Odpady – Trnava okres Zlín

Každý člověk vyprodukuje ročně několik set kilogramů odpadů, se kterým je třeba dále správně nakládat. Pokud odpad správně roztřídíte, čeká ho recyklace a další život v podobě nového výrobku. Přehled sběrných dvorů v lokalitě Trnava.

1–10 firem z 92 nalezených Filtry

1PARTR spol. s r.o. (pobočka Všemina)14 poboček

4.1
★★★★★
★★★★★
(12)
2.7 km Všemina 234, Všemina Bezdlužná

Kovový odpad jako je hliník a měď či hutní a spojovací materiál. Nabízíme odvoz a uložení stavebního a demoličního odpadu, ekologickou likvidaci a demontáž technologických zařízení či likvidaci autovraků. Přistavíme kontejnery a zajistíme nakládku i odvoz odpadů.

2TOMET, s.r.o.

3.5
★★★★★
★★★★★
(4)
4.7 km Neubuz 58, Slušovice Bezdlužná

Výkup, sběr a zpracování všech druhů kabelů (Cu, Al, mix), kovového odpadu (Fe, ocel), šrotu, barevných kovů (Cu, Al, mosaz, nerez, zinek, olovo), vyřazené strojové zařízení a elektromotorů. Ekologická a efektivní recyklace kabelů. Přistavíme kontejnery, vlastní doprava, demontáž zařízení.

3Minařík Pavel - Vodo-topo-plyn

1.0
★★★★★
★★★★★
(1)
5.9 km Hrobická 106, Zlín Bezdlužná

Vodoinstalace v rodinných domech i průmyslových objektech. Rekonstruuji koupelny i bytová jádra. Dodávám septiky, vodoměrné šachty a čistírny odpadních vod. Montuji ústřední topení, plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu. Zajišťuji revize a projektovou dokumentaci.

4LIRON TRADE s.r.o.

6.0 km Ostrata 130, Ostrata Bezdlužná

LIRON TRADE s.r.o., se sídlem Ostrata 130, 763 11, Ostrata, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 91018, Krajský soud v Brně. Právní forma Společnost s ručením omezeným. Založení v roce 2016. Pracuje u nás 6 - 9 zaměstnanců. Předmětem podnikání je:…

5Polaštík realizace staveb, s.r.o. - likvidace odpadu1 pobočka

6.1 km Dlouhá , Slušovice Bezdlužná

Odvoz a likvidace komunálního odpadu a stavební suti kontejnery. Dopravujeme písky a štěrky.

6Město Slušovice2 pobočky

4.2
★★★★★
★★★★★
(5)
6.1 km Dlouhá , Slušovice Bezdlužná

Sběrný dvůr, skladování a likvidace plastů, skla a kovového odpadu. Zpětný odběr elektrospotřebičů.

7Fe MARKET - recycling, s.r.o. (pobočka Ostrata)11 poboček

Sběrný dvůr. Poskytování služeb v oblasti zpracování kovového odpadu, barevných kovů, papíru, průhledného igelitu a likvidace technologických zařízení. Zajišťování zpětného odběru starých elektrozařízení.

8Technické služby města Vizovice

8.4 km Štěpská, Vizovice
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Technické služby města Vizovice, se sídlem Štěpská, 763 12, Vizovice, v okrese Zlín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. Pr 260, Krajský soud v Brně. Právní forma Příspěvková organizace. Založení v roce 2002. Pracuje u nás 20 - 24 zaměstnanci. Předmětem podnikání je:…

9Technické služby města Vizovice, s.r.o. - sběrný dvůr1 pobočka

8.4 km Štěpská , Vizovice Bezdlužná

Sběrný dvůr, skladování a likvidace nebezpečného odpadu. Zpětný odběr elektrospotřebičů.

10INKRUSTA spol. s r.o.

8.4 km Štěpská 382, Vizovice Bezdlužná

Zaměřujeme se na výrobu a prodej filtračního vodního regenerátoru Ledvina. Funkce odstraňování železitého zákalu a zápachu z TUV a unášených nečistot v rozvodech TUV.


