Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium všeobecné zaměření. Studijní obory - 7941K/81 osmiletý studijní obor; 7941K/41 čtyřletý studijní obor.

Mgr. Květoslava Švédová (ředitelka)
  • gymnázium, zahraniční exkurze, sportovní výcvikové kurzy, turistické výcvikové kurzy, taneční kurzy, debatní soutěž, adopce na dálku, střední školy, Gymnázium Kojetín, akce školy, rada školy, úspěchy studentů, informace pro maturanty, žákovský parlament, debatní klub, školní knihovny, výchovné poradenství, informace pro uchazeče, přijímací řízení, dny otevřených dveří, rozvrhy tříd, suplování,