AGROGEN, spol. s r.o.

Obchodní společnost AGROGEN, spol. s r.o. je výrobně obchodní organizací jejíž hlavní činností je šlechtění a udržování odrůd polních plodin, hlavně pícnin a léčivých rostlin. S touto činností je spojena výroba osiva výchozího stupně a pro potřeby zemědělské praxe i výroba osiva nižších stupňů, které je zajišťováno u smluvních množitelů. Patří sem Šlechtitelská stanice Želešice a Šlechtitelská stanice Slavice.

49972995 ARES
DIČ CZ49972995
Vznik 1994
Ing. Jaromír Hort (jednatel)
Martin Svoboda (jednatel)
  • agrogen, Šlechtitelská stanice Želešice, prodej stromků, prodej ovocných výpěstků, Šlechtitelská stanice Slavice, Tritikale ozimé, Pěstování vojtěšky, kontakt agrogen, šlechtění, semenářství, pícniny, zemědělské produkty, prodej osiv, odrůdy, léčivé rostliny, luční jetel, plazivý jetel, vojtěška, travní směsi