ARCHATT, s.r.o.

Stavebně-restaurátorská huť Archatt v Brně je zaměřena na péči o památky v nejširším významu. Předmětem její pozornosti je řemeslo, umělecké řemeslo a restaurování, stejně jako teorie a průzkumy památek, architektonické a projekční služby. Jako jeden z mála subjektů umí propojit běžnou stavební činnost s uměleckým řemeslem a restaurováním.

46960180 ARES
DIČ CZ46960180
Vznik 1992
Telefony 547 135 334
Ing. arch. Petr Řehořka (jednatel)
Ing. arch. Marek Tichý (jednatel)
Ing. Jan Všetečka (jednatel)
  • archatt, stavebně restaurátorská huť, restaurátoři, restaurátorské práce, restaurování historických budov, umělecké řemeslo, průzkumy památek, restaurování historických památek, soudní znalectví v oblasti obnovy památek, obnovy památek