CONTAR PLUS, s.r.o.

Firma Contar plus založena v roce 1993 jako inženýrská organizace specializovaná na projektovou a konstrukční činnost v cihlářském oboru. Hlavním segmentem zájmu při výrobě především pálených stavebních hmot se staly stroje a zařízení pro manipulaci s cihlářským polotovarem, jeho sušením a výpalem i balením hotových výrobků. Technická erudice firmy byla v začátcích podložena dlouholetou praxí jejich tvůrčích pracovníků v oboru zařízení pro výrobu cihel a cihelných bloků.

48530051 ARES
DIČ CZ48530051
Vznik 1993
Mobily 602 756 184
Ing. Josef Houška (jednatel)
Ing. Lubomír Gregor (jednatel)
  • CONTAR PLUS, projektová a konstrukční činnost v cihlářském oboru, projekční práce, konstrukční práce ve strojírenství, projekční a konstrukční práce ve strojírenství, projekční a konstrukční práce v cihlářské výrobě, stroje a zařízení pro manipulaci s cihlářským polotovarem, projektové a konstrukční práce, zajištění výroby a montáže technologického zařízení, provozní technologický servis technologických agregátů, optimalizace výrobních procesů a snižování nákladů na výrobu,