Ústřední orgány státní správy - Kroměříž

1 - 5 firem z 5 nalezených

Obecní úřad Kostelany

Kroměříž, Kostelany 48 kontakt +420 573 367 020

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

web www.obeckostelany.cz

Městský úřad Kroměříž

Kroměříž, Velké náměstí 115/1 kontakt +420 573 321 111, (2 pobočky)

Městský úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje město.

web www.mesto-kromeriz.cz

Český statistický úřad Kroměříž

Kroměříž, Oskol 3183/41a kontakt +420 573 334 920, (9 poboček)

Zpracování a poskytování informací o hospodářských a společenských jevech.

web www.zlin.czso.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (pobočka Kroměříž)

Kroměříž, Riegrovo náměstí 3228/22 kontakt +420 573 330 516, (38 poboček)

Zaměřujeme se na úřední organizací ochrany rostlin.

web www.srs.cz

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (pobočka Kroměříž)

Kroměříž, Riegrovo náměstí 3228/22 kontakt +420 573 312 201, (50 poboček)

Úřad jedná v řízení ve věcech týkajících se majetku státu - odloučené pracoviště Kroměříž.

web www.uzsvm.cz