Neziskové, humanitární organizace - Břeclav

1 - 8 firem z 8 nalezených

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

Klobouky u Brna, Císařova 394/27 kontakt +420 519 419 848

Našim klientům se snažíme vytvořit opravdový domov, ne jen jako místo pobytu, ale jako místo, kde je člověku nejlépe, kde je mezi svými, prostě doma. Provoz všech domovů se odehrává v atmosféře maximálně se blížící rodinnému prostředí, což umožňují jejich malé kapacity. Způsob naší péče umožňuje realizovat klientům jejich osobní zájmy, plány a činnosti, tak jak právě chtějí a touží. V Domově Betlém mají v rámci společného života klienti i pracovníci rovná práva. Společně rozhodují o přijímání…

web www.betlem.org

Římskokatolická farnost Popice u Hustopečí

Popice, Hlavní 51 kontakt +420 519 415 910

Římskokatolická farnost.

web www.farnostpopice.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace

Hustopeče u Brna, Masarykovo nám. 136/1 kontakt +420 519 411 171

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Hustopečích nabízí studium v oboru elektrikář, zedník, malíř a lakýrník, strojní mechanik, podnikání, informační technologie a veřejnosprávní činnost.

web www.sou-hustopece.cz

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj

Hustopeče, U Větrolamu 1009/31 kontakt +420 775 246 953, (1 pobočka)

Nabízíme sociální službu osobní asistence, vykonáváme charitativní činnost, pomáháme lidem v nouzi a podporujeme dobrovolnictví.

web www.girasole.cz

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj - (pobočka Hustopeče)

Hustopeče, U Větrolamu 1009/31 kontakt +420 775 246 953, (1 pobočka)

Informační servis pro turisty, poskytujeme překlady z a do polštiny.

web www.kaw.webnode.cz

Diecézní charita Brno - (pobočka Břeclav)

Břeclav, Svatoplukova 1018/18 kontakt +420 605 233 403, (135 poboček)

Projekt Team Morava - koordinace činnosti dobrovolníků.

web www.teammorava.cz

Oblastní spolek Českého červeného kříže Břeclav

Břeclav, U Nemocnice 3054/2 kontakt +420 519 372 665

Poskytujeme zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizujeme a podporujeme sociální a zdravotní výchovu mládeže.

web www.cervenykriz.eu

Diakonie Českobratrské církve evangelické (pobočka Klobouky u Brna)

Klobouky u Brna, Císařova 394/27 kontakt +420 519 419 489, (2 pobočky)

Základním cílem poskytovaných služeb je pomoci naplňovat tělesné, duševní, duchovní a sociální potřeby dospělých lidí s tělesným postižením. Zároveň si klademe za cíl vytvářet svým obyvatelům skutečný a bezpečný domov.

web www.betlem.org/co-delame/domov-betlem