Úřady, instituce – Česká Ves okres Jeseník

Úřad je státní nebo veřejnoprávní institucí zřízený orgán, který vykonává úřední činnosti prostřednictvím příslušných úředních osob. Přehled úřadů v lokalitě Česká Ves.

1–10 firem z 117 nalezených Filtry

1EduArt - umění vzdělávat

380 m Polská 307, Česká Ves Bezdlužná

EduArt - umění vzdělávat, se sídlem Polská 307, 790 81, Česká Ves, v okrese Jeseník a v kraji Olomoucký kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. U 238, Krajský soud v Ostravě. Právní forma Ústav. Založení v roce 2017. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z dat…

2Oblastní spolek Českého červeného kříže Jeseník (pobočka Česká Ves)1 pobočka

380 m Jánského 63, Česká Ves Bezdlužná

Poskytujeme zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby či organizujeme a podporujeme sociální a zdravotní výchovu mládeže.

3Církev Nová naděje sbor Zlaté Hory

480 m Větrná 272, Česká Ves Bezdlužná

Církev Nová naděje sbor Zlaté Hory, se sídlem Větrná 272, 790 81, Česká Ves, v okrese Jeseník a v kraji Olomoucký kraj. Právní forma Evidované církevní právnické osoby. Založení v roce 2009. Zdroj: výpis z dat Registru Ares, CreditCheck.

4Obecní úřad Česká Ves1 pobočka

5.0
★★★★★
★★★★★
(5)
700 m Jánského 341, Česká Ves
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

5Římskokatolická farnost Česká Ves

4.6
★★★★★
★★★★★
(19)
700 m Jánského 77, Česká Ves Bezdlužná

Římskokatolická farnost Česká Ves, se sídlem Jánského 77, 790 81, Česká Ves, v okrese Jeseník a v kraji Olomoucký kraj. Právní forma Evidované církevní právnické osoby. Založení v roce 1994. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z dat Registru Ares, CreditCheck.

6SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Česká Ves

1.2 km Polská 11, Česká Ves Bezdlužná

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Česká Ves, se sídlem Polská 11, 790 81, Česká Ves, v okrese Jeseník a v kraji Olomoucký kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 30389, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 1991. Předmětem podnikání je: Prodej kvasného lihu,…

7Folklorní soubor Trnka - občanské sdružení

1.4 km Skalní 213, Česká Ves Bezdlužná

Folklorní soubor Trnka - občanské sdružení, se sídlem Skalní 213, 790 81, Česká Ves, v okrese Jeseník a v kraji Olomoucký kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 13129, Krajský soud v Ostravě. Právní forma Spolek. Založení v roce 2003. Více informací naleznete na našich webových stránkách…

8Technické služby Jeseník a. s.

4.3
★★★★★
★★★★★
(26)
2.4 km Otakara Březiny 168, Jeseník
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Technické služby Jeseník a.s je prosperující společnost regionálního významu, která zajišťuje mnoho služeb nejen pro Jeseník, ale také pro většinu měst a obcí regionu. Roční obrat činí cca 110 mil. Kč. Na všechny činnosti máme potřebná oprávnění a od roku 2003 jsme zavedli sytém řízení jakosti (ISO…

9Příznivci kamenických a sochařských děl na Jesenicku

2.5 km Zeyerova 655/9, Jeseník Bezdlužná

Vedeme sdružení příznivců kamenických a sochařských děl na Jesenicku. Zabýváme se jejich obnovu, udržováním a zachováním.

10Denní stacionář Šimon3 pobočky

3.3
★★★★★
★★★★★
(4)
2.7 km Seifertova 915/9, Jeseník Bezdlužná

Denní stacionář Šimon, se sídlem Seifertova 915/9, 790 01, Jeseník, v okrese Jeseník a v kraji Olomoucký kraj. Právní forma Evidované církevní právnické osoby. Založení v roce 1996. Pracuje u nás 100 - 199 zaměstnanců. Předmětem podnikání je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3…


Úřady, instituce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Jeseník


Úřady, instituce v lokalitě Česká Ves – detailní popis

Obecní úřad

Obecní úřad je jeden z orgánů obce. Jelikož jsou v České republice města a městyse obcemi, ve městech se obecní úřad označuje jako městský úřad, ve statutárních městech magistrát a v městysech úřad městyse. Obecní úřad plní úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále plní úkoly přenesené působnosti obce. V čele obecního úřadu stojí starosta. Kromě něj tvoří úřad místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce, kteří jsou do obecního úřadu zařazení. Obecní úřad je povinen zřídit obecní desku a umístit ji na veřejně přístupné místo.

Krajský úřad 

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Mezi další orgány kraje patří: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a zvláštní orgány kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje. Dále napomáhá činnosti výborů a komisí. K jeho dalším činnostem patří výkon zákonem stanovené státní správy – přenesená působnost. Krajský úřad se člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Kromě něj tvoří úřad zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí.

Odbory krajského úřadu

 • Odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
 • Odbor kanceláře hejtmana kraje
 • Odbor majetkový
 • Odbor organizační, právní a krajský živnostenský úřad
 • Odbor finanční
 • Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor zdravotnictví
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Úřad práce

Úřad práce je správní úřad, který spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Pracovní úřad se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých krajských pobočkách a kontaktních pracovištích po celé České republice. Hlavní činností úřadu práce je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných pracovních míst. Úřad práce vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky dané MPSV.

Úřad práce působí v těchto oblastech

 • Zaměstnanost 
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Státní sociální podpora
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 • Příspěvek na péči 
 • Pomoc v hmotné nouzi 
 • Inspekce sociálně-právní ochrany dětí 
 • Dávky pěstounské péče 

Úřad práce České republiky 

Finanční úřad

Finanční úřad je státní instituce, která je určena především pro správu daní.

Činnosti finančních úřadů

 • Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti
 • Ukládají pokuty
 • Vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
 • Spravují dotace
 • Rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech
 • Poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Finanční správa

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Státní správa zeměměřictví a katastru

Orgány veřejné moci

 • Státní orgány – např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady 
 • Orgány samosprávy – územní (např. obecní policie) nebo profesní (např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor)