Úřady, instituce – Jeseník okres Jeseník

Úřad je státní nebo veřejnoprávní institucí zřízený orgán, který vykonává úřední činnosti prostřednictvím příslušných úředních osob. Přehled úřadů v lokalitě Jeseník.

1–10 firem z 117 nalezených Filtry

1Finanční úřad Jeseník215 poboček

260 m Fučíkova 1239/14, Jeseník
Dnes už má zavřeno

Finanční úřad vykonává správu daní, provádí řízení o správních deliktech, převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou příjmem státního rozpočtu, přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné…

2CENTRUM VIDA (pobočka Jeseník)7 poboček

5.0
★★★★★
★★★★★
(2)
300 m Lipovská 1177/24, Jeseník
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Vedeme poradenské centrum pro oblast duševního zdraví a nemoci. Nabízíme kontakt klientům, kteří odejdou z péče, přeruší léčbu a obtížně komunikují s profesionály. Poskytujeme sociální poradenství, poradenství na základě vlastní zkušenosti s nemocí, dluhové poradenství ambulantně i v terénu.

3Město Jeseník - městská policie3 pobočky

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití.

4Okresní soud Jeseník

430 m Dukelská 761, Jeseník
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Zabýváme se prováděním řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

5Oblastní spolek Českého červeného kříže Jeseník1 pobočka

460 m Tyršova 291/26a, Jeseník Bezdlužná

Oblastní spolek Českého červeného kříže poskytuje humanitární, zdravotnické, záchranné či sociální služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže aj.

6Náboženská obec Církve československé husitské v Jeseníku

520 m Tyršova 306/20, Jeseník Bezdlužná

Náboženská obec Církve československé husitské v Jeseníku, se sídlem Tyršova 306/20, 790 01, Jeseník, v okrese Jeseník a v kraji Olomoucký kraj. Právní forma Evidované církevní právnické osoby. Založení v roce 1994. Zdroj: výpis z dat Registru Ares, CreditCheck.

7Misijní skupina Křesťanské společenství Jeseník

4.8
★★★★★
★★★★★
(18)
570 m Žižkova 844/15, Jeseník Bezdlužná

Misijní skupina Křesťanské společenství Jeseník, se sídlem Žižkova 844/15, 790 01, Jeseník, v okrese Jeseník a v kraji Olomoucký kraj. Právní forma Evidované církevní právnické osoby. Založení v roce 2002. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z dat Registru Ares,…

8Sbor Církve adventistů sedmého dne Jeseník

610 m nám. Svobody 878/16, Jeseník Bezdlužná

Náš církevní sbor pořádá bohoslužby a zajišťuje duchovní setkání.

9HNUTÍ BRONTOSAURUS

650 m 28. října 870/18, Jeseník Bezdlužná

HNUTÍ BRONTOSAURUS, se sídlem 28. října 870/18, 790 01, Jeseník, v okrese Jeseník a v kraji Olomoucký kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 19014, Krajský soud v Brně. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 2000. Předmětem podnikání je: Výroba, obchod a služby neuvedené v…

10Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (pobočka Jeseník)7 poboček

3.7
★★★★★
★★★★★
(13)
690 m Jaroslava Ježka 556…, Jeseník Bezdlužná

Zabýváme se správou, údržbou a evidencí silniční sítě v rámci územní působnosti. Poskytujeme technické služby. Zaměřujeme se na projektovou činnost ve výstavbě a investiční činnost na spravovaném majetku.


Úřady, instituce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Jeseník


Úřady, instituce v lokalitě Jeseník – detailní popis

Obecní úřad

Obecní úřad je jeden z orgánů obce. Jelikož jsou v České republice města a městyse obcemi, ve městech se obecní úřad označuje jako městský úřad, ve statutárních městech magistrát a v městysech úřad městyse. Obecní úřad plní úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále plní úkoly přenesené působnosti obce. V čele obecního úřadu stojí starosta. Kromě něj tvoří úřad místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce, kteří jsou do obecního úřadu zařazení. Obecní úřad je povinen zřídit obecní desku a umístit ji na veřejně přístupné místo.

Krajský úřad 

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Mezi další orgány kraje patří: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a zvláštní orgány kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje. Dále napomáhá činnosti výborů a komisí. K jeho dalším činnostem patří výkon zákonem stanovené státní správy – přenesená působnost. Krajský úřad se člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Kromě něj tvoří úřad zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí.

Odbory krajského úřadu

 • Odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
 • Odbor kanceláře hejtmana kraje
 • Odbor majetkový
 • Odbor organizační, právní a krajský živnostenský úřad
 • Odbor finanční
 • Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor zdravotnictví
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Úřad práce

Úřad práce je správní úřad, který spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Pracovní úřad se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých krajských pobočkách a kontaktních pracovištích po celé České republice. Hlavní činností úřadu práce je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných pracovních míst. Úřad práce vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky dané MPSV.

Úřad práce působí v těchto oblastech

 • Zaměstnanost 
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Státní sociální podpora
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 • Příspěvek na péči 
 • Pomoc v hmotné nouzi 
 • Inspekce sociálně-právní ochrany dětí 
 • Dávky pěstounské péče 

Úřad práce České republiky 

Finanční úřad

Finanční úřad je státní instituce, která je určena především pro správu daní.

Činnosti finančních úřadů

 • Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti
 • Ukládají pokuty
 • Vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
 • Spravují dotace
 • Rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech
 • Poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Finanční správa

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Státní správa zeměměřictví a katastru

Orgány veřejné moci

 • Státní orgány – např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady 
 • Orgány samosprávy – územní (např. obecní policie) nebo profesní (např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor)