Neziskové, humanitární organizace - Zlín

1 - 13 firem z 13 nalezených

SENIOR Otrokovice,příspěvková organizace (pobočka Otrokovice)

Otrokovice, tř. Spojenců 1840 kontakt +420 576 771 671, (1 pobočka)

Poskytujeme sociální služby v bezbariérovém čtyřpodlažním cihlovém domě. Dále nabízíme ubytování, odlehčovací služby a denní stacionář. Poskytujeme i pomoc při osobní hygieně a zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Mimo jiné zajišťujeme kulturní využití, zájmové, aktivizační a terapeutické činnosti.

web www.senior-otrokovice.cz

Římskokatolická farnost Valašské Klobouky

Valašské Klobouky, Smetanova 113 kontakt +420 739 245 902

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Dále do farnosti Valašské Klobouky patří 9 obcí.

web www.faraklobouky.cz

Ivanišová Marie- DAŇOVÝ PORADCE

Brumov-Bylnice, J. Středovského 1095 kontakt +420 577 330 075

Nabízím služby daňového poradce. Zpracovávám účetní, daňový a ekonomický servis. Jednám vždy v zájmu klienta a zachovávám mlčenlivost o skutečnosti týkající se klientů.

web www.marie-ivanisova.euweb.cz

Centrum služeb postiženým Zlín Chráněná dílna Ardien Digital

Otrokovice, nám. 3. května 1342 kontakt +420 577 921 551, (1 pobočka)

Poskytujeme sociální služby, podporu a pomoc potřebnou k rozvoji. A dále k zachování soběstačnosti osobám s duševním i mentálním onemocněním. Dále v naší dílně soustřeďujeme osoby se zdravotním postižením s kvalifikací v oblasti počítačové techniky. Zajišťujeme i servis v oblasti digitalizace dat i archivace.

web www.cspzlin.cz

Charita sv. Vojtěcha Slavičín

Slavičín, Komenského 115 kontakt +420 571 112 200, (1 pobočka)

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi. Dále poskytovaní pečovatelské služby, osobní asistence i denního centra Maják. Nabídka i bez časového omezení v přirozeném sociálním prostředí osob či při činnostech, které osoba potřebuje.

web www.slavicin.charita.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (pobočka Zlín)

Zlín, nám. T. G. Masaryka 1281 kontakt +420 577 431 318, (13 poboček)

Sdružení členů, vydávání odborných časopisů, poskytování informací v technickém oboru.

web www.ckait.cz

Domovinka - centrum denních služeb pro seniory

Zlín, Zálešná I 3222 kontakt +420 577 107 077, (5 poboček)

Provoz zařízení, jehož posláním je poskytnout seniorům důstojnou pomoc i podporu k nezávislosti a tím vyloučit setrvání v nepříznivé situaci. Dále pomáháme při řešení osobních problémů, osobní hygieně nebo při poskytování stravy. Pravidelně i organizujeme vzdělávací kurzy nebo teraupeutické kurzy.

web www.zlin.charita.cz/cds

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín - humanitární služby

Zlín, Potoky 3314 kontakt +420 577 210 607, (3 pobočky)

Zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

web www.cervenykriz.zlin.cz

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín - Nízkoprahové denní centrum

Zlín, Hornomlýnská 3713/3 kontakt +420 577 432 383, (3 pobočky)

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší o maximální denní kapacitě 20 osob a noclehárnu o kapacitě 6 lůžek. Našim cílem je poskytnout pomoc a zmírnit sociální i zdravotní rizika vyplývající ze způsobu života lidí bez přístřeší.

web www.cervenykriz.zlin.cz

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín - Azylový dům

Zlín, Hornomlýnská 3713/3 kontakt +420 577 432 383, (3 pobočky)

Azylový dům sloužící pro poskytnutí pomoci a podpory osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci související se ztrátou bydlení. Kapacita azylového domu je 14 míst ve tří a čtyřlůžkových pokojích se společným sociálním zázemím a kuchyní.

web www.cervenykriz.zlin.cz

ADRA, o.p.s. (pobočka Zlín)

Zlín, Burešov 4886 kontakt +420 577 222 005, (12 poboček)

Poskytujeme okamžitou humanitární pomoc při mimořádných událostech jako jsou povodně, zemětřesení, válečné konflikty a podobně.

web www.adra.cz

Český svaz žen z.s. (pobočka Zlín)

Zlín, Divadelní 1333 kontakt +420 577 210 379, (18 poboček)

Vedeme nevládní ženskou organizaci. Působíme převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv. Nabízíme motivační a PC kurzy, právní služby, psychologické i sociální poradenství. Provádíme motivační, kariérové a podnikatelské semináře.

web www.csz.cz

Rada seniorů České republiky, o.s. (pobočka Zlín)

Zlín, Kvítková 4324 kontakt +420 720 181 192, (6 poboček)

Nabízíme telefonickou krizovou pomoc. Dále poskytujeme odborné sociální občansko-právní poradenství i expertní bytové poradenství pro seniory.

web www.rscr.cz