Odpady – Želechovice nad Dřevnicí okres Zlín

Každý člověk vyprodukuje ročně několik set kilogramů odpadů, se kterým je třeba dále správně nakládat. Pokud odpad správně roztřídíte, čeká ho recyklace a další život v podobě nového výrobku. Přehled sběrných dvorů v lokalitě Želechovice nad Dřevnicí.

1–10 firem z 102 nalezených Filtry

2SBĚRNA, s.r.o. (pobočka Zlín)1 pobočka

4.8
★★★★★
★★★★★
(9)
2.3 km Cecilka 125, Zlín, Příluky
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Likvidace autovraků, výkup kovu, elektrospotřebičů.

3REMAT PLUS Zlín, s.r.o.

2.8 km Pančava 128, Zlín Bezdlužná

Zemní a demoliční práce včetně ukládání i recyklace odpadu.

4QUINTAL DOG s.r.o.

5.0
★★★★★
★★★★★
(3)
2.9 km Pančava 168, Zlín Bezdlužná

Vykupujeme barevné kovy, nerez, slinuté karbidy, autobaterie, katalyzátory, elektromotory, trafa, kabely a technické stříbro.

5PRAVDÍK PETR

5.0 km Zelená 258, Zlín, Kudlov Bezdlužná

Nabízíme čistírny odpadních vod pro rodinné domy. Dále realizace drobných staveb. Otevřeno nonstop.

6Polaštík realizace staveb, s.r.o. - likvidace odpadu1 pobočka

5.0
★★★★★
★★★★★
(4)
5.1 km Dlouhá , Slušovice Bezdlužná

Odvoz a likvidace komunálního odpadu a stavební suti kontejnery. Dopravujeme písky a štěrky.

7Město Slušovice2 pobočky

5.1 km Dlouhá , Slušovice Bezdlužná

Sběrný dvůr, skladování a likvidace plastů, skla a kovového odpadu. Zpětný odběr elektrospotřebičů.

9ENERGOINVESTMENT, s.r.o.

Výkup, odvoz a likvidace odpadních olejů či zpětným odběrem olejů. Poskytujeme kontejnery na skladování. Vyrábíme topné oleje. Vykupujeme jedlý olej a tuk, odpady obsahující ropné látky, snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje či syntetické a motorové oleje.

10OZONTECH, s.r.o.

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
5.6 km K Farmě 495, Štípa Bezdlužná

Nabízíme úpravu vody a vzduchu ozonem. Dále dodáváme generátory ozonu, ozonizační technologie pro úpravu vody ozonizací. Bazén a ozonizátor - ideální řešení pro bazén bez chloru. mimo jiné technologie pro lázně, aquacentra, úpravu pitné, užitkové i odpadní vody.


Odpady – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Zlín


Odpady v lokalitě Želechovice nad Dřevnicí – detailní popis

Druhy odpadu

 • Komunální odpad – veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob na území obce
 • Zbytkový komunální odpad – odpad, který zbývá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek nebo objemného odpadu (odpad z domácností nadměrných rozměrů a odpad velké hmotnosti, který nelze odkládat do běžných kontejnerů nebo popelnic)
 • Tuhý komunální odpad – odpad, který si za běžných atmosférických podmínek zachovává svůj tvar
 • Domovní odpad – odpad z běžné denní spotřeby domácností 
 • Biologicky rozložitelný odpad – odpad, který se rozkládá anaerobně nebo aerobně (např. potraviny, zeleň)

Dělení odpadu

 • Podle skupenství – pevné odpady a kapalné odpady
 • Podle původu – komunální, zemědělské, průmyslové, odpady z těžby
 • Podle legislativy – nebezpečný odpad, ostatní odpad

Využití odpadu

 • Opětovné využití 
 • Materiálové využití – recyklace, kompostování
 • Energetické využití – přímé spalování nebo zplyňování, výroba paliv
 • Uložení na skládce odpadů

Třídění odpadu

Plasty – žlutý kontejner

Do žlutého kontejneru na plasty patří: sešlápnuté PET lahve, balící fólie, plastové sáčky, plastové tašky, kelímky od mléčných výrobků, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, obaly od CD disků, pěnový polystyren a další výrobky z plastů.

Naopak do žlutého kontejneru nepatří: mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo čistících prostředků, obaly od barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny nebo novodurové trubky.

Papír – modrý kontejner

Do modrého kontejneru na papír patří: noviny, časopisy, knihy, sešity, papírové obaly, krabice nebo cokoliv z lepenky. Lze sem hodit i papír s kancelářskými sponkami, obálky s fóliovými okénky nebo bublinkové obálky bez plastového vnitřku.

Naopak do modrého kontejneru nepatří: uhlový, mastný, promáčený nebo jinak znečištěný papír, účtenky nebo celé svazky knih. Knihy lze vhazovat pouze bez vazby a ve větším množství patří knihy do sběrného dvora.

Sklo – zelený kontejner nebo bílý kontejner

Do zeleného kontejneru na sklo patří: barevné sklo (lahve od piva, vína, alkoholických i nealkoholických nápojů), tabulové sklo z oken nebo dveří.

Do bílého kontejneru na sklo patří: čiré sklo (sklenice od marmelád, zavařenin, kompotů, kečupů) a rozbité skleničky.

Naopak do těchto kontejnerů nepatří: autosklo, zrcadla, drátované sklo, pozlacená nebo pokovená skla, keramika, porcelán, sklokeramika nebo vratné zálohované sklo.

Nápojový karton – kontejner označený oranžovou nálepkou nápojové kartony

Do kontejneru označeného oranžovou nálepkou patří: krabice od mléka a mléčných výrobků, džusů nebo vína.

Naopak sem nepatří: nápojové kartony obsahující zbytky nápojů nebo sáčky např. od kávy a různých potravin v prášku.

Kovy – šedý kontejner nebo kontejner označený šedou nálepkou kovové odpady

Do kontejneru na kovový odpad patří: plechovky od nápojů, konzervy, alobal, kovové zátky, hřebíky, šrouby, kancelářské sponky nebo kovové tuby.

Objemnější kovový odpad (např. trubky, plechy, vany, kola) lze odvézt do sběrného dvora.

Naopak sem nepatří: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, těžké nebo toxické kovy (olovo, rtuť) nebo domácí spotřebiče.

Podle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, je každý občan povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem.

Recyklace

Recyklace je technologický proces nakládání s odpadem, kdy se z odpadního materiálu vytvoří nový materiál přibližně stejné kvality. Recyklace přispívá ke snížení potřeby těžby nových surovin, přispívá k využití odpadů a snižuje zátěž životního prostředí

Více informací o recyklaci se dozvíte na webové stránce trideniodpadu.cz/recyklace