Sociální služby - Uherské Hradiště

1 - 7 firem z 7 nalezených

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace

Uherský Brod, Za Humny 2292 kontakt +420 572 612 500, (1 pobočka)

Zabýváme se poskytováním péče především seniorům, plně invalidním důchodcům nebo rodinám s dětmi, a to buď v zařízeních nebo v domácím prostředí. Zajišťujeme ambulantní a terénní služby.

web www.ssub.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD (pobočka Starý Hrozenkov)

Starý Hrozenkov, Starý Hrozenkov 317 kontakt +420 572 696 455, (1 pobočka)

Poskytujeme bydlení a pečovatelskou, ošetřovatelskou i zdravotní péči seniorům či invalidním osobám.

web www.ssub.cz

Oblastní charita Uherský Brod

Uherský Brod, Mariánské nám. 13 kontakt +420 572 630 648

Posláním naší organizace je poskytovat sociální služby lidem v těžké životní situaci na principech křesťanské lásky. Prostřednictvím svých zařízení a služeb poskytujeme pomoc, podporu a poradenství v oblasti sociální a zdravotní péče.

web www.uhbrod.charita.cz

DOMINO cz, o. p. s.

Uherský Brod, Mariánské nám. 2371 kontakt +420 730 890 053

Provozujeme komunitní centrum pro rodinu. Rozvíjíme prosociální chování, grafomotorické funkce, komunikační schopnosti či získání správných hygienických návyků pomocí společenských i cvičných her a kroužků.

web www.idomino.eu

Diakonie ČCE - středisko CESTA

Uherské Hradiště, Na Stavidle 1266 kontakt +420 572 557 273

Středisko CESTA provozuje dvě sociální služby, a to denní stacionář pro klienty s hlubokým mentálním či kombinovaným postižením a poradnu rané péče. Zaměřujeme se na celostní péči a podporu rodinám s dítětem ve věku od 0 do 7 let s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením a ohroženým vývojem.

web www.strediskocesta.cz

Oblastní charita Uherské Hradiště - Azylové bydlení Cusanus

Uherské Hradiště, Průmyslová 1299 kontakt +420 572 501 563, (6 poboček)

Azylové bydlení pro lidi v obtížné životní situaci. K dispozici je poradna pro řešení sociálních otázek.

web uhradiste.charita.cz/hlavni-strana/azylove-bydleni-cusanus

Český klub nedoslýchavých ""Help"" (pobočka Uherský Brod)

Uherský Brod, Mariánské nám. 2187 kontakt +420 737 042 121, (6 poboček)

Poskytujeme služby pro sluchově postižené a hájíme jejich zájmy. Poskytujeme sociální služby.

web www.audiohelp.cz