Odpady – Křtěnov okres Blansko

Každý člověk vyprodukuje ročně několik set kilogramů odpadů, se kterým je třeba dále správně nakládat. Pokud odpad správně roztřídíte, čeká ho recyklace a další život v podobě nového výrobku. Přehled sběrných dvorů v lokalitě Křtěnov.

1–10 firem z 56 nalezených Filtry

1Zelinka Bořivoj

5.6 km Křetín 131, Křetín Bezdlužná

Děláme a nabízíme zemní a demoliční a bourací práce a zajištění odvozů suti a výkopů pro uložení potrubí i také úpravy terénů.

2Roman Böttcher

4.3
★★★★★
★★★★★
(1)
8.6 km Kunice 77, Kunice Bezdlužná

Naším oborem je on-line prodej biologických čistíren, odpadních vod, septiků, jímek, biopreparátů, IBC kontejnerů, nádrží na dešťovou vodu a náramkových repelentů.

3KORA - VODOSTAVING s.r.o. (pobočka Kunštát)1 pobočka

9.5 km Zbraslavecká 492, Kunštát Bezdlužná

Děláme a nabízíme těžbu písku a výrobu antuky a také recyklaci sutě a asfaltů.

4Technické služby Letovice1 pobočka

10.7 km Česká 1033/17, Letovice Bezdlužná

Údržba zeleně a rekultivace, nakládání s komunálním odpadem a skládka stavebních sutí. Pronájem nebytových prostor.

5Kovošrot Hensl s.r.o. (sídlo Letovice)1 pobočka

11.8 km Střední 930/2, Letovice Bezdlužná

Provádíme výkup a sběr kovového a železného odpadu a také barevných kovů i papíru. Kovošrot Hensl s.r.o.: výkup a sběr kovového a železného odpadu, barevných kovů i papíru. Nabídka nákladní autodopravy.

6Městys Lysice - Sběrné dvory2 pobočky

4.6
★★★★★
★★★★★
(2)
12.8 km Zámecká , Lysice Bezdlužná

Máme provoz sběrného dvora.

7KS Technology s.r.o.

Vyrábíme stroje a zařízení na zpracování biomasy, dřeva, dřevěného a zemědělského rostlinného odpadu.

8BAMBAS Elektroodpady s.r.o.

5.0
★★★★★
★★★★★
(3)
14.7 km Skalice nad…, Skalice nad Svitavou Bezdlužná

Vykupujeme drahé kovy a to včetně elektroodpadu a barevných kovů a měkkých pájek a děláme zpracováváme odpadu cínu.

9DEAS, spol. s r.o.

4.2
★★★★★
★★★★★
(30)
17.4 km Rovná 2146, Boskovice Bezdlužná

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích pracích na nich a jejich odstraňování v oboru dopravní stavby – specializace nekolejová doprava; hutněné asfaltové vrstvy. Recyklace stavebních sutí.

10VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. - (pobočka Boskovice)34 poboček

17.8 km Mánesova, Boskovice Bezdlužná

Provozování a stavba vodovodů a kanalizací, čištění odpadních vod. Nabídka revizní činnosti a poradenství v oblasti vodárenství.


Odpady – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Blansko


Odpady v lokalitě Křtěnov – detailní popis

Druhy odpadu

 • Komunální odpad – veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob na území obce
 • Zbytkový komunální odpad – odpad, který zbývá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek nebo objemného odpadu (odpad z domácností nadměrných rozměrů a odpad velké hmotnosti, který nelze odkládat do běžných kontejnerů nebo popelnic)
 • Tuhý komunální odpad – odpad, který si za běžných atmosférických podmínek zachovává svůj tvar
 • Domovní odpad – odpad z běžné denní spotřeby domácností 
 • Biologicky rozložitelný odpad – odpad, který se rozkládá anaerobně nebo aerobně (např. potraviny, zeleň)

Dělení odpadu

 • Podle skupenství – pevné odpady a kapalné odpady
 • Podle původu – komunální, zemědělské, průmyslové, odpady z těžby
 • Podle legislativy – nebezpečný odpad, ostatní odpad

Využití odpadu

 • Opětovné využití 
 • Materiálové využití – recyklace, kompostování
 • Energetické využití – přímé spalování nebo zplyňování, výroba paliv
 • Uložení na skládce odpadů

Třídění odpadu

Plasty – žlutý kontejner

Do žlutého kontejneru na plasty patří: sešlápnuté PET lahve, balící fólie, plastové sáčky, plastové tašky, kelímky od mléčných výrobků, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, obaly od CD disků, pěnový polystyren a další výrobky z plastů.

Naopak do žlutého kontejneru nepatří: mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo čistících prostředků, obaly od barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny nebo novodurové trubky.

Papír – modrý kontejner

Do modrého kontejneru na papír patří: noviny, časopisy, knihy, sešity, papírové obaly, krabice nebo cokoliv z lepenky. Lze sem hodit i papír s kancelářskými sponkami, obálky s fóliovými okénky nebo bublinkové obálky bez plastového vnitřku.

Naopak do modrého kontejneru nepatří: uhlový, mastný, promáčený nebo jinak znečištěný papír, účtenky nebo celé svazky knih. Knihy lze vhazovat pouze bez vazby a ve větším množství patří knihy do sběrného dvora.

Sklo – zelený kontejner nebo bílý kontejner

Do zeleného kontejneru na sklo patří: barevné sklo (lahve od piva, vína, alkoholických i nealkoholických nápojů), tabulové sklo z oken nebo dveří.

Do bílého kontejneru na sklo patří: čiré sklo (sklenice od marmelád, zavařenin, kompotů, kečupů) a rozbité skleničky.

Naopak do těchto kontejnerů nepatří: autosklo, zrcadla, drátované sklo, pozlacená nebo pokovená skla, keramika, porcelán, sklokeramika nebo vratné zálohované sklo.

Nápojový karton – kontejner označený oranžovou nálepkou nápojové kartony

Do kontejneru označeného oranžovou nálepkou patří: krabice od mléka a mléčných výrobků, džusů nebo vína.

Naopak sem nepatří: nápojové kartony obsahující zbytky nápojů nebo sáčky např. od kávy a různých potravin v prášku.

Kovy – šedý kontejner nebo kontejner označený šedou nálepkou kovové odpady

Do kontejneru na kovový odpad patří: plechovky od nápojů, konzervy, alobal, kovové zátky, hřebíky, šrouby, kancelářské sponky nebo kovové tuby.

Objemnější kovový odpad (např. trubky, plechy, vany, kola) lze odvézt do sběrného dvora.

Naopak sem nepatří: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, těžké nebo toxické kovy (olovo, rtuť) nebo domácí spotřebiče.

Podle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, je každý občan povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem.

Recyklace

Recyklace je technologický proces nakládání s odpadem, kdy se z odpadního materiálu vytvoří nový materiál přibližně stejné kvality. Recyklace přispívá ke snížení potřeby těžby nových surovin, přispívá k využití odpadů a snižuje zátěž životního prostředí

Více informací o recyklaci se dozvíte na webové stránce trideniodpadu.cz/recyklace