Úřady, instituce – Bělá pod Pradědem okres Jeseník

Úřad je státní nebo veřejnoprávní institucí zřízený orgán, který vykonává úřední činnosti prostřednictvím příslušných úředních osob. Přehled úřadů v lokalitě Bělá pod Pradědem.

1–10 firem z 126 nalezených Filtry

1Obecní úřad Bělá pod Pradědem3 pobočky

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
2.2 km Domašov 381, Bělá pod Pradědem
Otevřeno do 17:00
Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

2Český svaz chovatelů, Základní organizace Bělá pod Pradědem

Vedeme sdružení chovatelů domácích i exotických zvířat. Pořádáme výstavy.

3Římskokatolická farnost Horní Domašov

Římskokatolická farnost Horní Domašov, se sídlem Domašov 1, 790 01, Bělá pod Pradědem, v okrese Jeseník a v kraji Olomoucký kraj. Právní forma Evidované církevní právnické osoby. Založení v roce 1994. Zdroj: výpis z dat Registru Ares, CreditCheck.

4Zahrada 2000 o. s.2 pobočky

4.7
★★★★★
★★★★★
(2)
5.8 km Na Mýtince 32, Jeseník, Bukovice
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Poskytujeme sociální péči pro duševně nemocné se zaměřením na oblast pracovní rehabilitace. Nabízíme vlastní vzdělávací a rekvalifikační kurzy.

5Česká geologická služba (pobočka Jeseník)6 poboček

6.7 km Erbenova 348/1, Jeseník
Otevřeno do 16:00
Bezdlužná

Zabýváme se tvorbou, úschovou a poskytováním nestranných expertních geologických informací pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost.

6STŘEDISKO ROZVOJE KULTURY

6.7 km Na Stráni 297/22, Bukovice-Jeseník
Otevřeno do 18:00
Bezdlužná

STŘEDISKO ROZVOJE KULTURY, se sídlem Na Stráni 297/22, 790 01, Bukovice-Jeseník, v okrese Jeseník a v kraji Olomoucký kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 13479, Krajský soud v Ostravě. Právní forma Spolek. Založení v roce 2011. Zdroj: výpis z dat Registru Ares, CreditCheck.

7Misijní skupina Křesťanské společenství Jeseník

6.8 km Žižkova 844/15, Jeseník Bezdlužná

Misijní skupina Křesťanské společenství Jeseník, se sídlem Žižkova 844/15, 790 01, Jeseník, v okrese Jeseník a v kraji Olomoucký kraj. Právní forma Evidované církevní právnické osoby. Založení v roce 2002. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z dat Registru Ares,…

8Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (pobočka Jeseník)7 poboček

Zabýváme se správou, údržbou a evidencí silniční sítě v rámci územní působnosti. Poskytujeme technické služby. Zaměřujeme se na projektovou činnost ve výstavbě a investiční činnost na spravovaném majetku.

9HNUTÍ BRONTOSAURUS

6.9 km 28. října 870/18, Jeseník Bezdlužná

HNUTÍ BRONTOSAURUS, se sídlem 28. října 870/18, 790 01, Jeseník, v okrese Jeseník a v kraji Olomoucký kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 19014, Krajský soud v Brně. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 2000. Předmětem podnikání je: Výroba, obchod a služby neuvedené v…

10Okresní soud Jeseník

6.9 km Dukelská 761, Jeseník
Otevřeno do 16:00
Bezdlužná

Zabýváme se prováděním řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.


Úřady, instituce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Jeseník


Úřady, instituce v lokalitě Bělá pod Pradědem – detailní popis

Obecní úřad

Obecní úřad je jeden z orgánů obce. Jelikož jsou v České republice města a městyse obcemi, ve městech se obecní úřad označuje jako městský úřad, ve statutárních městech magistrát a v městysech úřad městyse. Obecní úřad plní úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále plní úkoly přenesené působnosti obce. V čele obecního úřadu stojí starosta. Kromě něj tvoří úřad místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce, kteří jsou do obecního úřadu zařazení. Obecní úřad je povinen zřídit obecní desku a umístit ji na veřejně přístupné místo.

Krajský úřad 

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Mezi další orgány kraje patří: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a zvláštní orgány kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje. Dále napomáhá činnosti výborů a komisí. K jeho dalším činnostem patří výkon zákonem stanovené státní správy – přenesená působnost. Krajský úřad se člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Kromě něj tvoří úřad zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí.

Odbory krajského úřadu

 • Odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
 • Odbor kanceláře hejtmana kraje
 • Odbor majetkový
 • Odbor organizační, právní a krajský živnostenský úřad
 • Odbor finanční
 • Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor zdravotnictví
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Úřad práce

Úřad práce je správní úřad, který spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Pracovní úřad se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých krajských pobočkách a kontaktních pracovištích po celé České republice. Hlavní činností úřadu práce je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných pracovních míst. Úřad práce vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky dané MPSV.

Úřad práce působí v těchto oblastech

 • Zaměstnanost 
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Státní sociální podpora
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 • Příspěvek na péči 
 • Pomoc v hmotné nouzi 
 • Inspekce sociálně-právní ochrany dětí 
 • Dávky pěstounské péče 

Úřad práce České republiky 

Finanční úřad

Finanční úřad je státní instituce, která je určena především pro správu daní.

Činnosti finančních úřadů

 • Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti
 • Ukládají pokuty
 • Vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
 • Spravují dotace
 • Rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech
 • Poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Finanční správa

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Státní správa zeměměřictví a katastru

Orgány veřejné moci

 • Státní orgány – např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady 
 • Orgány samosprávy – územní (např. obecní policie) nebo profesní (např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor)