Úřady, instituce – Lhota Rapotina okres Blansko

Úřad je státní nebo veřejnoprávní institucí zřízený orgán, který vykonává úřední činnosti prostřednictvím příslušných úředních osob. Přehled úřadů v lokalitě Lhota Rapotina.

1–10 firem z 282 nalezených Filtry

1SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lhota Rapotina

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lhota Rapotina, se sídlem Lhota Rapotina 15, 679 01, Lhota Rapotina, v okrese Blansko a v kraji Jihomoravský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 32252, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 1995. Předmětem podnikání je:…

2Obecní úřad Lhota Rapotina

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
1.9 km Lhota Rapotina 15 , Skalice nad Svitavou Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

3Svazek obcí Svitava

1.9 km Skalice nad…, Skalice nad Svitavou
Otevřeno do 16:00
Bezdlužná

Svazek obcí Svitava, se sídlem Skalice nad Svitavou 48, 679 01, Skalice nad Svitavou, v okrese Blansko a v kraji Jihomoravský kraj. Právní forma Svazek obcí. Založení v roce 2002. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z dat Registru Ares, CreditCheck.

4Obecní úřad Skalice nad Svitavou

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

5SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Doubravice nad Svitavou

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Doubravice nad Svitavou, se sídlem Sokolská 392, 679 11, Doubravice nad Svitavou, v okrese Blansko a v kraji Jihomoravský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 32269, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 1995. Předmětem…

6Obecní úřad Chrudichromy

3.1 km Chrudichromy 48, Boskovice Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

7Orthodoxia Christiana, obecně prospěšná společnost (pobočka Boskovice)2 pobočky

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
3.3 km Joštova 562/3, Boskovice Bezdlužná

Orthodoxia Christiana, obecně prospěšná společnost, se sídlem Joštova 562/3, 680 01, Boskovice, v okrese Blansko a v kraji Jihomoravský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. O 638, Krajský soud v Brně. Právní forma Obecně prospěšná společnost. Založení v roce 2013. Předmětem podnikání je:…

8Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (pobočka…64 poboček

3.3 km Komenského 1879/33, Boskovice Bezdlužná

Politická strana, která uznává základní význam práv a svobod, nezbytnost solidarity a zdůrazňuje význam občanského sdružení, svépomoci a samosprávy.

9Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová - (pobočka…64 poboček

3.3 km Komenského 1879/33, Boskovice Bezdlužná

Politická strana, která uznává základní význam práv a svobod, nezbytnost solidarity a zdůrazňuje význam občanského sdružení, svépomoci a samosprávy.

10MĚSTYS Doubravice nad Svitavou2 pobočky

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
3.4 km náměstí Svobody 31, Doubravice nad…
Otevřeno do 17:00
Bezdlužná

Úřad městyse podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec a obecní části. Sídlem rodinným byl hrádek na horské ostrožině levého břehu…


Úřady, instituce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Blansko


Úřady, instituce v lokalitě Lhota Rapotina – detailní popis

Obecní úřad

Obecní úřad je jeden z orgánů obce. Jelikož jsou v České republice města a městyse obcemi, ve městech se obecní úřad označuje jako městský úřad, ve statutárních městech magistrát a v městysech úřad městyse. Obecní úřad plní úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále plní úkoly přenesené působnosti obce. V čele obecního úřadu stojí starosta. Kromě něj tvoří úřad místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce, kteří jsou do obecního úřadu zařazení. Obecní úřad je povinen zřídit obecní desku a umístit ji na veřejně přístupné místo.

Krajský úřad 

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Mezi další orgány kraje patří: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a zvláštní orgány kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje. Dále napomáhá činnosti výborů a komisí. K jeho dalším činnostem patří výkon zákonem stanovené státní správy – přenesená působnost. Krajský úřad se člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Kromě něj tvoří úřad zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí.

Odbory krajského úřadu

 • Odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
 • Odbor kanceláře hejtmana kraje
 • Odbor majetkový
 • Odbor organizační, právní a krajský živnostenský úřad
 • Odbor finanční
 • Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor zdravotnictví
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Úřad práce

Úřad práce je správní úřad, který spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Pracovní úřad se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých krajských pobočkách a kontaktních pracovištích po celé České republice. Hlavní činností úřadu práce je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných pracovních míst. Úřad práce vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky dané MPSV.

Úřad práce působí v těchto oblastech

 • Zaměstnanost 
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Státní sociální podpora
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 • Příspěvek na péči 
 • Pomoc v hmotné nouzi 
 • Inspekce sociálně-právní ochrany dětí 
 • Dávky pěstounské péče 

Úřad práce České republiky 

Finanční úřad

Finanční úřad je státní instituce, která je určena především pro správu daní.

Činnosti finančních úřadů

 • Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti
 • Ukládají pokuty
 • Vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
 • Spravují dotace
 • Rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech
 • Poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Finanční správa

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Státní správa zeměměřictví a katastru

Orgány veřejné moci

 • Státní orgány – např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady 
 • Orgány samosprávy – územní (např. obecní policie) nebo profesní (např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor)