Charita, charitativní organizace - Hodonín

1 - 20 firem z 20 nalezených

Charita Kyjov

Kyjov, třída Palackého 194/30 kontakt +420 518 612 765, (3 pobočky)

Posláním Charity je vyhledávat a pomáhat lidem v nouzi bez ohledu na jejich původ, rasu, etnickou příslušnost, barvu pleti, národnost, jazyk, věk, zdravotní stav, ekonomickou situaci, pověst, zásluhy, rozumovou úroveň, bez přihlédnutí k tomu, jak se podílí na životě společnosti, k jejich víře a náboženskému vyznání, k politické příslušnosti, pohlaví či sexuální orientaci.

web www.kyjov.charita.cz

Charitní pečovatelská služba Ždánice

Ždánice, Zámecká 848 kontakt +420 518 633 817, (135 poboček)

Posláním pečovatelské služby ve Ždánicích je pomáhat těm, kteří pro svůj věk nebo zdravotní stav nejsou schopni se sami o sebe a svou domácnost postarat, motivovat je k využití vlastních sil a schopností. Podporovat je v běžném způsobu života tak, aby mohli co nejdéle zůstat v přirozeném domácím prostředí.

web www.hodonin.charita.cz

Charita Veselí nad Moravou

Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 136 kontakt +420 518 322 213, (6 poboček)

Nabízíme ošetřovatelské, pečovatelské, asistentské a poradenské služby. Organizujeme charitativní sbírky.

web www.veselinm.charita.cz

Diecézní charita Brno - (pobočka Hodonín)

Hodonín, Wilsonova 4242/7 kontakt +420 534 001 250, (135 poboček)

Zajišťujeme charitativní a humanitární pomoc určenou lidem v nouzi.

web www.hodonin.charita.cz

Diecézní charita Brno - Charitní poradna Hodonín

Hodonín, Wilsonova 4242/7 kontakt +420 972 633 578, (135 poboček)

Nabízíme sociální a právní poradenství pro spoluobčany v nouzi.

web www.hodonin.charita.cz

Diecézní charita Brno - Charitní pečovatelská služba (pobočka Čejkovice)

Čejkovice, Templářská 500 kontakt +420 731 425 495, (135 poboček)

Nabízíme pomoc a péči seniorům i zdravotně postiženým.

web www.hodonin.charita.cz

Diecézní charita Brno - Charitní pečovatelská služba (pobočka Dolní Bojanovice)

Dolní Bojanovice, U Penzionu 431 kontakt +420 518 372 097, (135 poboček)

Nabízíme pomoc a péči seniorům.

web www.hodonin.charita.cz

Diecézní charita Brno - Rodičovské centrum Sluníčko

Dolní Bojanovice, Úvoz 967 kontakt +420 733 676 400, (135 poboček)

Pořádáme volnočasové aktivity a programy pro maminky a jejich děti.

web www.hodonin.charita.cz

Diecézní charita Brno - Charitní pečovatelská služba (pobočka Mutěnice)

Mutěnice, Květná 379 kontakt +420 518 370 388, (135 poboček)

Nabízíme pomoc a péči seniorům i zdravotně postiženým.

web www.hodonin.charita.cz

Diecézní charita Brno - Charitní pečovatelská služba (pobočka Ratíškovice)

Ratíškovice, Dubňanská 1301 kontakt +420 518 368 223, (135 poboček)

Nabízíme pomoc a péči seniorům i zdravotně postiženým.

web www.hodonin.charita.cz

Diecézní charita Brno - Charitní pečovatelská služba (pobočka Šardice)

Šardice, Šardice 613 kontakt +420 518 624 638, (135 poboček)

Nabízíme pomoc a péči seniorům i zdravotně postiženým a možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek.

web www.hodonin.charita.cz

Diecézní charita Brno - Charitní pečovatelská služba (pobočka Ždánice)

Ždánice, Zámecká 848 kontakt +420 518 633 817, (135 poboček)

Nabízíme pomoc a péči seniorům i zdravotně postiženým.

web www.hodonin.charita.cz

Diecézní charita Brno - Nízkoprahový klub Pohoda

Hodonín, Horní Valy 3655/2 kontakt +420 518 341 003, (135 poboček)

Poskytujeme poradenství, prevenci i pomoc mladistvým ve zlepšení kvality jejich života a nabízíme volnočasové programy a aktivity.

web www.hodonin.charita.cz

Diecézní charita Brno - Kontaktní centrum pro drogové závislosti

Hodonín, Pančava 687/56 kontakt +420 518 343 842, (135 poboček)

Poskytujeme pomoci potřebným závislým na návykových látkách.

web www.hodonin.charita.cz

Diecézní charita Brno - Nízkoprahové denní centrum (pobočka Hodonín)

Hodonín, Sacharovova 3590/39 kontakt +420 518 340 472, (135 poboček)

Poskytujeme sociální služby lidem bez přístřeší, osobám v nouzi i cizincům a příslušníkům etnických menšin.

web www.hodonin.charita.cz

Diecézní charita Brno - Domov pro matky s dětmi

Hodonín, tř. Dukelských hrdinů 1715/57 kontakt +420 518 321 497, (135 poboček)

Poskytujeme ubytování, bezpečné prostředí i podporu matkám s dětmi a zajišťujeme jejich psychickou rovnováhu.

web www.hodonin.charita.cz

Charita Kyjov (pobočka Kyjov)

Kyjov, třída Palackého 194/30 kontakt +420 518 612 765, (3 pobočky)

Provádíme zajištění charitativní i také humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

web www.kyjov.caritas.cz

Diecézní charita Brno (pobočka Dolní Bojanovice)

Dolní Bojanovice, U Penzionu 431 kontakt +420 518 372 097, (135 poboček)

Nabízíme poskytování a provádíme pečovatelské služby seniorům.

web www.hodonin.charita.cz

Diecézní charita Brno (pobočka Hodonín)

Hodonín, Wilsonova 4242/7 kontakt +420 534 001 250, (135 poboček)

Provádíme zajištění a máme nabídku charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

web www.hodonin.charita.cz

Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. (pobočka Hodonín)

Hodonín, Purkyňova 2731/11 kontakt +420 518 306 111, (68 poboček)

Snaha o záchranu odložených novorozenců. Instalace babyboxů po dohodě se zdravotními zařízení, sledování a podpora vývoje odložených dětí, snaha o humanizaci společnosti, spolupráce s ostatními orgány a institucemi, informování veřejnosti o dané problematice.

web www.babybox.cz