Stavební průzkumy – Morava

Stavební průzkum zkoumá a vyhodnocuje celkový stav stavby, rekonstrukcí, dílů stavby nebo inženýrských sítí. Zjišťuje možné příčiny zjištěných vad a poruch konstrukcí. Přehled firem nabízejících stavební průzkumy v lokalitě Morava.

1–10 firem z 157 nalezených Filtry

1SVIPP, s.r.o.

Čechyňská 419/14a, Brno-Trnitá Bezdlužná Ověřená

Specializujeme se na zakládání staveb pomocí mikropilotů, pilotů a zajištění stavebních jam. Vlastníme vrtné soupravy a další těžkou techniku, díky které jsme se stali častými partnery výstaveb bytových domů a hal v Jihomoravském kraji. V naší nabídce naleznete mikropiloty a kotvy včetně…

2EKODRILL, s.r.o.1 pobočka

1.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Sokolská 418, Zlín Bezdlužná Ověřená

Jsme specialisté na vrtané studny. Kromě vrtaných studní se specializujeme na vrty pro tepelná čerpadla, hydrogeologický průzkum, zemní práce, montáž čerpadlové techniky, úpravu vody, zasakování dešťových vod a projektovou a inženýrskou činnost.

3UH IPON, s.r.o.

Projektové a inženýrské služby ve výstavbě se specializací na sportovní stavby. Provádíme také vodohospodářské stavby a projekty. Pracujeme s CAD systémem Allplan Nemetschek. Zajišťujeme odhady nemovitostí. Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budov PENB.

4GEODRILL s.r.o.1 pobočka

Provádíme vrtný, sondážní a geofyzikální průzkum pro stanovení fyzikálních, indexových a mechanických vlastností zemin a hornin, mapování geologických a hydrogeologických struktur, pyrotechnický a archeofyzikální průzkum.

5ARCHATT, s.r.o.

Stavebně-restaurátorská huť Archatt v Brně je zaměřena na péči o památky v nejširším významu. Předmětem její pozornosti je řemeslo, umělecké řemeslo a restaurování, stejně jako teorie a průzkumy památek, architektonické a projekční služby. Jako jeden z mála subjektů umí propojit běžnou stavební…

6HS geo, s.r.o.1 pobočka

3.9
★★★★★
★★★★★
(18)
Absolonova 942/2A, Brno-Komín Bezdlužná

Hlavní cílem naší společnosti je kompletní řešení možnosti využití podzemní vody, tzn. že provádíme tzv. studny na klíč.

7GEOSTAR, spol. s r.o.1 pobočka

4.6
★★★★★
★★★★★
(7)
Tuřanka 240/111, Brno-Slatina Bezdlužná

Inženýrskogeologický, hydrogeologický i geotechnický průzkum dodáme včetně servisu geologických prací-zkoušky zemin, hornin a betonů v akreditované laboratoři.

8CONSULTEST s.r.o.4 pobočky

Nabízíme služeby akreditované zkušební laboratoře stavebních hmot a to včetně poradenství a děláme zkoušky zemin a stabilizace a kameniv a asfaltů a také asfaltových směsí.

9Realsan Group, SE4 pobočky

5.0
★★★★★
★★★★★
(3)
Trávníky 1564/8, Brno

Jsme dlouholetým specialistou na stavebně technické průzkumy, odborné posudky a analýzy týkající se sanace vlhkého zdiva. Zaměřujeme se na projektové i projekční práce. Dodáme efektivní řešení pro komplexní sanaci vlhkého zdiva.

10METAKON s.r.o.

METAKON s.r.o. je projekčně - inženýrská společnost s hlavní orientací na strojírenskou metalurgii, průmyslové stavby, strojírenskou technologii, občanskou a bytovou výstavbu. Mezi hlavní činnosti patří realizační a dodavatelská činnost, projektová a konstrukční činnost, zahraničně obchodní činnost…


Firmy v dalších lokalitách


Stavební průzkumy v lokalitě Morava – detailní popis

Stavebně technický průzkum slouží ke zjištění stavu stavby jako celku a funkčních dílů stavby. Na základě analýz dokladů o stavbě a prohlídky stavby dochází k získání a hodnocení informací. Při hodnocení stavby se klade důraz na nosnou konstrukci stavby a její rekonstrukci.

Typy stavebně technického posouzení budovy

  • Destruktivní invazivní metoda, která nevratně poškozuje konstrukci. Provádějí se odběry vzorků pro laboratorní zkoušky, vtisky, vrty, tlakové zkoušky a vpichy.
  • Nedestruktivní neinvazivní metoda, jejíž potřebná hodnota se na konstrukcích zjišťuje nepřímým způsobem. Provádějí se optické kontroly, ultrazvukové metody, mikrovpichy, tvrdoměrné metody, magnetické indikace kovů, měření posunu a deformací.

Metody stavebních průzkumů

  • Zjišťování průměru výztuže pomocí odstranění krycí vrstvy betonu.
  • Měření pevnosti v tlaku, polohy výztuže a pevnosti složek zdiva.
  • Zjišťování vlhkosti dřeva a ostatních stavebních materiálů.
  • Průzkum dutin pomocí kamerové sondy (endoskopu).
  • Měření únosnosti základové půdy.

Stavebně technický průzkum

Provádí se průzkum biokoroze objektu, radonový, vlhkostní, inženýrsko-geologický, hydrogeologický, konstrukční a statický. Nejčastějším záměrem technického průzkumu je nová výstavba v těsném sousedství, nástavba, přístavba objektu, rekonstrukce, změna vlastníka objektu nebo zjištění příčin poruch objektu a jejich závažnost.

Stupně stavebního průzkumu

  • Předběžný průzkumshromažďují se informace o historii objektu, kapacitních údajích, konstrukční charakteristiky, vývoje provozního využívání a návaznost na nejbližší okolí. 
  • Komplexní průzkum – uvádějí se konkrétní údaje a doplňují se poznatky získané základním průzkumem. Průzkum se doplňuje o specifikaci konstrukcí, materiálů, o aktualizaci stávajícího objektu, fotografickou dokumentaci, specifikaci možných příčin zjištěných vad a poruch konstrukcí.
  • Doplňkový průzkumprovádí se v průběhu rekonstrukce a projektování ve vyklizených objektech. Používají se destruktivní metody a přehodnocují se sporné závěry předchozích průzkumných prací.