Vysoké školy a univerzity - Brno - město

1 - 20 firem z 65 nalezených

Česká asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad

Brno, Palackého 1946/1 kontakt +420 541 562 384

Naše asociace je zájmovým sdružením veterinářů, kteří se zajímají o léčbu exotických zvířat. Naše asociace pořádá pravidelné každoroční semináře s prezentacemi kolegů, workshopy a prohlídkami zoologických zahrad. Již mnoho let připravujeme pro veterináře a veterinární studenty podzimní semináře…

web www.cazwv.eu

B.I.B.S., a.s.

Brno, Lidická 960/81 kontakt +420 545 210 792

Provozujeme soukromou vysokou školu. Nabízíme ekonomicko manažerské a právnicky orientované studijní programy, bakalářské i magisterské. Manažerské studium MBA a DBA.

web www.bibs.cz

AKADEMIE STING, o.p.s.

Brno, Stromovka 114/1 kontakt +420 541 221 801

Soukromá vysoká škola. Nabízíme studium bakalářských studijních oborů ekonomického a právního zaměření a navazujícího magisterského ekonomického studijního oboru. Možnost studovat prezenčně i kombinované, víkendové studium. Nově otevíráme bakalářské obory Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě.

web www.sting.cz

Vysoká škola Karla Engliše, a.s.

Brno, Mezírka 775/1 kontakt +420 515 917 602

Nabízíme studijní programy Ekonomika a management, Bezpečnostně právní studia a Stavební inženýrství. Bakalářské i magisterské studium.

web www.vske.cz

Mendelova univerzita v Brně

Brno, Zemědělská 1/1665 kontakt +420 545 131 111, (13 poboček)

Mendelova univerzita v Brně je nejstarší samostatnou vysokou školou svého odborného zaměření v České republice. Jejímu počátku předcházely od roku 1864 snahy o vznik vysokého zemědělského učení na Moravě, které však ztroskotaly na překážkách politického, hospodářského a národnostního rázu. Teprve…

web www.mendelu.cz

Univerzita obrany

Brno, Kounicova 156/65 kontakt +420 973 442 554, (40 poboček)

Hlavním posláním Univerzity obrany (UO) je šíření vzdělanosti, rozvoj myšlení a nezávislého vědeckého bádání v oblastech důležitých pro bezpečnost České republiky a plnění jejích spojeneckých závazků. Působnost UO je dána zaměřením vzdělávání, výchovy a přípravy vojenských profesionálů pro potřeby…

web www.unob.cz

Masarykova univerzita - Správa kolejí a menz

Brno-Pisárky, Vinařská 499/5 kontakt +420 549 492 757, (33 poboček)

Zajišťuje ubytování a stravování pro studenty VŠ i širokou veřejnost, konference, školení, rauty.

web www.skm.muni.cz

Mendelova univerzita v Brně - Ústav aplikované a krajinné ekologie

Brno-Černá Pole, Zemědělská 1665/1 kontakt +420 545 132 407, (13 poboček)

Zajišťujeme výuku v oblasti agroekologie, odpadového hospodářství, pozemkových úprav, ochrany a využití půdního fondu.

web www.uake.cz

Masarykova univerzita

Brno, Žerotínovo nám. 617/9 kontakt +420 549 491 111, (33 poboček)

Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice. V současnosti sestává z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Poskytuje vysokoškolské vzdělání v širokém spektru tradičních i moderních univerzitních disciplín a je jednou…

web www.muni.cz

Mertová Monika

Brno, Mahenova 355 kontakt +420 608 765 674

Nabízíme zprostředkování sportovních stipendií na univerzitách v USA. Pomoc při oslovení univerzit s využitím databáze, komunikace s univerzitou, výběr-školy, zajištění smluv, podmínek, pomoc při přijímacím řízení, studentská víza, letenky.

web www.stipendia.cz

IMPS a.s. - vzdělávací institut Prometheus

Brno, Hudcova 367/78 kontakt +420 545 534 210, (5 poboček)

Vzdělávací institut "Prometheus". Nabízíme kompletní manažerskou přípravu. Studium na soukromé, polské vysoké škole.

web www.imps.cz

NEWTON College, a.s.

Brno, Rašínova 103/2 kontakt +420 542 513 419, (1 pobočka)

Poskytujeme vysokoškolské vzdělání v oblasti podnikání a managementu. Zaměřujeme se na praxi a rozvoj osobnosti studentů.

web www.newtoncollege.cz

UNINOVA o.p.s. - Panevropská vysoká škola

Brno, Táborská 1297/185 kontakt +420 542 210 035, (1 pobočka)

Provozujeme prestižní soukromou vysokou školu zaměřenou na oblast práva a ekonomie. Možnost získání titulů Bc., Mgr., JUDr., Ph.D., a Ing.

web www.paneurouni.cz

Studijní středisko Brno Vysoké školy aplikovaného práva

Brno, Sokolova 145/4 kontakt +420 543 251 609, (1 pobočka)

Bakalářské studijní programy z oblasti práva v podnikání, sociálně právní činnosti a zaměstnanosti.

web www.vsap.cz

Rašínova vysoká škola s.r.o.

Brno, Šámalova 1477/60 kontakt +420 516 116 180

Provozujeme soukromou vysokou školu právně-ekonomicky zaměřenou, s bakalářskými programy.

web www.ravys.cz

Joštova akademie - konzultační středisko, družstvo

Brno-Staré Brno, Mendlovo náměstí 419/2 kontakt +420 511 119 992

Zajišťujeme vysokoškolské studium v oboru právo formou externí víkendové výuky.

web www.jostovaakademie.cz

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

Brno, Bosonožská 381/9 kontakt +420 547 218 247

Nabízíme obory Management hotelnictví a cestovní ruch nebo Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch. Výuka některých předmětů v cizím jazyce.

web www.hotskolabrno.cz

Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o.

Brno, Masná 229/34 kontakt +420 548 213 975, (1 pobočka)

Provozujeme soukromou vysokou technicky zaměřenou školu.

web www.fdyson.cz

Vysoké učení technické v Brně

Brno, Antonínská 548/1 kontakt +420 541 141 111, (17 poboček)

Historie sahá až k 19. září 1899, kdy rakouský císař a uherský král František Josef I. podepsal dekret o založení české vysoké školy technické v Brně. Byla první českou vysokou školou na Moravě. Univerzita má mezinárodně uznávané vzdělávací instituce, která nabízí současné špičkové vědecké a…

web www.vutbr.cz

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická

Brno, Purkyňova 464/118 kontakt +420 541 149 301, (17 poboček)

Nabízíme studijní obory zaměřené na chemii.

web www.fch.vutbr.cz
« předchozí 1 2 3 4 další »