Odpady – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Zlín


Odpady v lokalitě Trnava – detailní popis

Druhy odpadu

 • Komunální odpad – veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob na území obce
 • Zbytkový komunální odpad – odpad, který zbývá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek nebo objemného odpadu (odpad z domácností nadměrných rozměrů a odpad velké hmotnosti, který nelze odkládat do běžných kontejnerů nebo popelnic)
 • Tuhý komunální odpad – odpad, který si za běžných atmosférických podmínek zachovává svůj tvar
 • Domovní odpad – odpad z běžné denní spotřeby domácností 
 • Biologicky rozložitelný odpad – odpad, který se rozkládá anaerobně nebo aerobně (např. potraviny, zeleň)

Dělení odpadu

 • Podle skupenství – pevné odpady a kapalné odpady
 • Podle původu – komunální, zemědělské, průmyslové, odpady z těžby
 • Podle legislativy – nebezpečný odpad, ostatní odpad

Využití odpadu

 • Opětovné využití 
 • Materiálové využití – recyklace, kompostování
 • Energetické využití – přímé spalování nebo zplyňování, výroba paliv
 • Uložení na skládce odpadů

Třídění odpadu

Plasty – žlutý kontejner

Do žlutého kontejneru na plasty patří: sešlápnuté PET lahve, balící fólie, plastové sáčky, plastové tašky, kelímky od mléčných výrobků, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, obaly od CD disků, pěnový polystyren a další výrobky z plastů.

Naopak do žlutého kontejneru nepatří: mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo čistících prostředků, obaly od barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny nebo novodurové trubky.

Papír – modrý kontejner

Do modrého kontejneru na papír patří: noviny, časopisy, knihy, sešity, papírové obaly, krabice nebo cokoliv z lepenky. Lze sem hodit i papír s kancelářskými sponkami, obálky s fóliovými okénky nebo bublinkové obálky bez plastového vnitřku.

Naopak do modrého kontejneru nepatří: uhlový, mastný, promáčený nebo jinak znečištěný papír, účtenky nebo celé svazky knih. Knihy lze vhazovat pouze bez vazby a ve větším množství patří knihy do sběrného dvora.

Sklo – zelený kontejner nebo bílý kontejner

Do zeleného kontejneru na sklo patří: barevné sklo (lahve od piva, vína, alkoholických i nealkoholických nápojů), tabulové sklo z oken nebo dveří.

Do bílého kontejneru na sklo patří: čiré sklo (sklenice od marmelád, zavařenin, kompotů, kečupů) a rozbité skleničky.

Naopak do těchto kontejnerů nepatří: autosklo, zrcadla, drátované sklo, pozlacená nebo pokovená skla, keramika, porcelán, sklokeramika nebo vratné zálohované sklo.

Nápojový karton – kontejner označený oranžovou nálepkou nápojové kartony

Do kontejneru označeného oranžovou nálepkou patří: krabice od mléka a mléčných výrobků, džusů nebo vína.

Naopak sem nepatří: nápojové kartony obsahující zbytky nápojů nebo sáčky např. od kávy a různých potravin v prášku.

Kovy – šedý kontejner nebo kontejner označený šedou nálepkou kovové odpady

Do kontejneru na kovový odpad patří: plechovky od nápojů, konzervy, alobal, kovové zátky, hřebíky, šrouby, kancelářské sponky nebo kovové tuby.

Objemnější kovový odpad (např. trubky, plechy, vany, kola) lze odvézt do sběrného dvora.

Naopak sem nepatří: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, těžké nebo toxické kovy (olovo, rtuť) nebo domácí spotřebiče.

Podle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, je každý občan povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem.

Recyklace

Recyklace je technologický proces nakládání s odpadem, kdy se z odpadního materiálu vytvoří nový materiál přibližně stejné kvality. Recyklace přispívá ke snížení potřeby těžby nových surovin, přispívá k využití odpadů a snižuje zátěž životního prostředí

Více informací o recyklaci se dozvíte na webové stránce trideniodpadu.cz/recyklace