Sociální služby - Prostějov

1 - 15 firem z 15 nalezených

Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace

Prostějov, Lidická 1454/86 kontakt +420 582 321 400

Nabídka pečovatelských služeb pro seniory. Sociální služby poskytujeme v areálu bývalé prostějovské nemocnice. Poskytování sociálních, lékařských, ubytovacích, stravovacích a rehabilitačních služeb seniorům. Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, denní stacionář, pečovatelská služba, denní…

web www.csspv.cz

Domov pro seniory Kostelec na Hané

Kostelec na Hané, M. Ulického 882 kontakt +420 582 374 879

Domov pro seniory Kostelec na Hané, který zahájil svou činnost v lednu 2002 je příspěvková organizace zřízená Městem Kostelec na Hané. . Jeho poslání je vytvořit bezpečné a důvěryhodné prostředí pro důstojné prožití stáří těm, kteří vzhledem k věku, zdravotním problémům nemohout žít ve svém…

web www.ddkostelecnh.eu

Sociální služby Prostějov, příspěvková organizace

Prostějov, Pod Kosířem 276 kontakt +420 582 345 682, (2 pobočky)

Nabídka sociální pomoci a pečovatelské služby lidem v tíživé životní situaci. Provoz denního stacionáře pro mentálně postižené. Pomáháme seniorům, zdravotně postiženým i občanům s mentálním postižením, jejichž stav vyžaduje pomoc jiné osoby.

web www.sospv.cz

Domov pro seniory, Prostějov, příspěvková organizace

Prostějov, Nerudova 1666/70 kontakt +420 582 344 211

Poskytování pečovatelských a pobytových služeb pro seniory.

web www.domovpv.cz

Charita Prostějov

Prostějov, Martinákova 9 kontakt +420 582 344 524, (2 pobočky)

Charita je církevní organizací, nabízíme pomoc potřebným a těm, kteří si sami nepomohou, nebo neumí pomoci. Poskytování sociálních služeb - odlehčovací služby a chráněné bydlení. Pomáháme sociálně potřebným občanům, pečujeme o staré a nemocné osoby na Prostějovsku, zajišťujeme humanitární pomoc.…

web www.prostejov.charita.cz

Azylové centrum Prostějov, o.p.s.

Prostějov, Určická 3124/101 kontakt +420 582 357 070, (1 pobočka)

Zajišťujeme sociální služby, poskytující individuální, důstojnou, nepřetržitou a koncepční pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Provoz těchto služeb je přizpůsoben práci s rizikovou skupinou obyvatel a nesupluje funkci jiných ústavů a zařízení / záchytná stanice,…

web www.azylcentrum.cz

Kiwanis club Prostějov

Prostějov, Vojáčkovo nám. 218 kontakt +420 582 336 430

Realizujeme projekty zaměřené na pomoc dětem a mladým lidem. Kiwanis panenka již 15 let pomáhá dětským pacientům v nemocnicích překonat pocit osamění a strachu z neznámého. Lékaři využívají Kiwanis panenku k vysvětlení, jaké lékařské zákroky malý pacient podstoupí a na Kiwanis panence dítěti…

web www.kiwanis.cz

Podané ruce, o.s. - Osobní asistence Prostějov

Prostějov, Polišenského 4467/3 kontakt +420 582 333 974, (1 pobočka)

Podpora integrace handicapovaných lidí a seniorů do společnosti. A to poskytováním služeb osobní asistence a canisterapie.

web www.podaneruce.eu

TyfloCentrum Olomouc (pobočka Prostějov)

Prostějov, Kostelecká 4165/17 kontakt +420 588 507 084, (5 poboček)

Centrum sociálních služeb pro nevidomé, slabozraké a jinak postižené osoby.

web www.tyflocentrum-ol.cz/

Romodrom o.p.s.

Prostějov, Vápenice 2948/31 kontakt +420 776 115 754, (1 pobočka)

Nabídka sociálně aktivních služeb pro rodiny s dětmi.

web www.romodromcz.cz

Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově

Prostějov, Komenského 1592/17 kontakt +420 582 302 541, (3 pobočky)

Zajištění podpory studentů ze sociálně slabých rodin dotacemi na akce pořádané školou.

web www.cmg.prostejov.cz

Sociální služby Prostějov (pobočka Prostějov, Brněnská)

Prostějov, Brněnská 4150/40 kontakt +420 582 340 963, (2 pobočky)

Poskytujeme sociální a pečovatelské služby lidem v tíživé životní situaci.

web www.sospv.cz

Sociální služby Prostějov (pobočka Němčice nad Hanou)

Němčice nad Hanou, Příkopy 620 kontakt +420 723 426 664, (2 pobočky)

Nabízíme sociální a pečovatelské služby lidem v tíživé životní situaci.

web www.sospv.cz

Podané ruce, o.s. - Projekt OsA

Prostějov, Polišenského 4467/3 kontakt +420 582 333 974, (5 poboček)

Podpora handicapovaných lidí a seniorů do společnosti poskytováním služeb osobní asistence a canisterapie.

web www.podaneruce.eu

Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA

Prostějov, Tetín 1506 kontakt +420 582 360 295

Poskytujeme sociální, ošetřovatelské, rehabilitační, terapeutické a poradenské služby handicapovaným dětem a seniorům.

web www.oslipka.cz