce je správní úřad, který spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Pracovní úřad se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých krajských pobočkách a kontaktních pracovištích po celé České republice. Hlavní činností úřadu práce je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných pracovních míst. Úřad práce vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky dané MPSV.

Úřad práce působí v těchto oblastech

 • Zaměstnanost 
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Státní sociální podpora
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 • Příspěvek na péči 
 • Pomoc v hmotné nouzi 
 • Inspekce sociálně-právní ochrany dětí 
 • Dávky pěstounské péče 

Úřad práce České republiky 

Finanční úřad

Finanční úřad je státní instituce, která je určena především pro správu daní.

Činnosti finančních úřadů

 • Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti
 • Ukládají pokuty
 • Vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
 • Spravují dotace
 • Rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech
 • Poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Finanční správa

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Státní správa zeměměřictví a katastru

Orgány veřejné moci

 • Státní orgány – např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady 
 • Orgány samosprávy – územní (např. obecní policie) nebo profesní (např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor)