Odpady – Lutonina okres Zlín

Každý člověk vyprodukuje ročně několik set kilogramů odpadů, se kterým je třeba dále správně nakládat. Pokud odpad správně roztřídíte, čeká ho recyklace a další život v podobě nového výrobku. Přehled sběrných dvorů v lokalitě Lutonina.

1–10 firem z 102 nalezených Filtry

1Technické služby města Vizovice, s.r.o. - sběrný dvůr1 pobočka

3.1 km Štěpská , Vizovice Bezdlužná

Sběrný dvůr, skladování a likvidace nebezpečného odpadu. Zpětný odběr elektrospotřebičů.

2INKRUSTA spol. s r.o.

3.1 km Štěpská 382, Vizovice Bezdlužná

Zaměřujeme se na výrobu a prodej filtračního vodního regenerátoru Ledvina. Funkce odstraňování železitého zákalu a zápachu z TUV a unášených nečistot v rozvodech TUV.

3Technické služby města Vizovice

3.4 km Štěpská, Vizovice
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Technické služby města Vizovice, se sídlem Štěpská, 763 12, Vizovice, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. Pr 260, Krajský soud v Brně. Právní forma Příspěvková organizace. Založení v roce 2002. Pracuje u nás 20 - 24 zaměstnanci. Předmětem podnikání je:…

4TOMET, s.r.o.

3.5
★★★★★
★★★★★
(4)
4.8 km Neubuz 58, Slušovice Bezdlužná

Výkup, sběr a zpracování všech druhů kabelů (Cu, Al, mix), kovového odpadu (Fe, ocel), šrotu, barevných kovů (Cu, Al, mosaz, nerez, zinek, olovo), vyřazené strojové zařízení a elektromotorů. Ekologická a efektivní recyklace kabelů. Přistavíme kontejnery, vlastní doprava, demontáž zařízení.

5PARTR spol. s r.o. (pobočka Všemina)14 poboček

4.1
★★★★★
★★★★★
(12)
5.0 km Všemina 234, Všemina Bezdlužná

Kovový odpad jako je hliník a měď či hutní a spojovací materiál. Nabízíme odvoz a uložení stavebního a demoličního odpadu, ekologickou likvidaci a demontáž technologických zařízení či likvidaci autovraků. Přistavíme kontejnery a zajistíme nakládku i odvoz odpadů.

6Polaštík realizace staveb, s.r.o. - likvidace odpadu1 pobočka

6.2 km Dlouhá , Slušovice Bezdlužná

Odvoz a likvidace komunálního odpadu a stavební suti kontejnery. Dopravujeme písky a štěrky.

7Město Slušovice2 pobočky

6.2 km Dlouhá , Slušovice Bezdlužná

Sběrný dvůr, skladování a likvidace plastů, skla a kovového odpadu. Zpětný odběr elektrospotřebičů.

8Fe MARKET - recycling, s.r.o. (pobočka Ostrata)11 poboček

Sběrný dvůr. Poskytování služeb v oblasti zpracování kovového odpadu, barevných kovů, papíru, průhledného igelitu a likvidace technologických zařízení. Zajišťování zpětného odběru starých elektrozařízení.

9LIRON TRADE s.r.o.

9.3 km Ostrata 130, Ostrata Bezdlužná

LIRON TRADE s.r.o., se sídlem Ostrata 130, 763 11, Ostrata, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 91018, Krajský soud v Brně. Právní forma Společnost s ručením omezeným. Založení v roce 2016. Pracuje u nás 6 - 9 zaměstnanců. Předmětem podnikání je:…

10Minařík Pavel - Vodo-topo-plyn

1.0
★★★★★
★★★★★
(1)
10.4 km Hrobická 106, Zlín Bezdlužná

Vodoinstalace v rodinných domech i průmyslových objektech. Rekonstruuji koupelny i bytová jádra. Dodávám septiky, vodoměrné šachty a čistírny odpadních vod. Montuji ústřední topení, plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu. Zajišťuji revize a projektovou dokumentaci.


