Odpady – Karviná

Každý člověk vyprodukuje ročně několik set kilogramů odpadů, se kterým je třeba dále správně nakládat. Pokud odpad správně roztřídíte, čeká ho recyklace a další život v podobě nového výrobku. Přehled sběrných dvorů v lokalitě Karviná.

1–10 firem z 62 nalezených Filtry

1Technické služby Karviná, a.s.

1.7
★★★★★
★★★★★
(11)
Bohumínská 1878, Karviná, Nové Město
Otevřeno do 14:30
Bezdlužná

Společnost zabezpečuje svoz, likvidace domovního a komunálního odpadu, provozování sběrného dvora, sběr nebezpečných odpadů, svoz biologicky rozložitelných odpadů, čištění komunikací a chodníků, uličních kanálových vpustí, zimní údržbu komunikací a chodníků, převoz materiálů, údržbu vodních toků.

2AB CHEMITRANS, s.r.o.

3.5
★★★★★
★★★★★
(4)
Koperníkova 872, Bohumín
Otevřeno do 15:00

Velkoobchodní prodej a dodávky průmyslových chemikálií, plastů, kovů a dalších surovin. Provádíme recyklace průmyslových odpadů.

3Technické služby Havířov a.s.2 pobočky

Nabízíme technické služby. Provádíme sběr a likvidaci odpadů, spravujeme 5 hřbitovů, veřejné osvětlení, kanalizaci města, údržbu místních komunikací, čištění a úklid města, dopravní značení a světelnou signalizaci.

4Kiwak Milan

Provádíme zemní, výkopové a demoliční práce. Zajistíme likvidaci a odvoz odpadu.

5EX - KA, spol. s r. o.

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Rudé armády 910/2, Karviná Bezdlužná

Provádíme úpravu a chemické ošetření vody. Nabízíme iontoměniče, dekarbonizační i změkčovací zařízení. Dodáváme standardní a polostandardní zařízení pro úpravu a ošetření vody pro výrobní procesy, zvlhčovací a chladící zařízení i kotelny včetně úpravy pitné vody.

6Z.G.R. - SAXA, spol. s r.o.

Zaměřujeme se na recyklace stavební suti a na prodej cihlových, betonových a struskových frakcí.

7Kiwak Robert

3.6
★★★★★
★★★★★
(5)
Sportovní , Karviná
Otevřeno do 16:00
Bezdlužná

Provádím výkopové a přípravné práce strojem JCB 3CX včetně sbíjecích i bouracích prací či odvozu stavební sutě.

8Miková Jana- Sběrné suroviny MIKO

4.2
★★★★★
★★★★★
(35)
Zátiší 1133, Orlová Bezdlužná

Provádíme zemní a výkopové práce. Vykupujeme elektro šrot, vyřazené počítače, pc desky, magnetofony, procesory, mobilní telefony bez baterie a jiné.

9EKO DEAL EU s.r.o.

EKO DEAL EU s.r.o., se sídlem Frýdecká 2037/78, 737 01, Český Těšín, v okrese Karviná a v kraji Moravskoslezský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 61409, Krajský soud v Ostravě. Právní forma Společnost s ručením omezeným. Založení v roce 2015. Pracuje u nás 1 - 5 zaměstnanců. …

10TOMA RECYCLING a.s.

Jana Palacha 538, Bohumín-Nový Bohumín
Otevřeno do 15:30
Bezdlužná

TOMA RECYCLING a.s., se sídlem Jana Palacha 538, 735 81, Bohumín-Nový Bohumín, v okrese Karviná a v kraji Moravskoslezský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. B 7296, Krajský soud v Brně. Právní forma Akciová společnost. Založení v roce 2015. Pracuje u nás 25 - 49 zaměstnanců. Předmětem…


