Úřady, instituce – Javorník okres Jeseník

Úřad je státní nebo veřejnoprávní institucí zřízený orgán, který vykonává úřední činnosti prostřednictvím příslušných úředních osob. Přehled úřadů v lokalitě Javorník.

1–10 firem z 126 nalezených Filtry

1Římskokatolická farnost Travná (pobočka Javorník, Puškinova)1 pobočka

36 m Puškinova 12, Javorník Bezdlužná

Naše farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

2Římskokatolická farnost Javorník ve Slezsku

36 m Puškinova 12, Javorník Bezdlužná

Římskokatolická farnost Javorník ve Slezsku, se sídlem Puškinova 12, 790 70, Javorník, v okrese Jeseník a v kraji Olomoucký kraj. Právní forma Evidované církevní právnické osoby. Založení v roce 1994. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z dat Registru Ares,…

3Římskokatolická farnost Zálesí

36 m Puškinova 12, Javorník Bezdlužná

Římskokatolická farnost Zálesí, se sídlem Puškinova 12, 790 70, Javorník, v okrese Jeseník a v kraji Olomoucký kraj. Právní forma Evidované církevní právnické osoby. Založení v roce 1994. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z dat Registru Ares, CreditCheck.

4Městský úřad Javorník1 pobočka

64 m nám. Svobody 134, Javorník
Otevřeno do 17:00
Bezdlužná

Městský úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje město.

5Sdružení obcí Mikroregionu Javornicko

64 m nám. Svobody 134, Javorník Bezdlužná

Sdružení obcí Mikroregionu Javornicko, se sídlem nám. Svobody 134, 790 70, Javorník, v okrese Jeseník a v kraji Olomoucký kraj. Právní forma Svazek obcí. Založení v roce 2001. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z dat Registru Ares, CreditCheck.

6Úřad práce Javorník u Jeseníku - Zprostředkování zaměstnání, sociální služby444 poboček

90 m nám. Svobody 417, Javorník u Jeseníku
Otevřeno do 17:00
Bezdlužná

Kontaktní pracoviště sleduje databázi a podává informace o volných pracovních místech a aktualizuje je, zároveň aktivně vyhledává informace o volných pracovních místech, vede evidenci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání, rozhoduje o nezařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a o vyřazení…

7Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu, z.s.

291 m Smetanova 198, Javorník Bezdlužná

Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu, z.s., se sídlem Smetanova 198, 790 70, Javorník, v okrese Jeseník a v kraji Olomoucký kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 12862, Krajský soud v Ostravě. Právní forma Spolek. Založení v roce 1998. Předmětem podnikání je: Výroba, obchod a služby…

8Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Javorníku u Jeseníku

305 m Lidická 162, Javorník Bezdlužná

Farní sbor pořádá bohoslužby a zajišťujeme náboženská setkání.

9Občanské sdružení PUMR

1.8 km Horní Fořt 8, Uhelná Bezdlužná

Naším cílem je také zachování a obnova historických a kulturních památek. Podpora a rozvoj kvality života, ochrana přírody a zachování krajinného rázu přírody. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce. Zajišťujeme propagaci regionu a podporu cestovního ruchu.

10Římskokatolická farnost Bílý Potok

2.1 km Bílý Potok, Javorník Bezdlužná

Naše farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.


Úřady, instituce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Jeseník


Úřady, instituce v lokalitě Javorník – detailní popis

Obecní úřad

Obecní úřad je jeden z orgánů obce. Jelikož jsou v České republice města a městyse obcemi, ve městech se obecní úřad označuje jako městský úřad, ve statutárních městech magistrát a v městysech úřad městyse. Obecní úřad plní úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále plní úkoly přenesené působnosti obce. V čele obecního úřadu stojí starosta. Kromě něj tvoří úřad místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce, kteří jsou do obecního úřadu zařazení. Obecní úřad je povinen zřídit obecní desku a umístit ji na veřejně přístupné místo.

Krajský úřad 

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Mezi další orgány kraje patří: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a zvláštní orgány kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje. Dále napomáhá činnosti výborů a komisí. K jeho dalším činnostem patří výkon zákonem stanovené státní správy – přenesená působnost. Krajský úřad se člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Kromě něj tvoří úřad zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí.

Odbory krajského úřadu

 • Odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
 • Odbor kanceláře hejtmana kraje
 • Odbor majetkový
 • Odbor organizační, právní a krajský živnostenský úřad
 • Odbor finanční
 • Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor zdravotnictví
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Úřad práce

Úřad práce je správní úřad, který spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Pracovní úřad se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých krajských pobočkách a kontaktních pracovištích po celé České republice. Hlavní činností úřadu práce je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných pracovních míst. Úřad práce vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky dané MPSV.

Úřad práce působí v těchto oblastech

 • Zaměstnanost 
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Státní sociální podpora
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 • Příspěvek na péči 
 • Pomoc v hmotné nouzi 
 • Inspekce sociálně-právní ochrany dětí 
 • Dávky pěstounské péče 

Úřad práce České republiky 

Finanční úřad

Finanční úřad je státní instituce, která je určena především pro správu daní.

Činnosti finančních úřadů

 • Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti
 • Ukládají pokuty
 • Vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
 • Spravují dotace
 • Rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech
 • Poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Finanční správa

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Státní správa zeměměřictví a katastru

Orgány veřejné moci

 • Státní orgány – např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady 
 • Orgány samosprávy – územní (např. obecní policie) nebo profesní (např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor)