Stavební průzkumy – Morava

Stavební průzkum zkoumá a vyhodnocuje celkový stav stavby, rekonstrukcí, dílů stavby nebo inženýrských sítí. Zjišťuje možné příčiny zjištěných vad a poruch konstrukcí. Přehled firem nabízejících stavební průzkumy v lokalitě Morava.

1–10 firem z 160 nalezených Filtry

1SVIPP, s.r.o.

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Čechyňská 419/14a, Brno-střed
Otevřeno od 7:00
Bezdlužná Ověřená

Zabýváme se speciálním zakládáním staveb, zajišťováním stavebních jam, realizací velkoprůměrových pilotů, mikropilotů, kotev a tryskovou injektáží. Využijte naše projekce speciálního zakládání staveb – průmyslových hal, skladů, nákupních center, bytových domů a inženýrských objektů.

2A+Z PROJEKT TEAM s.r.o.

Veveří 365/46, Brno-Veveří Bezdlužná Ověřená

Naše projekční kancelář nabízí služby v oboru statika pozemních staveb. Projekty a posudky zpracováváme pro všechny stupně projektu – studie, územní řízení, stavební povolení, tendrová dokumentace a prováděcí projekt. Využijte projektování statiky a dynamiky od A+Z PROJEKT TEAM s.r.o.

3EKODRILL, s.r.o.1 pobočka

3.4
★★★★★
★★★★★
(13)
Sokolská 418, Zlín Bezdlužná Ověřená

Jsme specialisté na vrtané studny. Kromě vrtaných studní se specializujeme na vrty pro tepelná čerpadla, hydrogeologický průzkum, zemní práce, montáž čerpadlové techniky, úpravu vody, zasakování dešťových vod a projektovou a inženýrskou činnost.

4UH IPON, s.r.o.

Zabýváme se projekční a inženýrskou činností ve stavebnictví. Specializujeme se na projekty staveb pozemních, dopravních a vodohospodářských, zpracování průkazů energetické náročnosti budov PENB a odhady nemovitostí.

5GEOtest, a.s.3 pobočky

4.6
★★★★★
★★★★★
(2)
Šmahova 1244/112, Brno-Slatina Ověřená

Poskytování služeb v ekologických oborech, hydrogeologii, inženýrské geologii a geotechnice. Zabýváme se enviromentální problematikou. Provádíme kompletní sanace a likvidace skládek. Nabízíme služby hydrochemické laboratoře a laboratoře mechaniky zemin. Poskytujeme konzultační a poradenské…

6GEOtest, a.s. (pobočka Ostrava)3 pobočky

4.6
★★★★★
★★★★★
(2)
28. října 176/287, Ostrava

Poskytování služeb v ekologických oborech, hydrogeologii, inženýrské geologii a geotechnice. Zabýváme se enviromentální problematikou. Provádíme kompletní sanace a likvidace skládek. Nabízíme služby hydrochemické laboratoře a laboratoře mechaniky zemin. Poskytujeme konzultační a poradenské služby.

7GEODRILL s.r.o.1 pobočka

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
K Bukovinám 169/45 , Brno-Kníničky Bezdlužná

Provádíme vrtný, sondážní a geofyzikální průzkum pro stanovení fyzikálních, indexových a mechanických vlastností zemin a hornin, mapování geologických a hydrogeologických struktur, pyrotechnický a archeofyzikální průzkum.

8ARCHATT, s.r.o.

Stavebně-restaurátorská huť Archatt v Brně je zaměřena na péči o památky v nejširším významu. Předmětem její pozornosti je řemeslo, umělecké řemeslo a restaurování, stejně jako teorie a průzkumy památek, architektonické a projekční služby. Jako jeden z mála subjektů umí propojit běžnou stavební…

9HS geo, s.r.o.1 pobočka

3.9
★★★★★
★★★★★
(20)
Absolonova 942/2A, Brno-Komín Bezdlužná

Hlavní cílem naší společnosti je kompletní řešení možnosti využití podzemní vody, tzn. že provádíme tzv. studny na klíč.

10GEOSTAR, spol. s r.o.1 pobočka

4.4
★★★★★
★★★★★
(10)
Tuřanka 240/111, Brno-Slatina Bezdlužná

Inženýrskogeologický, hydrogeologický i geotechnický průzkum dodáme včetně servisu geologických prací-zkoušky zemin, hornin a betonů v akreditované laboratoři.


Firmy v dalších lokalitách


Stavební průzkumy v lokalitě Morava – detailní popis

Stavebně technický průzkum slouží ke zjištění stavu stavby jako celku a funkčních dílů stavby. Na základě analýz dokladů o stavbě a prohlídky stavby dochází k získání a hodnocení informací. Při hodnocení stavby se klade důraz na nosnou konstrukci stavby a její rekonstrukci.

Typy stavebně technického posouzení budovy

  • Destruktivní invazivní metoda, která nevratně poškozuje konstrukci. Provádějí se odběry vzorků pro laboratorní zkoušky, vtisky, vrty, tlakové zkoušky a vpichy.
  • Nedestruktivní neinvazivní metoda, jejíž potřebná hodnota se na konstrukcích zjišťuje nepřímým způsobem. Provádějí se optické kontroly, ultrazvukové metody, mikrovpichy, tvrdoměrné metody, magnetické indikace kovů, měření posunu a deformací.

Metody stavebních průzkumů

  • Zjišťování průměru výztuže pomocí odstranění krycí vrstvy betonu.
  • Měření pevnosti v tlaku, polohy výztuže a pevnosti složek zdiva.
  • Zjišťování vlhkosti dřeva a ostatních stavebních materiálů.
  • Průzkum dutin pomocí kamerové sondy (endoskopu).
  • Měření únosnosti základové půdy.

Stavebně technický průzkum

Provádí se průzkum biokoroze objektu, radonový, vlhkostní, inženýrsko-geologický, hydrogeologický, konstrukční a statický. Nejčastějším záměrem technického průzkumu je nová výstavba v těsném sousedství, nástavba, přístavba objektu, rekonstrukce, změna vlastníka objektu nebo zjištění příčin poruch objektu a jejich závažnost.

Stupně stavebního průzkumu

  • Předběžný průzkumshromažďují se informace o historii objektu, kapacitních údajích, konstrukční charakteristiky, vývoje provozního využívání a návaznost na nejbližší okolí. 
  • Komplexní průzkum – uvádějí se konkrétní údaje a doplňují se poznatky získané základním průzkumem. Průzkum se doplňuje o specifikaci konstrukcí, materiálů, o aktualizaci stávajícího objektu, fotografickou dokumentaci, specifikaci možných příčin zjištěných vad a poruch konstrukcí.
  • Doplňkový průzkumprovádí se v průběhu rekonstrukce a projektování ve vyklizených objektech. Používají se destruktivní metody a přehodnocují se sporné závěry předchozích průzkumných prací.