Sociální služby - Prostějov

1 - 15 firem z 15 nalezených

Domov pro seniory Kostelec na Hané

Kostelec na Hané, M. Ulického 882 kontakt +420 582 374 879

Domov pro seniory Kostelec na Hané, který zahájil svou činnost v lednu 2002 je příspěvková organizace zřízená Městem Kostelec na Hané. . Jeho poslání je vytvořit bezpečné a důvěryhodné prostředí pro důstojné prožití stáří těm, kteří vzhledem k věku, zdravotním problémům nemohout žít ve svém původním prostředí. Cílovou skupinou jsou obyvatelé nad 63 let (včetně), celková ubytovací kapacita je 58 obyvatel v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.Přednostně jsou přijímáni zájemci o službu z…

web www.ddkostelecnh.eu

Sociální služby Prostějov, příspěvková organizace

Prostějov, Pod Kosířem 276 kontakt +420 582 345 682, (2 pobočky)

Nabídka sociální pomoci a pečovatelské služby lidem v tíživé životní situaci. Provoz denního stacionáře pro mentálně postižené. Pomáháme seniorům, zdravotně postiženým i občanům s mentálním postižením, jejichž stav vyžaduje pomoc jiné osoby.

web www.sospv.cz

Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace

Prostějov, Lidická 1454/86 kontakt +420 582 321 400

Nabídka pečovatelských služeb pro seniory. Sociální služby poskytujeme v areálu bývalé prostějovské nemocnice. Poskytování sociálních, lékařských, ubytovacích, stravovacích a rehabilitačních služeb seniorům. Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, denní stacionář, pečovatelská služba, denní stacionář pro seniory, odlehčovací služba. Poskytujeme pobytovou sociální službu seniorům od 65 let. V domově se zvláštním režimem poskytujeme sociální služby ženám od 27 let s chronickým duševním…

web www.csspv.cz

Domov pro seniory, Prostějov, příspěvková organizace

Prostějov, Nerudova 1666/70 kontakt +420 582 344 211

Poskytování pečovatelských a pobytových služeb pro seniory.

web www.domovpv.cz

Charita Prostějov

Prostějov, Martinákova 9 kontakt +420 582 344 524, (2 pobočky)

Charita je církevní organizací, nabízíme pomoc potřebným a těm, kteří si sami nepomohou, nebo neumí pomoci. Poskytování sociálních služeb - odlehčovací služby a chráněné bydlení. Pomáháme sociálně potřebným občanům, pečujeme o staré a nemocné osoby na Prostějovsku, zajišťujeme humanitární pomoc. Financování Charity Prostějov je zabezpečováno prostředky ze státních a krajských dotací, veřejných a církevních sbírek a z plateb občanů za poskytované služby.

web www.prostejov.charita.cz

Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově

Prostějov, Komenského 1592/17 kontakt +420 582 302 541, (3 pobočky)

Zajištění podpory studentů ze sociálně slabých rodin dotacemi na akce pořádané školou.

web www.cmg.prostejov.cz

Azylové centrum Prostějov, o.p.s.

Prostějov, Určická 3124/101 kontakt +420 582 357 070, (1 pobočka)

Zajišťujeme sociální služby, poskytující individuální, důstojnou, nepřetržitou a koncepční pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Provoz těchto služeb je přizpůsoben práci s rizikovou skupinou obyvatel a nesupluje funkci jiných ústavů a zařízení / záchytná stanice, psychiatrická léčebna, domov důchodců, zdravotnická zařízení apod. Cílem je pomoci těmto lidem zabezpečit možnost využití hygienického zařízení, zajištění základních životních potřeb včetně zajištění…

web www.azylcentrum.cz

Kiwanis club Prostějov

Prostějov, Vojáčkovo nám. 218 kontakt +420 582 336 430

Realizujeme projekty zaměřené na pomoc dětem a mladým lidem. Kiwanis panenka již 15 let pomáhá dětským pacientům v nemocnicích překonat pocit osamění a strachu z neznámého. Lékaři využívají Kiwanis panenku k vysvětlení, jaké lékařské zákroky malý pacient podstoupí a na Kiwanis panence dítěti názorně ukáží.

web www.kiwanis.cz

Podané ruce, o.s. - Osobní asistence Prostějov

Prostějov, Polišenského 4467/3 kontakt +420 582 333 974, (1 pobočka)

Podpora integrace handicapovaných lidí a seniorů do společnosti. A to poskytováním služeb osobní asistence a canisterapie.

web www.podaneruce.eu

TyfloCentrum Olomouc (pobočka Prostějov)

Prostějov, Kostelecká 4165/17 kontakt +420 588 507 084, (5 poboček)

Centrum sociálních služeb pro nevidomé, slabozraké a jinak postižené osoby.

web www.tyflocentrum-ol.cz/

Romodrom o.p.s.

Prostějov, Vápenice 2948/31 kontakt +420 776 115 754, (1 pobočka)

Nabídka sociálně aktivních služeb pro rodiny s dětmi.

web www.romodromcz.cz

Sociální služby Prostějov (pobočka Prostějov, Brněnská)

Prostějov, Brněnská 4150/40 kontakt +420 582 340 963, (2 pobočky)

Poskytujeme sociální a pečovatelské služby lidem v tíživé životní situaci.

web www.sospv.cz

Sociální služby Prostějov (pobočka Němčice nad Hanou)

Němčice nad Hanou, Příkopy 620 kontakt +420 723 426 664, (2 pobočky)

Nabízíme sociální a pečovatelské služby lidem v tíživé životní situaci.

web www.sospv.cz

Podané ruce, o.s. - Projekt OsA

Prostějov, Polišenského 4467/3 kontakt +420 582 333 974, (5 poboček)

Podpora handicapovaných lidí a seniorů do společnosti poskytováním služeb osobní asistence a canisterapie.

web www.podaneruce.eu

Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA

Prostějov, Tetín 1506 kontakt +420 582 360 295

Poskytujeme sociální, ošetřovatelské, rehabilitační, terapeutické a poradenské služby handicapovaným dětem a seniorům.

web www.oslipka.cz