Vysoké školy a univerzity - Olomoucký kraj

1 - 12 firem z 12 nalezených

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1 kontakt +420 587 332 311

Akreditovaný bakalářský studijní program v prezenční i kombinované formě Ekonomika a management v oborech: Podniková ekonomika a management, Management a ekonomika ve veřejném sektoru, Podnikové informační systémy a prestižní studium MBA.

web www.mvso.cz

Univerzita Palackého v Olomouci

Olomouc, Křížkovského 8 kontakt +420 585 631 111, (10 poboček)

Univerzita Palackého v Olomouci je nejstarší vysokou školou na Moravě a druhou nejstarší v České republice. V současnosti na jejich osmi fakultách studuje přes 24 000 studentů, což tvoří celou pětinu obyvatel města Olomouce.

web www.upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta

Olomouc, Univerzitní 244/22 kontakt +420 585 637 111, (10 poboček)

Na této fakultě připravujeme bohoslovce na jejich kněžské působení. Posluchači zde mohou studovat v dalších bakalářských i magisterských studijních programech, v doktorském studijním programu. Celoživotní vzdělávání.

web www.cmtf.upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci - Lékařská fakulta

Olomouc, tř. Svobody 671/8 kontakt +420 585 632 008, (10 poboček)

Lékařská fakulta primárně poskytuje magisterské a doktorské studijní programy, dále pak kontinuální celoživotní vzdělávání, včetně programu Univerzity třetího věku.

web www.lf.upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta

Olomouc, Křížkovského 10 kontakt +420 585 631 111, (10 poboček)

Podporujeme a rozvíjíme výuku na všech akademických úrovních od bakalářského studia přes magisterské až po postgraduální, jehož absolutorium je završeno titulem Ph.D., “doktor filozofie”. Nabízíme studium vybraných oborů v kombinované formě a možnost absolvování programů celoživotního vzdělávání.

web www.ff.upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta

Olomouc, 17. listopadu 12 kontakt +420 585 631 111, (10 poboček)

Přírodovědecká fakulta poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání v různých odvětvích matematiky, fyziky, chemie, biologie a věd o Zemi. Biologická pracoviště a některé laboratoře sídlí na ulici Šlechtitelů - na jihovýchodním okraji města, kde se rozvíjí nový univerzitní kampus.

web www.upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta

Olomouc, Žižkovo nám. 951/5 kontakt +420 585 635 008, (10 poboček)

Pedagogická fakulta nabízí vysokoškolské vzdělání budoucím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pro různé druhy škol mateřských, základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení.

web www.pdf.upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci - Fakulta tělesné kultury

Olomouc, tř. Míru 645/115 kontakt +420 585 412 899, (10 poboček)

Základními studijními směry je studium učitelství tělesné výchovy, fyzioterapie, aplikované tělesné výchovy, rekreologie, tělesné výchovy a sportu, ochrany obyvatelstva a managementu sportu a trenérství. Magisterské studium je koncipováno jako pětileté a dvouleté navazující, bakalářské studium jako tříleté.

web ftk.upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci - Právnická fakulta

Olomouc, tř. Míru 17 kontakt +420 585 637 509, (10 poboček)

Právnická fakulta získala za osmnáct let své existence pevné postavení mezi ostatními právnickými fakultami v České republice.

web www.pf.upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd

Olomouc, tř. Svobody 671/8 kontakt +420 585 632 008, (10 poboček)

Fakulta zdravotnických věd tvoří osm ústavů a pracovišť.

web www.fzv.upol.cz

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Přerov, Palackého 1381/25 kontakt +420 581 259 149

Soukromá vysoká škola s akreditovaným bakalářským programem - Dopravní logistika, Logistika služeb, Informační management a Logistika cestovního ruchu. Navazující magisterský obore Logistika.

web www.vslg.cz

Vysoká škola podnikání, a.s.

Olomouc, 17. listopadu 1192/12 kontakt +420 585 411 935, (1 pobočka)

Vysoká škola zajišťujišťující výuku oborů informatika a internet v podnikání, podnikání a management v obchodu a podnikání a management v životním prostředí.

web www.vsp-olomouc.cz