Soudy - Brno - město

1 - 10 firem z 10 nalezených

JUDr. Alena Blažková, Ph.D. - exekutorský úřad

Brno, Konečného náměstí 541/2 kontakt +420 542 220 200

Exekutorský úřad JUDr. Aleny Blažkové, Ph.D. se zaměřením na poskytování právní pomoci, dobrovolné dražby a exekuce na peněžité i nepeněžité plnění.

web www.exekutorblazkova.cz

KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ

Brno-město, Rooseveltova 648/16 kontakt +420 546 511 111, (3 pobočky)

Rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů a v nejzávažnějších trestních činech. Řešení sporů v obchodních věcech.

web www.justice.cz

Duchaňová Svatava, MUDr.

Brno, Tvrdého 562/2a kontakt +420 543 185 838

Jsem soudní znalec pro obor zdravotnictví, odvětví soudní lékařství. Zpracovávám posudky na ublížení a těžkou újmu na zdraví, zranění při napadení, dopravní nehodě, odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, propočty hladin alkoholu.

web www.soudniznalecbrno.cz

JUDr. Lubomír Mika - Notářská kancelář

Brno, Dvořákova 646/ 10 kontakt +420 542 213 109

Nabízíme notářské služby a poskytujeme služby CzechPIONTu. Provádíme převody nemovitostí, úschovy movitých věcí, ověřování a osvědčování podpisu nebo kopie. Vyhotovujeme závěti, smlouvy a další.

web www.notar-brno.cz

MĚSTSKÝ SOUD V BRNĚ

Brno, Polní 39 kontakt +420 546 511 111

Zabýváme se oblastí spravedlnosti a soudnictví.

web www.portal.justice.cz

KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ - (pobočka Brno-město)

Brno-město, Husova 353/15 kontakt +420 546 511 111, (3 pobočky)

Rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů a v nejzávažnějších trestních činech. Řešení sporů v obchodních věcech.

web www.portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=16&j=26&k=310

Nejvyšší soud

Brno-Veveří, Burešova 571/20 kontakt +420 541 593 111, (1 pobočka)

Nejvyšší soudní orgán a vrchol soudní soustavy ve věcech patřících do působnosti soudů s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud nebo Nejvyšší správní soud.

web www.nsoud.cz

Ústavní soud České republiky

Brno, Joštova 625/8 kontakt +420 542 162 111

Zabýváme se ochranou práva, které vyplývá z Ústavy, Listiny základních práv a svobod a dalších ústavních zákonů České republiky.

web www.concourt.cz

Nejvyšší správní soud

Brno, Moravské náměstí 611/6 kontakt +420 542 532 311

Vrcholný soudní orgán. Zabýváme se věcmi, které patří do pravomoci soudů ve správním soudnictví.

web www.nssoud.cz

Okresní soud Brno - venkov

Brno, Polní 994/39 kontakt +420 542 101 111

Zabýváme se řízením ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

web portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=120&j=130&k=1277