Charita, charitativní organizace - Prostějov

1 - 8 firem z 8 nalezených

Charita Prostějov

Prostějov, Martinákova 9 kontakt +420 582 344 524, (2 pobočky)

Charita je církevní organizací, nabízíme pomoc potřebným a těm, kteří si sami nepomohou, nebo neumí pomoci. Poskytování sociálních služeb - odlehčovací služby a chráněné bydlení. Pomáháme sociálně potřebným občanům, pečujeme o staré a nemocné osoby na Prostějovsku, zajišťujeme humanitární pomoc. Financování Charity Prostějov je zabezpečováno prostředky ze státních a krajských dotací, veřejných a církevních sbírek a z plateb občanů za poskytované služby.

web www.prostejov.charita.cz

Azylové centrum Prostějov, o.p.s.

Prostějov, Určická 3124/101 kontakt +420 582 357 070, (1 pobočka)

Zajišťujeme sociální služby, poskytující individuální, důstojnou, nepřetržitou a koncepční pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Provoz těchto služeb je přizpůsoben práci s rizikovou skupinou obyvatel a nesupluje funkci jiných ústavů a zařízení / záchytná stanice, psychiatrická léčebna, domov důchodců, zdravotnická zařízení apod. Cílem je pomoci těmto lidem zabezpečit možnost využití hygienického zařízení, zajištění základních životních potřeb včetně zajištění…

web www.azylcentrum.cz

Kiwanis club Prostějov

Prostějov, Vojáčkovo nám. 218 kontakt +420 582 336 430

Realizujeme projekty zaměřené na pomoc dětem a mladým lidem. Kiwanis panenka již 15 let pomáhá dětským pacientům v nemocnicích překonat pocit osamění a strachu z neznámého. Lékaři využívají Kiwanis panenku k vysvětlení, jaké lékařské zákroky malý pacient podstoupí a na Kiwanis panence dítěti názorně ukáží.

web www.kiwanis.cz

Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. (pobočka Prostějov, Krasice)

Prostějov, Krasice, Mathonova 291/1 kontakt +420 582 315 111, (68 poboček)

Snaha o záchranu odložených novorozenců. Instalace babyboxů po dohodě se zdravotními zařízení, sledování a podpora vývoje odložených dětí, snaha o humanizaci společnosti, spolupráce s ostatními orgány a institucemi, informování veřejnosti o dané problematice.

web www.babybox.cz

Pomáháme tancem, o.s.

Prostějov, Žižkovo nám. 89 kontakt +420 604 827 431

Pořádání charitativních plesů a kulturních akcí.

web www.pomahametancem.eu

Charita Konice

Konice, Zahradní 690 kontakt +420 582 396 217, (2 pobočky)

Poskytujeme péči o potřebné, nemocné a staré spoluobčany.

web www.charitakonice.cz

Charita Prostějov (pobočka Prostějov, Daliborka 10)

Prostějov, Daliborka 10 kontakt +420 581 115 290, (2 pobočky)

Nabízíme zdravotní a pečovatelské služby, provoz denního stacionáře a humanitární činnost.

web www.prostejov.charita.cz

Mateřské centrum Srdíčko Konice

Konice, Kostelní 46 kontakt +420 739 246 019, (2 pobočky)

Nabízíme organizovaný program. Umožňujeme rodičům a dětem spolu aktivně trávit čas.

web www.charitakonice.cz