Úřady, instituce – Malá Roudka okres Blansko

Úřad je státní nebo veřejnoprávní institucí zřízený orgán, který vykonává úřední činnosti prostřednictvím příslušných úředních osob. Přehled úřadů v lokalitě Malá Roudka.

1–10 firem z 283 nalezených Filtry

1Obecní úřad Malá Roudka

190 m Malá Roudka 27, Blansko Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

2SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Malá Roudka

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Malá Roudka, se sídlem Skočova Lhota 40, 679 63, Malá Roudka, v okrese Blansko a v kraji Jihomoravský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 32330, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 1995. Předmětem podnikání je: Hostinská…

3Město Velké Opatovice

4.8
★★★★★
★★★★★
(2)
2.1 km Zámek 14, Velké Opatovice Bezdlužná

Městský úřad Velké Opatovice poskytuje obyvatelům veškeré informace o chodu města. Na webových stránkách naleznete aktuality i důležité kontakty.

4Úřad práce Velké Opatovice - Hmotná nouze444 poboček

2.1 km Zámek 14, Velké Opatovice
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Snaha pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivují tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb, za předpokladu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá.

5KČT, ODBOR MALÁ HANÁ Velké Opatovice

2.3 km Žleb 278, Velké Opatovice Bezdlužná

KČT, ODBOR MALÁ HANÁ Velké Opatovice, se sídlem Žleb 278, 679 63, Velké Opatovice, v okrese Blansko a v kraji Jihomoravský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 29519, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 2012. Více informací naleznete na našich webových…

6KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Velké Opatovice

4.5
★★★★★
★★★★★
(1)
2.3 km Žleb 278, Velké Opatovice Bezdlužná

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Velké Opatovice, se sídlem Žleb 278, 679 63, Velké Opatovice, v okrese Blansko a v kraji Jihomoravský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 29427, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 2005. Více informací naleznete na našich webových…

7Římskokatolická farnost Velké Opatovice

4.4
★★★★★
★★★★★
(5)
2.3 km nám. Osvobození 10, Velké Opatovice Bezdlužná

Římskokatolická farnost Velké Opatovice, se sídlem nám. Osvobození 10, 679 63, Velké Opatovice, v okrese Blansko a v kraji Jihomoravský kraj. Právní forma Evidované církevní právnické osoby. Založení v roce 1994. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z dat Registru…

8Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace - (pobočka…60 poboček

Organizace sdružující osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájíme potřeby a zájmy OZP a seniorů.

9Římskokatolická farnost Roubanina

4.0 km Roubanina 3, Roubanina Bezdlužná

Římskokatolická farnost Roubanina, se sídlem Roubanina 3, 679 61, Roubanina, v okrese Blansko a v kraji Jihomoravský kraj. Právní forma Evidované církevní právnické osoby. Založení v roce 1994. Zdroj: výpis z dat Registru Ares, CreditCheck.

10Obecní úřad Vanovice

4.1 km Vanovice , Vanovice Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.


Úřady, instituce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Blansko


Úřady, instituce v lokalitě Malá Roudka – detailní popis

Obecní úřad

Obecní úřad je jeden z orgánů obce. Jelikož jsou v České republice města a městyse obcemi, ve městech se obecní úřad označuje jako městský úřad, ve statutárních městech magistrát a v městysech úřad městyse. Obecní úřad plní úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále plní úkoly přenesené působnosti obce. V čele obecního úřadu stojí starosta. Kromě něj tvoří úřad místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce, kteří jsou do obecního úřadu zařazení. Obecní úřad je povinen zřídit obecní desku a umístit ji na veřejně přístupné místo.

Krajský úřad 

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Mezi další orgány kraje patří: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a zvláštní orgány kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje. Dále napomáhá činnosti výborů a komisí. K jeho dalším činnostem patří výkon zákonem stanovené státní správy – přenesená působnost. Krajský úřad se člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Kromě něj tvoří úřad zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí.

Odbory krajského úřadu

 • Odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
 • Odbor kanceláře hejtmana kraje
 • Odbor majetkový
 • Odbor organizační, právní a krajský živnostenský úřad
 • Odbor finanční
 • Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor zdravotnictví
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Úřad práce

Úřad práce je správní úřad, který spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Pracovní úřad se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých krajských pobočkách a kontaktních pracovištích po celé České republice. Hlavní činností úřadu práce je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných pracovních míst. Úřad práce vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky dané MPSV.

Úřad práce působí v těchto oblastech

 • Zaměstnanost 
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Státní sociální podpora
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 • Příspěvek na péči 
 • Pomoc v hmotné nouzi 
 • Inspekce sociálně-právní ochrany dětí 
 • Dávky pěstounské péče 

Úřad práce České republiky 

Finanční úřad

Finanční úřad je státní instituce, která je určena především pro správu daní.

Činnosti finančních úřadů

 • Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti
 • Ukládají pokuty
 • Vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
 • Spravují dotace
 • Rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech
 • Poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Finanční správa

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Státní správa zeměměřictví a katastru

Orgány veřejné moci

 • Státní orgány – např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady 
 • Orgány samosprávy – územní (např. obecní policie) nebo profesní (např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor)