Nadace a nadační fondy - Olomoucký kraj

1 - 13 firem z 13 nalezených

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Kojetín, Svatopluka Čecha 683 kontakt +420 581 705 333

Gymnázium všeobecné zaměření. Studijní obory - 7941K/81 osmiletý studijní obor; 7941K/41 čtyřletý studijní obor.

web www.gkj.cz

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY

Přerov, Komenského 29 kontakt +420 581 210 486

Gymnázium Jakuba Škody patří k nejprestižnějším středním školám nejen Olomouckého kraje a za stočtyřicetiletou existenci si vybudovalo pověst špičkové vzdělávací instituce.

web www.gjs.cz

Nadační fond DĚTEM (pobočka Olomouc, Nová Ulice)

Olomouc, Nová Ulice, Krapkova 958/26 kontakt +420 722 722 166, (1 pobočka)

Pomoc postiženým a vážně nemocným dětem, především dětem s onkologickým onemocněním nebo nevyléčitelnou chorobou.

zobrazit detail

Nadační fond Větrník

Olomouc, Nešverova 683 kontakt +420 732 158 073

Nadační fond podporuje a zajištuje vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin nebo ze sociálně znevýhodněného prostředí a podporuje projekty, programy a aktivity právnických a fyzických osob zaměřených na oblast sociální, humanitární a zdravotní.

web www.nfvetrnik.cz

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava

Olomouc, Jeremenkova 1211 kontakt +420 587 333 301

Snažíme se zabezpečit, vypracovat a realizovat programy spolufinancované z fondů Evropské unie.

web www.rr-strednimorava.cz

Nadační fond Dalkia Česká republika

Olomouc, Okružní 1300/19 kontakt +420 581 809 704

Podporujeme fyzické i právnické osoby, které realizací svých projektů a díky fondem poskytnuté finanční pomoci vytvoří nová trvalá pracovní místa. Zaměřujeme se na města, průmysl, zdravotnictví, školství a terciální sféru.

web www.dalkia.cz/cz/socialni-odpovednost

Nadace Malý Noe

Olomouc, Jeremenkova 1142/40b kontakt +420 602 715 210

Poskytujeme pomoc dětem žijícím a vyrůstajícím bez náležité rodičovské péče svých biologických rodičů. Pořádáme výstavy, turnaje, benefiční koncerty, workshopy a jiné společenské akce.

web www.malynoe.cz

Nadační fond Martinus Centrum Olomouc

Olomouc, Marie Pospíšilové 589/2 kontakt +420 585 428 642

Podporujeme výzkum kosmologie.

zobrazit detail

Nadační fond fetální medicíny

Olomouc, I. P. Pavlova 185/6 kontakt +420 588 444 463

Podporujeme vznik a činnost center péče o nenarozený plod ČR. Snažíme se o prevenci dědičných onemocnění a vrozených vývojových vad.

web www.nffm.cz

Nadace HAIMAOM

Olomouc, I. P. Pavlova 185/6 kontakt +420 588 444 360

Podporujeme transplantaci kostní dřeně a pomáháme lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení. Napomáháme zlepšit prostředí pro léčbu nemocných.

web www.haimaom.cz

Nadační fond Jakuba Škody

Přerov, Komenského 800/29 kontakt +420 581 210 486

Nadační fond Jakuba Škody se zaměřuje na modernizaci výchovně vzdělávacího procesu a rozvoj mezinárodní spolupráce se školami obdobného typu.

web www.gjs.cz

Nadační fond SPŠE Mohelnice

Mohelnice, Gen. Svobody 183/2 kontakt +420 583 430 366

Nadační fond SPŠE Mohelnice přispívá ke zkvalitňování školní výuky.

web www.spsemoh.cz

Nadace Karla staršího ze Žerotína

Bludov, 8. května 81 kontakt +420 603 452 332

Nadace Karla staršího ze Žerotína podporuje nemovité i movité památkově hodnotné objekty.

zobrazit detail