Krajské úřady - Brno - město

1 - 4 firem z 4 nalezených

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně - (pobočka Brno-Ponava)

Brno, Jeřábkova 4 kontakt +420 545 113 034, (7 poboček)

Zajištění vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

web www.khsbrno.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Brno-Veveří, Žerotínovo náměstí 449/3 kontakt +420 541 651 111, (1 pobočka)

Krajský úřad pečuje o komplexní rozvoj území a o potřeby svých občanů, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, výchovy a vzdělávání, kultury a ochrany veřejného pořádku.

web www.kr-jihomoravsky.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Brno-Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1926/7 kontakt +420 542 167 233

Dohlížíme nad zadávání veřejných zakázek.

web www.uohs.cz

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Brno, Kounicova 271/13 kontakt +420 532 193 511

Zabýváme se činnostmi spojenými s řízením programu, konzultací a sběrem projektů a jejich hodnocením, realizací a kontrolou prostředků z EU.

web www.jihovychod.cz