Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace

Základní škola sportovní poskytuje základní vzdělání v 1. - 9. ročníku. Vytváříme pro naše žáky co nejlepší studijní a sportovní podmínky. Budova školy je rozdělena na dva učební bloky. Budova A - navštěvují hlavně žáci 2. stupně. Jsou zde vybavené odborné učebny pro výuku hudební výchovy, výtvarné výchovy, fyziky, zeměpisu, přírodopisu, informatiky, dějepisu, českého jazyka a cizích jazyků. Budova B - navštěvují hlavně žáci 1. stupně. Zde se nachází vybavené odborné učebny pro výuku informatiky, chemie, cizích jazyků, literární a hudební výchovy.

70435651 ARES
DIČ CZ70435651
Vznik 2001
Sociální sítě facebook.com
  • základní sportovni škola, školní družina, školní jídelna, školní psycholog, cizí jazyky, sportovní třídy, sportovní oddíly, dopravní hřiště, prevence rizikového chovávání, školní časopis pod lavicí, rozšířená výuka tělesné výchovy, informace školy rodičům, výuka a učební plán, školní poradenské pracoviště, školská rada