Odpady – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Zlín


Odpady v lokalitě Lutonina – detailní popis

Druhy odpadu

 • Komunální odpad – veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob na území obce
 • Zbytkový komunální odpad – odpad, který zbývá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek nebo objemného odpadu (odpad z domácností nadměrných rozměrů a odpad velké hmotnosti, který nelze odkládat do běžných kontejnerů nebo popelnic)
 • Tuhý komunální odpad – odpad, který si za běžných atmosférických podmínek zachovává svůj tvar
 • Domovní odpad – odpad z běžné denní spotřeby domácností 
 • Biologicky rozložitelný odpad – odpad, který se rozkládá anaerobně nebo aerobně (např. potraviny, zeleň)

Dělení odpadu

 • Podle skupenství – pevné odpady a kapalné odpady
 • Podle původu – komunální, zemědělské, průmyslové, odpady z těžby
 • Podle legislativy – nebezpečný odpad, ostatní odpad

Využití odpadu

 • Opětovné využití 
 • Materiálové využití – recyklace, kompostování
 • Energetické využití – přímé spalování nebo zplyňování, výroba paliv
 • Uložení na skládce odpadů

Třídění odpadu

Plasty – žlutý kontejner

Do žlutého kontejneru na plasty patří: sešlápnuté PET lahve, balící fólie, plastové sáčky, plastové tašky, kelímky od mléčných výrobků, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, obaly od CD disků, pěnový polystyren a další výrobky z plastů.

Naopak do žlutého kontejneru nepatří: mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo čistících prostředků, obaly od barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny nebo novodurové trubky.

Papír – modrý kontejner

Do modrého kontejneru na papír patří: noviny, časopisy, knihy, sešity, papírové obaly, krabice nebo cokoliv z lepenky. Lze sem hodit i papír s kancelářskými sponkami, obálky s fóliovými okénky nebo bublinkové obálky bez plastového vnitřku.

Naopak do modrého kontejneru nepatří: uhlový, mastný, promáčený nebo jinak znečištěný papír, účtenky nebo celé svazky knih. Knihy lze vhazovat pouze bez vazby a ve větším množství patří knihy do sběrného dvora.

Sklo – zelený kontejner nebo bílý kontejner

Do zeleného kontejneru na sklo patří: barevné sklo (lahve od piva, vína, alkoholických i nealkoholických nápojů), tabulové sklo z oken nebo dveří.

Do bílého kontejneru na sklo patří: čiré sklo (sklenice od marmelád, zavařenin, kompotů, kečupů) a rozbité skleničky.

Naopak do těchto kontejnerů nepatří: autosklo, zrcadla, drátované sklo, pozlacená nebo pokovená skla, keramika, porcelán, sklokeramika nebo vratné zálohované sklo.

Nápojový karton – kontejner označený oranžovou nálepkou nápojové kartony

Do kontejneru označeného oranžovou nálepkou patří: krabice od mléka a mléčných výrobků, džusů nebo vína.

Naopak sem nepatří: nápojové kartony obsahující zbytky nápojů nebo sáčky např. od kávy a různých potravin v prášku.

Kovy – šedý kontejner nebo kontejner označený šedou nálepkou kovové odpady

Do kontejneru na kovový odpad patří: plechovky od nápojů, konzervy, alobal, kovové zátky, hřebíky, šrouby, kancelářské sponky nebo kovové tuby.

Objemnější kovový odpad (např. trubky, plechy, vany, kola) lze odvézt do sběrného dvora.

Naopak sem nepatří: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, těžké nebo toxické kovy (olovo, rtuť) nebo domácí spotřebiče.

Podle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, je každý občan povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem.

Recyklace

Recyklace je technologický proces nakládání s odpadem, kdy se z odpadního materiálu vytvoří nový materiál přibližně stejné kvality. Recyklace přispívá ke snížení potřeby těžby nových surovin, přispívá k využití odpadů a snižuje zátěž životního prostředí

Více informací o recyklaci se dozvíte na webové stránce trideniodpadu.cz/recyklace