Charita, charitativní organizace - Olomoucký kraj

1 - 18 firem z 18 nalezených

Oblastní charita Přerov

Přerov, 9. května 1925/82 kontakt +420 581 204 717, (1 pobočka)

Oblastní charita Přerov poskytuje sociálně-zdravotní služby, humanitární pomoci. Organizace je řazena k složkám Arcidiecézní charity Olomouc.

web www.prerov.charita.cz, www.prerov.charita.cz

MOST, o. p. s.

Olomouc, Wurmova 577/7 kontakt +420 775 076 013, (1 pobočka)

Nabízíme pomoci Tibetu a tibetským uprchlíkům v Indii a malým buddhistickým mnichům a mniškám v indických Himalájích.

web www.protibet.cz

Charita Šternberk

Šternberk, Opavská 1385/13 kontakt +420 585 011 014, (2 pobočky)

Pečovatelské služby, denní stacionář pro osoby s mentálním a somatickým handicapem či sociálně psychologické poradny. Humanitární šatník. Provoz klubu pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zajištění pomoci při osobní hygieně, přípravě stravy a úklidu domácnosti.

web www.sternberk.charita.cz

Charita Prostějov

Prostějov, Martinákova 9 kontakt +420 582 344 524, (2 pobočky)

Charita je církevní organizací, nabízíme pomoc potřebným a těm, kteří si sami nepomohou, nebo neumí pomoci. Poskytování sociálních služeb - odlehčovací služby a chráněné bydlení. Pomáháme sociálně potřebným občanům, pečujeme o staré a nemocné osoby na Prostějovsku, zajišťujeme humanitární pomoc. Financování Charity Prostějov je zabezpečováno prostředky ze státních a krajských dotací, veřejných a církevních sbírek a z plateb občanů za poskytované služby.

web www.prostejov.charita.cz

Charita Hranice

Hranice I-Město, Purgešova 1399/6 kontakt +420 581 606 615, (3 pobočky)

Charita s nabídkou ošacení, pečovatelské a ošetřovatelské služby, osobní asistence. Denní centrum ARCHA.

web www.charita-hranice.cz

Charita Kojetín

Kojetín, Kroměřížská 198 kontakt +420 581 761 828, (1 pobočka)

Charita Kojetín provozuje tato zařízení: centrum denních služeb pro seniory a zdravotně postižené, azylový dům pro matky s dětmi, charitní ošetřovatelskou službu a rodinný klub.

web www.kojetin.charita.cz

Azylové centrum Prostějov, o.p.s.

Prostějov, Určická 3124/101 kontakt +420 582 357 070, (1 pobočka)

Zajišťujeme sociální služby, poskytující individuální, důstojnou, nepřetržitou a koncepční pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Provoz těchto služeb je přizpůsoben práci s rizikovou skupinou obyvatel a nesupluje funkci jiných ústavů a zařízení / záchytná stanice, psychiatrická léčebna, domov důchodců, zdravotnická zařízení apod. Cílem je pomoci těmto lidem zabezpečit možnost využití hygienického zařízení, zajištění základních životních potřeb včetně zajištění…

web www.azylcentrum.cz

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně

Petrov nad Desnou, Petrov nad Desnou 203 kontakt +420 583 237 177

Diakonie ČCE poskytuje služby potřebným v nouzi.

web www.diakoniecce-sobotin.cz

Charita Olomouc

Olomouc, Wurmova 588/5 kontakt +420 585 221 127, (1 pobočka)

Zajišťujeme pět středisek poskytujících sociální a zdravotní služby zaměřené na cílové skupiny - lidé v akutní krizi (oběti domácího násilí, humanitárních a přírodních katastrof, lidé zadlužení či stižení exekucí), senioři a tělesně handicapovaní, lidé bez domova, etnické menšiny a duševně nemocní. Otevírací doba: nonstop.

web www.olomouc.charita.cz

Arcidiecézní charita Olomouc

Olomouc, Křížkovského 505 kontakt +420 585 229 380

Chráníme pracoviště pro diskriminované skupiny obyvatel a znevýhodněné osoby. Spolupráce s Úřadem práce, který naši službu nabízí svým uživatelům.

web www.acho.caritas.cz

Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů

Olomouc, Rooseveltova 395 kontakt +420 585 438 161, (1 pobočka)

Humanitární a charitativní pomoc lidem v akutní nouzi. Materiální pomoc, věcné vybavení či pracovní uplatnění.

web www.strediskosos.cz

Czech Hospital o.s.

Olomouc, Šlechtitelů 636 kontakt +420 585 241 176

Charitativní občanské sdružení provozující českou nemocnici v Pákistánu.

web www.czechhospital.cz

Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů, Praskova

Olomouc, Praskova 800/16 kontakt +420 585 220 050, (1 pobočka)

Humanitární a charitativní pomoc lidem v akutní nouzi. Materiální pomoc, věcné vybavení či pracovní uplatnění.

web www.strediskosos.cz

Pomáháme tancem, o.s.

Prostějov, Žižkovo nám. 89 kontakt +420 604 827 431

Pořádání charitativních plesů a kulturních akcí.

web www.pomahametancem.eu

Charita Konice

Konice, Zahradní 690 kontakt +420 582 396 217, (2 pobočky)

Poskytujeme péči o potřebné, nemocné a staré spoluobčany.

web www.charitakonice.cz

Mateřské centrum Srdíčko Konice

Konice, Kostelní 46 kontakt +420 739 246 019, (2 pobočky)

Nabízíme organizovaný program. Umožňujeme rodičům a dětem spolu aktivně trávit čas.

web www.charitakonice.cz

GoKoBo Humanitas

Hranice, Kpt. Jaroše 1348 kontakt +420 581 041 898

Charitativní akce na pomoc chudým dětem v předměstí Kinshasy a do základní školy Maman Kapila v Kongu.

web www.gokobo.cz

Charita Šumperk - služby potřebným

Šumperk, Jeremenkova 705 kontakt +420 583 216 747, (1 pobočka)

Charita nabízí pečovatelské, ošetřovatelské a osobní asistenční služby, poskytuje služby potřebným, zapůjčuje zdravotní pomůcky či sociální poradenství aj.

web www.sumperk.charita.cz