Odpady – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Karviná


Odpady v lokalitě Karviná – detailní popis

Druhy odpadu

 • Komunální odpad – veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob na území obce
 • Zbytkový komunální odpad – odpad, který zbývá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek nebo objemného odpadu (odpad z domácností nadměrných rozměrů a odpad velké hmotnosti, který nelze odkládat do běžných kontejnerů nebo popelnic)
 • Tuhý komunální odpad – odpad, který si za běžných atmosférických podmínek zachovává svůj tvar
 • Domovní odpad – odpad z běžné denní spotřeby domácností 
 • Biologicky rozložitelný odpad – odpad, který se rozkládá anaerobně nebo aerobně (např. potraviny, zeleň)

Dělení odpadu

 • Podle skupenství – pevné odpady a kapalné odpady
 • Podle původu – komunální, zemědělské, průmyslové, odpady z těžby
 • Podle legislativy – nebezpečný odpad, ostatní odpad

Využití odpadu

 • Opětovné využití 
 • Materiálové využití – recyklace, kompostování
 • Energetické využití – přímé spalování nebo zplyňování, výroba paliv
 • Uložení na skládce odpadů

Třídění odpadu

Plasty – žlutý kontejner

Do žlutého kontejneru na plasty patří: sešlápnuté PET lahve, balící fólie, plastové sáčky, plastové tašky, kelímky od mléčných výrobků, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, obaly od CD disků, pěnový polystyren a další výrobky z plastů.

Naopak do žlutého kontejneru nepatří: mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo čistících prostředků, obaly od barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny nebo novodurové trubky.

Papír – modrý kontejner

Do modrého kontejneru na papír patří: noviny, časopisy, knihy, sešity, papírové obaly, krabice nebo cokoliv z lepenky. Lze sem hodit i papír s kancelářskými sponkami, obálky s fóliovými okénky nebo bublinkové obálky bez plastového vnitřku.

Naopak do modrého kontejneru nepatří: uhlový, mastný, promáčený nebo jinak znečištěný papír, účtenky nebo celé svazky knih. Knihy lze vhazovat pouze bez vazby a ve větším množství patří knihy do sběrného dvora.

Sklo – zelený kontejner nebo bílý kontejner

Do zeleného kontejneru na sklo patří: barevné sklo (lahve od piva, vína, alkoholických i nealkoholických nápojů), tabulové sklo z oken nebo dveří.

Do bílého kontejneru na sklo patří: čiré sklo (sklenice od marmelád, zavařenin, kompotů, kečupů) a rozbité skleničky.

Naopak do těchto kontejnerů nepatří: autosklo, zrcadla, drátované sklo, pozlacená nebo pokovená skla, keramika, porcelán, sklokeramika nebo vratné zálohované sklo.

Nápojový karton – kontejner označený oranžovou nálepkou nápojové kartony

Do kontejneru označeného oranžovou nálepkou patří: krabice od mléka a mléčných výrobků, džusů nebo vína.

Naopak sem nepatří: nápojové kartony obsahující zbytky nápojů nebo sáčky např. od kávy a různých potravin v prášku.

Kovy – šedý kontejner nebo kontejner označený šedou nálepkou kovové odpady

Do kontejneru na kovový odpad patří: plechovky od nápojů, konzervy, alobal, kovové zátky, hřebíky, šrouby, kancelářské sponky nebo kovové tuby.

Objemnější kovový odpad (např. trubky, plechy, vany, kola) lze odvézt do sběrného dvora.

Naopak sem nepatří: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, těžké nebo toxické kovy (olovo, rtuť) nebo domácí spotřebiče.

Podle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, je každý občan povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem.

Recyklace

Recyklace je technologický proces nakládání s odpadem, kdy se z odpadního materiálu vytvoří nový materiál přibližně stejné kvality. Recyklace přispívá ke snížení potřeby těžby nových surovin, přispívá k využití odpadů a snižuje zátěž životního prostředí

Více informací o recyklaci se dozvíte na webové stránce trideniodpadu.cz/recyklace