Ústřední orgány státní správy - Brno - město

1 - 12 firem z 12 nalezených

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně - (pobočka Brno-Ponava)

Brno, Jeřábkova 4 kontakt +420 545 113 034, (7 poboček)

Zajištění vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

web www.khsbrno.cz

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Brno-Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1924/5 kontakt +420 515 902 771, (9 poboček)

Vykonávání státní správy a dozoru při využívání jaderné energie i ionizujícího záření v oblasti radiační ochrany.

web www.sujb.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Brno-Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1926/7 kontakt +420 542 167 233

Dohlížíme nad zadávání veřejných zakázek.

web www.uohs.cz

Emmert František

Brno-Královo Pole, Srbská 2741/53 kontakt +420 604 548 413

Poskytuji právní poradenství pro občany ČR s německými předky, kteří si chtějí vyřídit dvojí občanství. Zdarma zhodnotím Vaše šance, poskytnu Vám veškeré informace, individuální přístup,cena za celé poradenství: 4.000,-Kč, vše vyřídíte rychleji a spolehlivěji, ušetříte čas i peníze. Sdělujeme, kdo má nárok na německé občanství. Poradíme Vám jak získat německé občanství a jaké jsou výhody českého a německého občanství.

web www.nemecke-obcanstvi.cz

MĚSTSKÝ SOUD V BRNĚ

Brno, Polní 39 kontakt +420 546 511 111

Zabýváme se oblastí spravedlnosti a soudnictví.

web www.portal.justice.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (pobočka Brno)

Brno, Hroznová 2 kontakt +420 543 548 111, (38 poboček)

Kontrola výživy rostlin, půdy, živočišné produkce a krmiv.

web www.ukzuz.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - (pobočka Brno-Chrlice)

Brno-Chrlice, U jezu 390/3 kontakt +420 547 243 480, (38 poboček)

Kontrola výživy rostlin, půdy, živočišné produkce a krmiv.

web www.ukzuz.cz

ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV

Brno-Medlánky, Hudcova 232/56a kontakt +420 541 518 211, (1 pobočka)

Vydáváme rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změnách, prodloužení a zrušení a vedeme evidenci registrovaných léčivých přípravků.

web www.uskvbl.cz

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (pobočka Brno, Příkop 818/11)

Brno, Příkop 818/11 kontakt +420 542 163 111, (50 poboček)

Jednáme v řízení před soudy a úřady ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek.

web www.uzsvm.cz

Ministerstvo obrany - Krajské vojenské velitelství Brno

Brno, Štefánikova 122/53a kontakt +420 973 444 022, (40 poboček)

Státní správa na území Jihomoravského kraje a je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území.

web www.kvv-brno.army.cz

Okresní státní zastupitelství Brno - venkov

Brno, Polní 994/41 kontakt +420 546 561 101, (3 pobočky)

Realizujeme právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

web portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=34&j=44&k=503

Nejvyšší kontrolní úřad (pobočka Brno, Veveří)

Brno, Veveří, Kotlářská 902/53 kontakt +420 233 045 810, (10 poboček)

Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky. Jsme nejvyšší kontrolní úřad. Máme 9 územních odborů, které vykonávají kontrolní činnost v daném regionu.

web www.nku.cz